KTJ – 2019. II. félév

A nemzetünk rendszerszintű megújítása a középpontban – december 19.
Elég egzaktul bebizonyosodott, hogy aljas manipulációk következménye lett a Magyar Köztársaságból Magyarország, az Alkotmányból Alaptörvény, és a valláskultúránk degradálása egy ókori mesekönyv szintjére. Éppen ezért úgy döntöttünk, hogy 2020-ban aktivizálni fogjuk a feltárásaink prezentálását és a Magyar Köztársaság reaktíválását. Ehhez minden jogalapunk megvan, hiszen törvénytelenül kreált a Fidesz-Kdnp kabinet egy posztfeudalista rendszert Magyarországon. A bűnösök felelősségre vonását is kezdeményezni fogjuk. Orbán Viktor nagykorú személy, a Fidesz jelenlegi elnöke a sátánisták és az abortuszok mögé bújva egyre fokozza diktatórikus mentalitását. Természetesen kidolgoztuk az ellenszert. Magyarország ismét a fejlődés útjára fog lépni 2020-ban, az emberiség is ezt várja el tőlünk.

Jósdakonferencia – december 1. és 7.
Nagyon fontos kérdésekre keressük a választ. Az egyik: miért süllyedt poszt-feudális szintre a Fidesz-Kdnp kabinet viselkedése, mentalitása. Az ókori mesekönyvnek, a Bibliának a túldimenzionálása milyen hatással lett a szocializációra? Mit és hogyan érdemes tennünk annak érdekében, hogy ismét előre és fölfele haladjon nemzetünk, az EU, az emberiség? Mindezen kérdésekre a 2020. március 25-i TesTudaT Konferencián is fókuszálunk.

Mire lehet következtetni a magyar fociválogatott hibáiból? – november 17.
A Népstadion ledegradálódott egy neves footballista nevére * a nemzeti együttérzésünket ez csökkentette. A magyar fociválogatott szövetségi kapitány külföldi, nem tud magyarul – önbizalomvesztés a nemzeti válogatottban. Társadalmi szintű céltalanság, szervezetlenség. Egy ókori mesekönyv, a Biblia túllihegése visszavitte a kollektív tudatot a középkorba, az ókorba. A Fidesz – Kdnp kabinetnek nincsen normális célrendszere. Nem a fiatalok menekültek külföldre (félmillióan!), hanem a nemzet ment vissza a régmúltba, lealázva a dicsőséges szocializmust, a közelmúltat, amiben gyökerezik a mai oktatás, a sportkultúra, a művészet, a szórakozás is.
Konklúzió: a Magyar Köztársaság Kormányát kell fejlesztenünk, a szocializmus útjára visszatérnünk! * Javasoljuk a magyar fociválogatottat pl. Nyilasi Tibor vezesse, aki nagyon jó szakmailag is, emberileg is erre a posztra!

Vizsgálatot indítunk a monoteizmussal kapcsolatban – október 31.
Még a nyolcvanas években mesterséges intelligencia programba táplálták a Bibliát. A prédicatum calculusok konzisztenciáját vizsgálták. Kiderült, hogy a Biblia tartalma csupén 45%-ban konzisztens, 55%-ban ellentmondásos, hazug, téves. Ki is volt Mózes mentora, aki késztette Mózest a monoteizmus megalapítására? Kik voltak azok, akik a keresztény-ellenes feszületet “lenyomták a keresztények torkán”, elhitetve, hogy keresztény jelkép. Pedig szadizmust, szenvedést ábrázol. Hülyének kell lenni ahhoz, hogy ezt elhiggye valaki, hogy a feszület keresztény jelkép! Ki volt Mohamed mentora, aki őrült módon kreálta az iszlám dogmáit. Az istennői proncípiumot és a jó isteneket is lecsalják a monoteista vallások. Kik generálták, kreálták valójában ezeket az abszurd doktrínákat és miért? Ez lesz a Jósdakonferenciánk egyik fő témája, 2019. december első felében. Mást is megvizsgálunk. Például Orbán Viktor nagykorú személy, a Fidesz jelenlegi elnökének a kapcsolatát avval a sátáni szektával, amelyik alkövette aljas módon 2006. augusztus 20-án a telepatikus tömegmanipulációkat. Kik a banda tagjai? Erre is keressük a választ!

A FIDESZ-KDNP kabinet hibája az őszi országgyűlésen – október 23.
Annak ellenére, hogy tudva tudja Orbán Viktor a FIDESZ jelenlegi elnöke, hogy az abortuszok gyilkosságnak számítanak, valamint alaptalan az alaptörvény, mégis elhallgatta sunyi módon ezeket a problémákat a megnyitón, október 21-én. Tudat alatt utálja már őt a nemzet, ennek volt a jele pl. az ellenzék intenzív ellenzése is. Orbán Viktor megbukásának okai (2020. február 22-én) ismét növekedtek. Az országunk megosztása és az emberek egymással szembe állítás is Orbán Viktor és bandájának bűne. Az országgyűlésben most felerősödik az ellenzék, összefog, és győzni fog.

Kik kire szavaznak az önkormányzati választásokon? – október 13.
Egy nagyon érdekes tanulmány alapján különleges csoportokba lehet osztani az embereket. A jelöltek karakterével rezonál a választó (általában). És a jellemzés alapján meg lehet állapítani, hogy a különböző mentális szintekhez kik, hányan tartoznak. Lesznek ún. “hülyék” akiket értelmesen nem nagyon lehet meggyőzni. Ők inkább P. J.-re szavaznak. Vannak olyanok, akik csak akkor érzik jól magukat, ha vezérlik őket, vagy ha ő diktálhat. Ezek a választók leginkább T. I.-re szavaznak Budapesten. Olyanok is vannak, akik szeretnének fejlődni, előre haladni, de kissé félnek még az előző két csoporttól. Eszük van, bátorságra lenne szükségük. Ők inkább K. G.-re szavaznak Budapesten. Az eredmények tehát megmutatják, milyen összetételű ma Magyarország.

Csillagászati ősz kezdete – szeptember 23. 9 h
Különösen jó csillagzat alakul ki az ezotérikus tudományok szervezőinek, így a kibernológiának is. A Hold együtt áll a Felszálló Holdcsomóponttal a 9. Házban, a Rák jegyében. Ennek egyik üzenete: az értelmes, hasznos témákat pozitív érzelmekkel kombinálva érdemes publikálni, szervezni. A másik jó konstelláció a Napa 11-es házban, a Mérleg jegyébe lépett. Ebben a házban van még a Mars, a Vénusz és a Merkúr is. Dinamikusan, változatosan, érdekesen, határozottan – ezek legyenek a tevékenységünk jellemzői, természetesen a jó kezdeményezésekre és a társulásokra fókuszáljunk!  A helyhatósági választásokat cizellálja a Leszálló Holdcsomópont és a Szaturnusz, Plútó együttállása. A küzdést is fel kell vállalnunk, a siker érdekében. A Jupiter szerencsét hozhat a gazdasági életben, a 2-es házban van, a Nyilas havában. A Descendensen a Bika jegyében van az Uránusz, a partnerségben a különlegesség és a megbízhatóság a fontos. A Neptunusz a Halak jegyében, a 4-es házban, a Halak jegyében van, kicsit szeszélyes családi helyzett jelez, de az innovativitás nagyon segít Összefoglalva: idén ősszel a dinamikus változás, fejlődés lesz a középpontban. (Forrás: kibernologia.hu)

A pártoknak normális, jó ideológiára lenne leginkább szüksége – szeptember 9.
A dicsőséges szocializmusban, a nyolcvanas években, még volt a nemzetünknek normális, jó ideológiája, a kommunizmus, a tudományos szocializmus. Mára visszatértek sokan egy ókori mesekönyvnek a Bibliának a túl-dimenzionálásához. Kvázi poszt-feudalista rendszer alakult ki. Az Orbán Viktor, a Fidesz jelenlegi elnökének cezaromániás, telepatikusan vezérelt karaktere idióta módon próbálkozik egyfajta centralizációval, aminek értelmes, jó célrendszere nincsen. Ám a többi párt képtelen addig relevánsan eredményesen tevékenykedni, amíg nem alakítja ki a saját ideológiáját, világnézetét, amelyet érdemes elfogadni. A fidesz-kdnp kabinet mögött megbúvó sátáni erőknek az volt a legfontosabb célja, hogy leblokkolják a nemzetünk együttgondolkodását, egy jó jövőkép, jó célrendszer kialakítását. Ezt felismertük már öt évvel ezelőtt, mikor Orbán Viktor, nagykorú személy, ész nélkül kirohanást intézet a kommunizmus, a kommunisták ellen. Ezért tiltottuk ki őt minden rendezvényünkről. De a lényeg, hogy szükség van egy nemzeti együttgondolkodásra alapozottan egy korszerű, XXI. században érvényes, aktuális világnézet kifejlesztésre. A mi javaslatunk a Dialektikus idealizmus, amelyet már sikeresen validáltunk. Folytatjuk a felvilágosító munkánkat!

Fellépünk a szennymédia ellen – augusztus 26.
Felméréseink alapján megállapíthatjuk, hogy a közmédia híradóiban szereplő hírek 60 százaléka szennyhír, fekete hír, rossz hír. Ezek nagymértékben stresszelhetik, megfélemlíthetik a közönséget, különösen az alacsony intelligenciájúakra hatnak rosszul, akik nem képesek kontrollálni a látottakat, hallottakat. A gyerekekre különösen káros, mert a fantáziájukat eltorzítják a szennyhírek, gyakran a családtagokat helyettesítik bele a láttottakba, és ezt a rossz kényszerképzetet telepatikusan kisugározzák a rájuk is. Persze van egy-két jó megoldás. Pl. a szennyhírforrásokra, O1G-re, N13-ra, sátánistákra kell projiciálni a rossz képzeteket. De ennek ellenére fontosnak tartjuk, hogy komoly ellenlépéseket tegyünk a szennymédia generálóval szemben. Már többször is írtunk hivatalos felszólítást az M1 Híradó szerkesztőségének, de csak kevés javulást értünk el. Szeptembertől már nagyobb, felvilágosító akcióba kezdünk. Célunk az, hogy a közmédiában lényegesen fisszaszoruljon a szennyhírek terjesztése, és az embereket, a társadalmunkat a pozitív hírekkel erősítsék, fejlesszék.

Augusztus 19-20. – Az Alkotmányunk és az államalapításunk ünnepe,
A Jó Istenek Hetében. A világnézetünk, vallásunk lényeges megújításának főbb tételei.
A 2006. augusztus 20-án elkövetett telepatikus tömegmanipulációk: abortusz, király vagyok, isten vagyok – és más baromságokat szuggeráltak az N13 és Satkány-banda tagjai, Orbán Viktor is tudott erről, tehát ő is bűnös! Mi időben lelepleztük ezt a bandát, most tovább kell tevékenykedünk, hogy hatástalanítsuk a gonoszságaikat. Valószínű, hogy most az isten vagyok szuggesztívával próbálkoznak megint, de már sokan nagyon utálják őket. A gonoszságaik háromszorosan visszaszállnak rájuk!
Ünnepelünk a Magyar Ízek utcáján is. Tanácskozásokat is szervezünk 19-én. Augusztus 20-án este tűzijáték, megünnepeljük a Magyar Népköztársaság Alkotmányának 70 éves évfordulóját is. Örök dicsőség a hősöknek, az igaz kommunistáknak!

A fejlődés új útjain halad tovább az EU – augusztus 3.
A nemzetek együttműködésének nincsen értelmes alternatívája. A nemzetközi munkamegosztás lényegét már kidolgoztuk a dicsőséges szocializmusban, a nyolcvanas években is. Az EU-nak haladnia kell tovább a fejlődés útján, ez azt jelenti hogy a központi vezetés és a tagág közötti szervezett kapcsolatokat, módszereket, technikákat kell fejleszteni, hasznosítani. A közösségorientáltság és a jó párkapcsolatok fontossága implikálja a szórakozáskultúránk lényeges megújítását is. Ennek érdekében az Európai Fiatalok Szövetsége kidolgozta a Dialektikus idealizmust – a XXI. század vallását, ideológiáját, világnézetét – és a Quantum-diszkók kifejlesztése is folyamatban van. Megjósolhatjuk, hogy Ursula von der Leyen asszony, az Európai Bizottság megválasztott elnökével nyerünk, tevékenysége hasznára válik az EU-nak. A Kormányzati Tanácsadó Jósda (a Magyar Népköztársaság Kormányának tanácsadója!) részletes tanulmányt, ajánlást dolgoz ki az EU fejlesztése érdekében, benne lesz többek között az Európai Rekreációs és Élmény Táborok rendszere, az EU-EXPO is. A Before-partinkon – szeptember 12-én – prezentáljuk a Tanulmányunkat.

Az abortuszok betiltása össznemzeti érdekünk – július 27.
Bizonyítható tény, hogy már a megfogant petesejt is az emberi élet fontos fázisa. Az orvosilag indokolatlan abortusz valójában különös kegyetlenséggel elkövetett gyilkosság, amit túl él a magzat szelleme is, gyakran újraszületik, de hordozza a tudatalattijában az abortusz poklának emlékét. Ettől való megszabadítás szakértelmet igényel.
Mindezeknek tudatában van a Fidesz-KDNP kabinet is, de mivel Orbán Viktornak és sátáni bandájának érdeke az abortusz – mert ezzel próbálják növelni befolyásukat, cinkos sokat, áldozataikat -, ezért hallgat sunyi, gyáva és aljas módon Orbán Viktor e problémával kapcsolatban. Prognosztizálható, hogy ebbe fognak belebukni.
A felvilágosító kampányunkat intenzívebben folytatjuk és kiterjesztjük nemzetközi szinten is. Ez az emberiség érdeke is!

A Nap az Oroszlán jegyébe lép – július 23.
Nagyon szerencsés csillagzat alakul ki, együtt áll a Nap a Merkúrral, és a Vénusszal, a Felszálló Holdcsomópont és a Mars is közel áll a Naphoz. A romantikára, a szórakozásra, és nagyon fontos, pozitív témákra, projektekre érdemes ilyenkor fókuszálnunk! A közéletben is inkább az összetartást, együttműködést erősítsük!

Megválasztották az Európai Bizottság új elnökét – július 16.
Hosszas viták és egyeztetések után megválasztotta az Európai Parlament az új EB elnökét, Ursula von der Layen személyében. A csillagok, a Telihold is jókat jeleznek. Drukkolunk, hogy sikerüljön az EU erősítése, fejlesztése. Az új EB elnök ez év november 1-től lép a hivatalába. Sok jó javaslattal fordulunk majd az új európai vezetőséghez, a parlamenti képviselőkhöz. Az EU-EXPO, az Európai Testvér-fesztiválok Hálózata, az Európai Fiatalok Szövetsége, az Európai Sajtószövetség – ugyancsak intenzívebb fejlődési szakaszába lép idén ősszel. Az alapokat már sikerült kideolgoznunk, letesztelnünk. Ursula von der Layennel is tervezünk egyeztetéseket.

A Nagy Francia Polgári Forradalom ünnepe – július 14.
Az alábbi írást feltettük a Facebook oldalunkra is.

Megalakulásunk évfordulója – július 5.
A II. Emese bálon, a Magyarok Házában hoztuk létre a Kormányzati Tanácsadó Jósdát, a Lélekkutató Intézet és az Yrisz Klub égiszében. A jóslás azt jelenti, hogy jót láss! Parapszichológiai módszereket is alkalmazunk annak érdekében, hogy a jövőképünket javítsuk, felfedjük és megoldjuk a problémákat – kormányzati szinten is.
Emese ősanyánk a VII. század végén született, és belső körökben tudott, hogy Szűz Mária reinkarnációja volt. Álmos, fia, pedig Jézus Krisztus reinkarnációja. Legyünk büszkék a dicsőséges múltunkra is, vezéreinkre is!
A 33. Jó Istenek Hetében.

Koncepciónk stabil
Továbbra is a Magyar Népköztársaság Kormányát,  az EU-t, a haladást, a fejlődést támogatjuk a tevékenységünkkel.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.