A Kormányzati Tanácsadó Jósda fejlesztését folytatjuk, és az EU-kormányzat irányában is tevékenykedünk! 2020-ban továbbfejlesztjük szervezetünket.

Általános tájékoztató a Kormányzati Tanácsadó Jósdáról

Alapítva: 2006. július 5-én, a II. Emese bálon, a Magyarok Házában, az Yrisz Klub és a Lélekkutató Intézet által, X-party1 szisztémában.
Témagazda: Szilvásy Péter, okl. vegyészmérnök, grafológus, kibernológus. A segítő, tanácsadásaink kidolgozása volt kezdetben a lényeg.

A parapszichológia tárgykörébe tartozó jóslás (hogy jót láss!) ősidők óta része az intelligens, a világot megismerni szándékozó emberiség kultúrtörténetének. Az ókortól napjainkig szinte mindenki foglalkozik egy kicsit jóslással, önmagának vagy a hozzáfordulóknak segítve az útjukon haladásban.

A régi időkben a felsőbb vezetés kikérte a jósok, a mágusok, a sámánok, a táltosok véleményét, ha fontos döntéseket kellett meghozni.

Emese, Álmos és Árpád korában a fővezér, a kende a Nap fiát jelentette, és “on-line” kapcsolatban voltak a túlvilági hatalmakkal, az angyalokkal. A negatív démonok előzéséhez is jól értettek. Sajnos a katolikus klérust ez érzékenyen érintette, és hazug akcióikkal opponálták a szakértőket.

A jósok alkalmazása hozzátartozik a döntések jobb előkészítéséhez. Az egész-látó, holisztikus ember, a Vízöntő korszakban ki kell használja a racionalitás és az irracionalitás összehangolásában rejlő előnyöket. A kontrollált intuíció, a szimbólumok (asztrológiai képlet, kártya, álomfejtés stb.) kreatív megoldásokat stimulálnak, amelyeket a józan észnek, a rációnak kell kontrollálnia.

Laboratóriumokban is kutatják, vizsgálják a jóslás folyamatait, tevékenységét, megbízhatóságát, információtartalmát. A japán császárnak klasszikusan mesterjósok egyengetik útját. Az amerikai elnöknek tisztánlátó, jós szakértők segítenek. A Szovjetunióban mindig is nagy figyelmet fordítottak a parapszichológiára. Mi is tőlük, az Össz-Oroszországi Parapszichológiai Egyesületek Szövetségének alelnökétől – Sztyepan Szepanovtól és kollégaitól tanultuk meg az alapokat.

*******

A Kormányzati Tanácsadó Jósda 2012. végén elemezte az éppen regnáló Orbán-kabinet cselekedeteit, és megdöbbenve láttuk beigazolódni a 2006. augusztus 21-én a Kormánynak (Gyurcsány-kormány) írt tanulmányunkban foglaltakat, mely szerint Orbán Viktor és “bandája” (bandavezető Vélin Marin és H. Nelly)) által elkövetett telepatikus tömegmanipuláció egyik célja a feudál-kapitalista rendszer, egyfajta királyság, császárság restaurálása lett volna. 2012-ben nyilvánvalóvá vált, hogy Orbán Viktor paranoiása, cezaromániásan és szadista módon konstruálja hatalmát, erőlteti a magyar népre az idiótának minősíthető (alacsony intelligenciájú) társadalmi rendszerét, kiszolgálva és felhasználva a titkos háttérerőit.

Mindezek alapján úgy döntöttünk, hogy a továbbikban nem tekintjük Orbán Viktort informálisan kormányfőnek, ám de jure miniszterelnök. Következésképpen csak korlátozott mértékben adunk tanácsokat a még regnáló Orbán-kabinetnek, és erősen hangot adunk a tevékenységeinek kontrollálásának, kritikájának, bírálatainak, az aljasságok felismerésének és publikálásának.
Azt jósoljuk, hogy 2020.II. 22-én megbukik az Orbán Viktor vezette fidesz-kdnp kabinet.

Azt követő átmeneti időszak után végre lényegesen fellendül a magyar nemzet, Magyarország és az Európai Unió élete! (Bp. 2014-11-20)

A világhíres Silva-féle Agykontroll technikák ugyancsak fundamentumát jelentik a korszerű ismereteinknek. De említhetnénk még a Transzcendentális meditációt, a kineziológiát, a Tarot mester kártya misztériumát, az asztrológiát, a számmisztikát, a jelkép-szimbolikát is, amelyek ugyancsak argumentumát képezik a jóslásnak.

Nagyon komoly tudomány manapság a jóslás. Mi a grafológiával is kombináljuk, hiszen a kézírásunk az egyik legjobb jelzője a tudatunknak és tudatalattinknak, a racionalitásunknak és az irracionalitásunknak, érzelmeinknek és ösztöneinknek,továbbá a kézírás az emberiség egyik legnagyobb alkotása, a kollektív tudat quintessenciái közé tartozik.

A jóslástól nem kell félni!
A jóslás nem jövendölés. Mi jósolunk, azért, hogy a hozzánk forduló, vagy, akinek jósolunk, jót lásson. Hiszen a jövőképünkben egy adott témával kapcsolatban vannak pozitív és negatív elemek is. Feltárjuk a negatív, visszahúzó, gátló komponenseket, segítünk felismerni a megoldásukat, elhárításukat, és felerősítjük a pozitív lehetőségeket, irányokat. Az optimizmus nagy erőt jelent.

Egy jós megtagadhatja a jóslást, ha a pácienssel szemben averziói vannak. De ha már jósol, elvállalja az illetőt, akkor kötelessége jó irányban megerősítenie a hozzáfordulót. Ez nálunk alapszabály.

Tizenkilenc éves fejlesztés, tapasztalás, tanulás után hoztuk létre 2006. nyarán, a 2. Emese bálon a Kormányzati Tanácsadó Jósdát. Ez egy X-party1 téma, azt jelenti, hogy kreatív, konstruktív, együttműködő és téma orientált, informális csoportot szervezünk, amelynek témája: Kormányzati Tanácsadó Jósda, a Kormányzat részére tanácsadó, segítő jósda megalkotása. A fejlesztés eredménye egy működőképes rendszerterv, amelyet adott esetben benyújtunk a Kormánynak. Öntevékeny kezdeményezés volt, jelenleg is az.

Nagyon hasznos tapasztalat volt számunkra a 2007. május végén indított “próbatétel”, a KTJ-“botrány”, amely a 2006. augusztus 20-i vihar képződését okozó telepatikus tömegmanipuláció leleplezése és publikálása miatt volt nagy hatással a sajtóra, a közvéleményre. Láthattuk, milyen lehet a Kormányzat belső világa, milyen harcokat kell megvívnia, milyen erők játszanak nyíltan vagy a háttérben. Kiderült, hogy az ellenzék mögött is sok sámán tanácsadó van, akik jó, vagy rossz tanácsaikkal, de hatnak az ellenzék vezetőire és táborára. Az is tudott, hogy nagyon sok politikus is fordul jóshoz. Többen ezért is nem vállalták a KTJ-ben való munkát, mert a vonaluk kontra indikálta volna.

A KTJ maga nagyon kevés anyagi ráfordítást igényel. A munkaidőn kívül az alaptechnikák, kellékek már régen megvoltak, ezek legdrágábbika sem haladja meg a 14 ezer forintot. Pont ezért soha eszünkbe sem jutott, hogy a tevékenységünkért pénzt kérjünk. Bár illik megfizetni a jóslást, de ez itt most nem volt aktuális.

Az egyik fontos szempontunk, a Kormányzati Tanácsadó Jósda létrehozásában, működtetésében vitathatatlanul a családi, a testvéri összekapcsolódás: az összetartás volt és van és lesz is. A miniszteri-testvéri szálak erkölcsileg is a támogatást, a jó szándékú tanácsadást predesztinálják. Ennek a kikezdése, rombolása nagy destrukcióra, szélsőségesen fogalmazva, gonoszságra vallott. Hiszen a testvéreknek össze illik tartani, a társadalom alapja a család, a testvériség is – nekünk ez a határozott álláspontunk.

A Kormányzati Tanácsadó Jósda működése 2009-ben megalapozottá vált.

A szervezeti felépítés, a módszerek, a kiképzés, a kapcsolatok (Kormányzattal, szakértőkkel), a prezentáció, a kontrollfunkciók stb. mind részét képezik a jól megszervezett KTJ-nek. A kikísérletezés időt, munkát, olykor konfliktusok felvállalását igényli. Mi bírjuk. És folytatjuk, mert hisszük, hogy hasznosat és jót csinálunk. Kellenek még jószívű, korrekt tudású szakemberek, technikák. Az 5. Emese bálra, 2009. július 5-ére komplettáltuk a Kormányzati Tanácsadó Jósda rendszerét.

Együttműködésre invitáljuk a szakértőket és kezdeményezzük a nemzetközi és EU-s kapcsolataink kiterjesztését is.

Hasznos és jó tanácsokat szeretettel fogadunk, a támogató együttműködést is szívesen vesszük, igényeljük is!

2009. július 5.

********************************************************************** 

 

mkk-a1-t1Megjegyzés 2013, május 30-án:
A tapasztalataink azt bizonyítják, hogy a Fidesz-KDNP koalíció vezette kabinet nem kommunikatív, nem megfelelően együttműködő a pozitív, alulról jövő kezdeményezésekkel, és egyáltalán méltatlan arra is, hogy a Nemzeti Együttműködés Kormányának tekintsük.
Ezért a továbbiakban nem tekintjük kormányfőnek Orbán Viktort, hanem csak a Fidesz Magyar Polgári Szövetség elnökének.

Mi a továbbiakban is a Magyar Népköztársaság Kormányát segítjük! (2020. 01. 14.)