Európai Fiatalok Szövetsége * Kormányzati Tanácsadó Jósda * Lélekkutató Intézet * Magyar Népköztársaság Kormánya
www.x-party.hu * ktj@x-party.hu

Tanulmány

Politikai, közéleti háttér-információk, az orbáni mentalitással és más súlyos, társadalmunkat érintő, foglalkoztató jelenségekkel kapcsolatban * Delta verzió – 2019. április 25.

 

Az előkészületek során figyelembe vettük az értelmes visszajelzéseket.

 

Tartalom:

 1. Az Alaptörvény alaptalansága * Hamis istenkép az Alaptörvényben
 2. A fekete média kárkihatásai
 3. Az emberiség legsúlyosabb problémája az abortusz
 4. Orbán Viktor csupán a Fidesz jelenlegi elnöke
  1. Orbán Viktor egyik háborús bűne és a posztfeudalizmusa
  2. Orbán Viktor esküszegései
  3. Orbán Viktor paranoiásan EU ellenes
  4. Orbán Viktor kiszolgálója a sátánistáknak
  5. Orbán Viktor kézírásának grafológiai elemzése
  6. A “Csak a Fidesz!” kampányszlogen kárkihatásai
  7. Orbán Viktor a halálba, a nihilbe vezetné a követőit
 5. Aljasság az antikommunizmus!
 6. Az elvándorlás, az emigrálás valódi okai
 7. A migránsválságot az őrült iszlamisták gerjesztik
 8. Hova degradált a NER?
 9. A monoteizmus disszonanciái
 10. A nyugdíjrendszer a halálhitet gerjeszti
 11. Az egészségügy helyzete
 12. A Sorosozás lejáratja az országot
 13. Fekete mágiákat alkalmaztak a választásokon Orbán érdekében
 14. Az oktatás problémái
 15. A szórakozáskultúránk leromlott
 16. Újítsuk meg a magyar Himnuszt!
 17. A feszületek betiltása közterületeken
 18. A 10 legfontosabb teendőnk

 

Készítette: Kormányzati Tanácsadó Jósda * Lélekkutató Intézet * Európai Fiatalok Szövetsége

1701 Bp, Pf. 303. * www.x-party.hu  * +3630-4935804 * efisz@x-party.hu * kibernologia.hu

Szilvásy Péter okl. grafológus, vegyészmérnök, kibernológus – alapító, témagazda

 

Kapják:
Címlistánk alapján politikusok, vállalkozók, szervezetvezetők, tudósok, oktatók, diákok, újságírók – körülbelül százan.

 

Budapest, 2019. 04. 26. * 2021-06-02

 

Részletek:

1. Az Alaptörvény alaptalansága – Hamisisten az Alaptörvényben

A Fidesz-Kdnp kabinet számára vörös posztóként lebegett a szocializmus nagyszerű alkotása, az Alkotmány.

A paranoiásokra jellemző módon, logikátlanul kreáltak egy ún. „Alaptörvényt”.

Az Alaptörvény első mondata diktatórikus mentalitást tükröz:

„Isten áldd meg a magyart!”

Ez felszólítás, utasítás, nem kérés, hanem parancs – ha már törvényről van szó.

Ebben a mondatban egyértelműen egy istenhez fordulnak a szerzők. Két isten, isteni pár, több isten – ezek nincsenek a szerzők szerint, mert ha lennének, akkor vajon melyik istenhez fordulnak?

Az Alaptörvény hátterét magyarázókat elemeztük, és arra következtettünk, hogy valójában egy személyt nevezett ki istennek az Alaptörvényt kreáló szűk létszámú csoport. Az illető személy valójában egy alulképzett, de rettenetes manipulációra is hajlamos alak,

Ez a sátáni alak arra utasította Orbán Viktort, hogy szüntesse meg a dicsőséges szocializmus Alkotmányát – ami össznemzeti alkotás volt, és kreáljon egy törvényt, melyben deklarált isten őt jelzi. De ez maradjon titokban.

Orbán Viktor társasága és követői ennek a hamis istennek próbálnak megfelelni.

Az alaptörvényt tiszteletben tartók ugyancsak beprogramozzák magukba, hogy egy nonáme alakot kell istennek tartaniuk.

Ez a jelenség generálja az emberek egymással szemben érzett ellenszenvét.

Valójában, tudattalanul a sátáni alakot és cinkosait utáljuk.

Azonban ez az illető valójában nem is magyar, és nagyon utálja magyarokat, és okkal fél a bosszúnktól. Sajnos, marionett-bábuként irányítja Orbán Viktort is.

2. A fekete média kárkihatása

A szenny, fekete média nem, vagy csak korlátozottan publikál pozitív híreket.

A szennyhírek, tragédiák, gyilkosságok telepatikusan okoznak súlyos károkat a kollektív tudatban, de visszahatnak az elkövetőkre is!

Kiknek áll ez érdekében a fekete média?
A fekete média gyökere az abortusz. Az embernek egy másik ember elrettentésének legszörnyűbb kommunikációja ez.

Az Orbán Viktort hatalomra segítő manipulátoroknak egyik fontos fegyvere a fekete média.

A megfélemlítés eszköze.

A fekete média jelensége károsan hat a kollektív tudatra és az egyéni egészségre is. Napi kárkihatása kb. 1 milliárd forint.

A miniszterelnök mentalitását nagymértékben leképezik a köztévé híradói.

Alapos vizsgálatunk eredménye: a köztévé hírműsoraiban a szennyhírek, a fekete, a szenny hírek aránya kb. 60 %. Ennek kárkihatása napi 2 milliárd forintra becsülhető, hiszen a szív, az idegrendszer, az együttműködési aktivitások is torzulnak, gyengülnek.

A posztfeudalista diktátor Orbán Viktor szadista karakterét is jól mutatja a fekete média dominanciája a köztévében.

Az Orbán Viktor mögött megbúvó sátáni bandát is kiszolgálja a szennymédia.

Érdemes tudni a média szakembereinek is:
„Ha közölsz egy jó hírt: visszakapod! Ha rossz hírt közölsz: azt is visszakapod!”

3. Az emberiség legsúlyosabb problémája: az abortusz!

Egzaktul bebizonyítható, hogy már a magzat is élő, érző, tudatos emberi lény, akinek a szelleme gyakran a szülők valamelyikének elhunyt, kedves rokonának a szelleme, és egy új, szebb, jobb élet reményében szeretne újraszületni.

Minden ember (kivéve az anya nem szült humanoid klónokat) volt magzati állapotban. Az alapadottságok, képességek ekkor alakulnak ki.

Az orvosilag indokolatlan terhesség-megszakítások, az abortuszok hazugságokra alapozott, nyereségvágyból, különös kegyetlenséggel elkövetett gyilkosságok.

Az embernek ember ellen való gyilkos megnyilvánulásának gyökere az abortusz.

A szociális válsághelyzetre való hivatkozás következményei, hogy az emberi élet a gazdasági, egzisztenciális érdekek alá helyeződik, valamint az elvándorlás oda, ahol jobbak az anyagi lehetőségek.

Az abortuszt végrehajtó orvos megszegi etikai esküjét is, amikor egészséges magzatot gyilkol!

A Magyar Orvosi Kamara elnöksége is cinkosnak tekinthető, mivel az abortuszokat megengedi.

Legalább négy emberre hat ki károsan egyetlen abortusz, amit túlél a magzat szelleme is.

3 millió olyan magyar ember él, akiknek szelleme egy abortuszt túlélve született újjá.

2 millió nőnek volt már abortusza, és kb. 1.5 millió férfinak.

Egyetlen nap alatt a hazánkban elkövetett kb. száz abortusz kárkihatása 2 milliárd forintra tehető. Csak 2016-ban kb. 40 ezer abortuszt követtek el.

Kiknek, miért áll érdekében, hogy abortáljanak az emberek? Az abortusz archetípus-forrásainak, a diktátoroknak (köztük Orbán Viktornak is) érdekében áll, hogy kövessenek el abortuszokat, mert azzal nő a cinkos táboruk, és a megfélemlítésen alapuló hatalmuk.

Az Orbán Viktort hatalmon tartó sátáni banda egyik legfontosabb fegyvere az abortusz – ennek szuggerálásával lehet ma az emberek 60%-át zsarolni, befolyásolni, megfélemlíteni.

Ezért történhetett az, hogy még 2011. február 7-én az évnyitóján Orbán Viktor meg sem említette az abortuszok beszüntetésének fontosságát, pedig a fidesz-kdnp konzultáción téma volt, február 5-én!

Orbán Viktor nagykorú személy, a Fidesz jelenlegi elnöke, aki de jure miniszterelnök, pontosan tudja, hogy az abortusz kegyetlen gyilkosság. Mégis megtűri!

Orbán Viktor nemzetellenes bűnei közül ez a legsúlyosabb!

Elvándorlásnak, rákos megbetegedéseknek, társadalmi konfliktusoknak alapja az abortusz!

Konklúzió:
Az abortuszok azonnal beszüntetése a legfontosabb feladataink egyike
! És az emberiség végre egy pozitívabb, jobb élettérben fog élni. Az abortuszokat elkövetett orvosokat utálják az angyalok, minősített gyilkosoknak tartják, ahogyan Orbán Viktort és a sleppjét is!

 4. Orbán Viktor csupán a Fidesz mostani elnöke!

Az Országgyűlés 2014-ben megválasztotta a miniszterelnököt, aki Orbán Viktor lett.

A hivatalba való beiktatásakor az egész ország vezetésére, fejlesztésére esküdött fel.

2015. december 13-án egyedüli jelöltként indult a Fidesz elnöki posztjáért, és meg is választotta a Fidesz az elnökének.

A Fidesz-párt érdekeinek szolgálatára tett fogadalmat.

A nemzet érdekeinek csak egy kis részhalmazát képezi a Fidesz párt érdekei.

Orbán Viktor mentalitásával, döntéseivel, reakcióival, viselkedésével szignifikánsan a Fidesz érdekeire fókuszál, és csak másodlagosan próbál össz-nemzeti vezetői pozíciójának megfelelni.

A Fideszt erősen opponálja az MSZP, a Jobbik, a DK és a többi párt (kivéve a KDNP), tehát amikor Orbán Viktor dönt, akkor inkább a saját pártjára van tekintettel.

Következésképpen:

Irracionalitás és önkényeskedés, hogy Orbán Viktor egyszerre egy pártnak és a kormánynak is elnöke. A két funkció valójában nem összeegyeztethető egymással.

Megoldási alternatívák:Orbán Viktort csak a „Fidesz jelenlegi elnökének” kell titulálnunk!

Mi az előnye annak, ha Orbán Viktort a Fidesz jelenlegi elnökének tituláljuk?

A köztudatban megroppan, majd megszűnik Orbán Viktor tekintélye, hatalma, és nem tudja visszavezetni a társadalmunkat a feudalizmusba, amivel már régóta próbálkozgat.

4/1 Orbán Viktor egyik háborús bűne és a posztfeudalizmusa

 1. 2006. augusztus 20-án, a budapesti ünnepségen, a Duna-parton összegyűlt másfél milliós tömeget telepatikusa manipulálták – abortusz, királyság, hamis istenségkép szuggerálásával.
 2. Harci, pszichotronikai eszközt is alkalmazott a nyolcfős sátáni banda.
 3. A harmadik világháború ezzel kezdődött.
 4. Az emberiség elleni legnagyobb bűnöket követték el.
 5. A tömegmanipuláció az okkult síkon elkövetett bűnök közé tartozik, és háromszorosan száll vissza az elkövetők fejére.
 6. A pszichotronikai támadást egy sátáni banda követte el.
 7. Az akcióról tudott Orbán Viktor és Szijjártó Péter is, a júniusi megbeszélésükön döntöttek arról is, hogy szeptember 17-én, megfizetett koldusokból összeterelt sokasággal, aljas támadást indítanak a TV székházánál, és a Parlamentnél a Kormány ellen.
 8. Az attakot lelepleztük, már 2006. augusztus 21-én, és nagy nyilvánosságra került a leleplezés 2007 májusában.
 9. A banda néhány tagja már elmenekült, vagy megölte a főnökség.
 10. A posztfeudalizmus kreálási szándékokat sok minden bizonyítja, többek között az is, hogy Orbán Viktor fel szeretne költözni a Várba, aminek pedig nagyon rossz a közlekedési infrastruktúrája, és inkább turista centrumnak alkalmas.
 11. Orbán Viktor szeretne király lenni. Koppány vezér reinkarnációjaként (korábban a testvérgyilkos Széth bandájának volt a tagja), aki betegesen fél attól, hogy nem lehet uralkodó, és megint négyfelé szaggatják.
 12. Demokráciához illő megnevezése országunknak, nemzetünknek: Magyar Köztársaság. Ez jelez közösséget. A 2010-es redukció „Magyarország”-ra már csak helységet.
 13. Nyilvánvaló a mesterkedés a háttérben: második lépésben Magyar Királyságot próbálnának csinálni a bűnelkövetők.
 14. Nem adtunk engedélyt Orbán Viktornak és társainak a feudalista, királysági rendszer rekreálására, erre nem adunk nekik lehetőséget!
 15. A Parlamentben lévő koronát is többször a fejére próbálta már – még az a szerencsénk, hogy az nem az eredeti Szent Korona, csak annak a hiteles másodlata.
 16. Orbán Viktor spamja istenséget próbál játszani – nagyon hiteltelenül.
 17. A királysági rendszer rekreálása megbukott, már nem lehet megismételni – az egyébként dicsőség korszakokat.
 18. A feudalista rendszerbe való visszatérés a nihilbe vezetné a követőket, nemzetünket!

4/2 Orbán Viktor esküszegései
Az alábbi esküket, fogadalmakat szegte meg:

 1. Kisdobosok 6 pontja
 2. Úttörők 12 pontja: megszegte az 1. 6. 8. és 12. pontot
 3. KISZ fogadalom
 4. Honvédeskü
 5. Országgyűlési képviselői eskü
 6. Miniszterelnöki eskü: 2010-ben még megesküdött az Alkotmány megőrzésére, betartására, de létrehozott egy gyengébb minőségű Alaptörvényt, melyben az Alkotmányt negligálják.

Érdemes megnézni, miket tartalmaztak azok az eskük, illetve fogadalomtételek, melyeket megszegett viselkedésével, szavaival, döntéseivel Orbán Viktor.

Mindezek után hivatalosan, visszamenőleg töröltük Orbán Viktort az Úttörő Szövetség és a KISZ tagjai sorából, valamint a Magyar Köztársaság tiszteletre méltó vezetőinek társaságából.

Megállapíthatjuk, hogy Orbán Viktornak, a Fidesz jelenlegi elnökének nagyon alacsony a szavahihetősége.

4/3 Orbán Viktor paranoiás EU ellenessége
Annak ellenére, hogy az EU-ból sok milliárd eurós forrás érkezik hazánkba, Orbán Viktor mégis agresszívan lép fel Brüsszellel szemben.

Egy ország fővárosát megbecsteleníti az „Üzenjük Brüsszelnek” és az „Állítsuk meg Brüsszelt!” kampányokkal.

A háttérből Orbánt irányító erőknek az EU vörös posztónak számít, mert részint a szocialista Szovjetunióra emlékezteti őket, részint gátolja az EU a diktatórikus hatalmi kísérletezgetést, amivel Orbán Viktor próbálkozik.

Rendkívül veszélyes az, hogy most még intenzívebben Brüsszel ellen próbálja hangolni a nemzetünket, és ezzel egy ellenreakciót provokál ki az EU többi államai is Brüsszel részéről.

Orbán Viktor szadizmusa, cezaromániája és üldöztetési mániája jól megmutatkozik a Brüsszellel folytatott kommunikációjából.

„Állítsuk meg Brüsszelt!” – és a „nemzeti konzultációs” levelek valójában aljas fekete mágia, mert azok, akik elolvassák, és gondolkodnak rajta, azoknak az álmába be tudnak lépni a manipulátorok, és programozzák őket, ha nem képesek kontrollálni az álmodásukat. Ez okkult síkon elkövetett fekete mágia, bűn! Orbán Viktor ebben is bűnös.

Az EU-ról barátsággal, szeretettel csak nagyon elvétve szólt a beszédeiben Orbán Viktor.

Megoldás: Barátságos együttműködés erősítése Brüsszellel s az EU-val. A problémákat együtt, összefogva meg tudjuk oldani. A „nemzeti konzultációs” leveleket nem szabad komolyan venni!

4/4 Orbán Viktor kiszolgálója a sátánistáknak
Azoknak, aki a háttérben irányítják a fidesz-kdnp kabinetet.

Ez a banda volt az melyik 2006-ban már erősen jelezte szándékait az aljas gonoszságaikkal.

A banda vezetői utálják a magyarokat, sőt az embereket is, csupán három fő.

Orbán Viktor ennek a bandának akar megfelelni, és csak utána a nemzetnek.

Azok, akik meg akarnak felelni Orbán Viktornak, mert ő a miniszterelnök, áttételesen meg akarnak felelni azoknak is, akiknek Orbán Viktor meg akar felelni, a sátánistáknak (egyszerű tranzitív reláció).

Ennek az a következménye, hogy az emberekben tudattalan ellenszenv generálódik a másik emberrel szemben. Nincsen valós alapja.

Mégis lényegesen legyengültek a közösségek, az emberek kapcsolatai egymással.

A tendencia romlani látszik akkor, amikor Orbán Viktor és társai idióta módon hecckampányokat indítanak, pl. Brüsszel ellen. Az emberek egymással szembeni bizalmát is rombolják ezzel.

Oszd meg őket és uralkodj! – elvét nagyban csiholja Orbán Viktor nagykorú személy, a Fidesz jelenlegi elnöke.

Konklúzió: Az antikommunizmusa, a cezaromániája, a szadizmusa, a sátánistákkal való kollaborálása, az abortuszok pártolása miatt 2015. március 17-i hivatalosan is kitiltottuk Orbán Viktort, a Fidesz jelenlegi elnökét, minden rendezvényünkről.

4/5 Orbán Viktor kézírásának grafológiai elemzése
A kézírás nagyon jól leképezi az író személy jellemét, stílusát, viselkedését, egészségét, kvalitását is.

Orbán Viktor kézírásának részletes grafológiai elemzését már 2001-ben megírtuk és átadtuk a Fidesz székházában. A mostani jellemzésben a társadalmunkat nagymértékben érintő jellemhibákat soroljuk fel. Személyes dolgokba nem bonyolódunk.

Orbán Viktor négy legsúlyosabb jellemtorzulása:

A szadizmusra való hajlama nagyfokú. Szignifikáns jelei vannak ennek. Még a születés előttről datálódik. Nehezen tud rajta uralkodni. A szadista annak örül, ha a másik ember, társaság szenved. Orbán Viktor szadizmusára több bizonyíték van. Jelentős nagy fesztiválok, rendezvények visszaestek az elmúlt 7 év során. A közmédia hírműsorai tele vannak szennyhírekkel.

Orbán Vidkor cezaromániás is. Ez azt jelenti, hogy mindenképpen ő akar dönteni, az ő szava az érvényes, más nem uralkodhat felette (lásd: Brüsszeltől retteg). Magas, negatív dominanciája nem tűr meg maga körül csak olyanokat, akik behódolnak neki.

Egocentrikus. Csak ő a fontos. Illetve a pártja: „Csak a Fidesz!” Kevésbé szívélyes, barátságos másokkal, akik nem őt tartják a legtöbbre. Az önzése blokkolja őt abban, hogy felismerje mások értékeit, elismerje mások eredményeit, azokét, akik nem az ő pártján állnak.

Telepatikusan vezérlik. Ez a legveszélyesebb! Akik őt hatalomra juttatták (néhány nagyon veszélyes alak) azok telepátiával vezérlik , hatalmi tébolyukkal övezve. Ennek a következménye, hogy nem mer kiállni egyenes, élő vitára ellenzéki politikusokkal, mert a mentorai félnek attól, hogy megint úgy jár, mint a Gyurcsány ferenccel történt vitájában, 2006-ban. Ekkor ugyanis sikerült lekapcsolnunk Orbán Viktort a vezetőiről.

4/6 A “Csak a Fidesz!” kampányszlogen kárkihatásai

A 2014-ben alkalmazott kampányszlogen kreálói nemzetellenes bűnt követtek el, mert a kollektív tudatot manipulálták, rombolták.

A “Csak a fidesz!” szlogen a kollektív tudatot károsította, beépült a társadalmunk tudatalattijába.

A nemzetünkben felerősödött az a jelenség, hogy a pitlák fideszesek csak a fideszesekkel működnek együtt.

A „versenyszférában” is már egy fontos szempont, hogy „csak a fideszes” jöhet számításba. Sok példa van már erre a nagyon csúnya jelenségre.

Bármilyen jó dolgot is kezdeményezzenek mások, az érdektelen a pitlák fideszeseknek.

A hatalom centralizálását próbálnák elérni.

Konklúzió:
A Fidesznek releváns célrendszere, vezetési irányzata nincsen, hiszen a „Folytatjuk!” és a „Csak a Fidesz!” nem tartalmaznak értelmes iránymutatást. Ám a diktatórikusság domináns jellemzőjük.

Feladat:
Ki kell deríteni, hogy konkrétan kik találták ki ezt a szlogent! Hatályon kívül kell helyezni a vállalkozók világában, ahol a korrektség, a szaktudás, a hatékonyság fontosabb paraméter.

4/7 Orbán Viktor a halálba, a nihilbe vezetné követőit
Orbán Viktor és a csapata hazug módszerekkel lealázta a nemzetünk múltját, a dicsőséges szocializmus korszakát.

Reális, társadalmi szintű, jó célrendszer már nincsen.

Múlt és jövőkép nélküliség-az elzombiasodás módszere.

És ennél sokkal súlyosabb probléma is van, amit csak márciusban hozunk nyilvánosságra!

5. Aljasság az antikommunizmus
Történelmi tény, hogy még nem is volt kommunizmus sem Magyarországon, sem máshol.

A kommunizmus alapelvei tiltják az önkényeskedést is.

Egyszerűen bebizonyítható, hogy a kommunizmus az eddig ismert legnagyszerűbb társadalmi rendszer.

A szocializmus alapjainak lerakását csak 1961-ben deklarálta a magyar Szocialista Munkáspárt a VIII. Kongresszusán. A fejlett szocialista társadalom építésébe a nyolcvanas évek közepén kezdtünk bele. Azután lett volna a kommunizmus.

Orbán Viktor és bandája önkényesen deklarálták, hogy volt kommunizmus. Valójában az ötvenes évek sztálini diktatúrával cserélték fel – önkényesen.

Aljas gazemberek azok, akik kreálták a “kommunizmus áldozatainak emléknapját”, hiszen, ha nem volt kommunizmus, akkor áldozatai sem lehettek. A sztálini személyi kultusznak viszont sok ártatlan áldozata volt. De Sztálin már megdöglött.

Az orbán viktori antikommunizmusnak egy nagyon aljas manipuláció, népbutítás a célja: megbecstelenítették, lejáratták a hetvenes-nyolcvanas évek dicsősége szocializmusát, a nemzetünk nagyszerű fejlődését és a jövőképünket, a kommunizmust megpróbálták besarazni.

A kommunista eszméknél és rendszernél jobbat nem tudtak létrehozni, pedig volt rá 28 évük.

A mai társadalmi rendszerünket meghatározni sem egyszerű és a jövőképünk, célrendszerünk sincsen most, Orbán Viktor a nihilbe vezetné az országunkat.

Fontos lenne egy korrekt, kreatív konferencia megszervezése, a kommunista eszmék megújításáról.

Konklúzió: A Vörös Csillag nagyon pozitív, az emberiség egyik éltető jelképe.

6. Az elvándorlás háttere
Az elmúlt 5-6 évben százezrek mentek, menekültek külföldre, elhagyva hazánkat, otthagyják családjukat, közösségüket.

A jobb megélhetésre hivatkozva mentek.

Sokuknál viszont nem a gazdasági érdek volt az elsődleges, mert a családi környezet, a helyi primitív viszonyok és leginkább a társadalomban betöltött lehetőségek hiánya miatt mentek el.

A felméréseink szerint a mai huszonéveseknek már nincsen meg a szocializáltsága, egocentrikusság dominál, és a közösségi életben való szereptévesztés is súlyos problémákat okoz, nem látják tisztán a helyüket, szerepüket a mostani társadalomban.

Az elvándorlás egyben tiltakozás is az ellen a rendszer és társadalmi viszonyok, közéleti disszonanciák ellen, amit az aljas sátáni erők, az Orbán Viktor vezette Fidesz-Kdnp kabinet kreált 2010 óta.

Érdemes tudni, hogy aki elköltözik külföldre, az nagy ambícióval, kreativitással, vállalkozó szellemmel is rendelkezik, különben nem lenne képes egy új egzisztenciát megteremteni.

A jelenlegi társadalmi rendszer, a „Csak a Fidesz!” mentalitás dominanciája nem képes felismerni és korrektül megoldani az elvándorlás igazi problémáit.

7. A migránsválságot az őrült iszlamisták gerjesztik

Az iszlámot még az 500-as években Mohamed „próféta” kreálta, aki nagyon gyakran volt részeg és esztelenül ellene volt a krisztusi tanításoknak.

A Korán tiltja a többisten-hitet, sőt kifejezetten lecsalja az istennői princípiumot – ez egyértelműen önkényesség, alkalmazása pedig diktatúrához vezet. Orbán Viktor ezzel a mentalitással rokonszenvez.

Ha valaki megnézi az interneten, hogyan reagált Orbán Viktor a migránsválságra, egyet mindenképpen észrevehet:

Orbán Viktor nem ítélte el, nem szidta a migránsválságot aljas módon generáló őrült iszlamista diktátorokat. Ilyen hallgatást csak egy cinkos tehet!

Viszont annál többet balhézott Orbán Viktor azokkal, akik elszenvedői az önkényeskedő diktátoroknak a menekültekkel, és ugyancsak szidta Brüsszelt.

Brüsszel nem oka a migránsválságnak, de az Orbáni kommunikáció azt sugallja, hogy Brüsszel tehet mindenről.

Orbán Viktor a sajátjait, a diktátorokat nem meri szidni, mert fél attól, hogy kiközösítik.

A migránsválságot igazából azok az őrült, aljas gazemberek kreálják, akik világuralmat szeretnének, mert a bűneikre már nincsen mentség, nem lesz sem kegyelem, sem irgalom a részükre.

8. Hova degradált a NER?
Önmagában a Nemzeti Együttműködés Rendszer nagyon jó gondolat. Kell, hogy a nemzetünk összefogjon.

De kell egy jó célrendszer is – ami már régóta nincs!

A mostani poszt-feudális próbálkozásoktól inkább elmenekülnek, elvándorolnak az emberek.

Valójában a NER-t egy sunyi gyáva alak ötletelte ki, és emiatt mára nincsen igazán bázisa.

A Fidesz-Kdnp kabinet nem is hiteles ezen a téren, hiszen a „Csak a Fidesz!” szlogen nagyon destruktív mentalitást tükröz.

9. A monoteizmus disszonanciái
Az ősi, igaz vallások több istenben hisznek.

Ám egy őrült sátáni banda diktatórikusan kreálta azokat a vallásokat, amelyek önkényesen egy teremtő istent deklaráltak. Az is férfi.

Női, egyenrangú társa nem létezik.

Az iszlámot Mohamed részegen kreálta, nem volt képes jó párkapcsolat kialakítására, ezért nem is egyenrangú a nő a férfival az iszlámban.

Nagyon sok kárt okoz ez az emberiség életében.

Fontos a Biblia – ókori mesekönyv – idejét múlt dogmáitól is megszabadulnunk.

Ki kell fejlesszük a XXI. századát, világnézetét, lásd a Dialektikus idealizmust!

Az asztro-geo-szociál-pszicho-szomatika vertikumában kell értelmezzük életünket.

A 2006. augusztus 20-án elkövetett telepatikus tömegmanipuláció (pszichotronikai eszközökkel) egyik szuggesztívája volt az „isten vagyok” is. Egy őrült személy, aki Orbán Viktort vezérli, próbálja eljátszani az istent, korábban szinteken felülinek tartotta magát.

10. A nyugdíjrendszer a halálhitet gerjeszti
A nyugdíjrendszer arra programozza be a nyugdíj-fizetőket, hogy majd megöregszenek, munkaképtelenné válnak, kapják ugyan nyugdíjat, de az állam abban érdekelt, hogy ezt sokáig ne kelljen fizetnie.

A nyugdíjrendszer már huszonéves korban a megöregedést, a meghalást programozza nagyon sok emberben.

Konklúzió: szükséges egy korszerű, reaktíváló rendszer létrehozása, lásd EFISZ Rekreációs és Élménytáborok.

11. Az egészségügy helyzetével kapcsolatban
Mára már a szociál-pszicho-szomatika is bizonyítja, hogy az embernek a tudata is képes az egészségi állapotát alakítani.

Felfedezésünk: a fehérjeszintézis során olykor fellépő cross over jelenség (modifikáció, mutáció lehet a következménye) tudati, pszichés hatás okozhatja. Ez a tény lényegesen megreformálja a skolasztikus orovostudományt.

A mai skolasztikus orvostudomány azonban csak a materiális, fizikai síkban képes gondolkodni, és az egészségi állapotot értelmezni.

Különösen fontos már az orvosok és természetgyógyászok együttműködése, fejlődése!

Konklúzió: Meg kell szervezzük az Orvosok és természetgyógyászok konszenzus-konferenciáját!

12. A Sorosozás lejártja az országot
Elismerés illeti Soros Györgyöt, aki 86 évesen is nagyon aktívan részt tud venni az üzleti életben és a politikában.

Valószínű, hogy az édesanyja szelleme is segíti odaátról.

A Fidesz-Kdnp kabinet felelős vezetői gyakran támadják, sokszor hazug információk terjesztésével próbálják tromfolni Soros Györgyöt és a cégeit, de korrekt vitára, párbeszédre kiállni gyáva mind Orbán Viktor, mind a hivatalok vezetői, Magyarország kormánya.

A sorosozó plakátok sunyi módon, nem egyeztetve opponálták Sorost, és abnormális hülyeséget publikáltak.

Az összkép: egyetlen embertől kbázi félni kellene, ha hinnénk a kabinet kommunikációjának.

 

13. Milyen fekete mágiákat alkalmaznak Orbán érdekében?
A publikációk a mentális síkon dominálnak – akár a plakátok, akár az internet, akár a média világában.

Az Orbán Viktor mögött titokban, gyáván és aljas módon megbúvó sátáni banda például a Sorosozó plakátokon keresztül is programozták az olvasót, vagy még inkább a köztévében, a híradásokban, melynek kétharmada szennyhír.

Ezáltal az emberek félni kezdtek, bizalmatlanná váltak egymás iránt, elmagányosodtak – kiszolgáltatva lettek az orbáni mentalitásnak.

A fekete mágiákat könnyen felismertük, mert a grafikák, a környezet, az információk leleplezik az alkotók mentalitását.

A fekete mágusok is tudják, hogy a gonoszságuk vissza száll rájuk!

A 2006-os országgyűlési választásokon a fideszes fekete hátterű plakátokon – „Rosszabbul élünk mint négy éve!” –a megjelenített számok a 13-ra vezethetők voltak vissza, (pl. 67%-os áremelés), amivel a halát szuggerálták a plakát konstruálói. A leleplezésünk után gyorsan le is szedték, mert tudták, hogy visszaszáll rájuk a gonoszságuk.

14. Az oktatás problémái
A feudalista hűbéruraknak leginkább a dákok és a vállalkozók voltak legnagyobb ellenfelei.

Ezért követte el azt az aljasságot Orbán Viktor, hogy a kötelező tanulási időt 16 évesre csökkentette. Pedig növelni kellene!

Az iskolákban a hittan különösen veszélyes, mert a tanulókat korregresszióval visszaviszi az ókorba (amikor írták a Bibliát is) és a mai világnézetet, társadalmi szintű célrendszert szinte lenullázzák.

A diákok ma nem látnak olyan pozitív jövőképet, mint mi láttunk a dicsőséges szocializmusban, a 70-es, 80-as években!

Az általános iskolákban tanulja meg a közösségben való együttélést az ember.

Ennek egyik jó jelképe volt az iskolaköpeny, az osztályközösséghez való tartozás tudatát erősítette.

Konklúzió: Az iskolaköpeny visszavezetése és a kötelező tanulás 18 éves korra való visszavitele nagyon fontos. A Bolognai rendszer helyett vissza kell állítani a korábbi sokkal jobb oktatási rendszert!

15. A szórakozáskultúránk leromlott
Szociológiai felmérést készítettünk arról, milyen rendszeresen járnak el szórakozni a diákok és a 40 éven felüliek.

Az eredmény megdöbbentő volt: a megkérdezettek kb. 6%-a jár rendszeresen zenés-táncos szórakozó helyre. Vidéken alig van már tánczenés diszkó.

Az emberek nagy részére már nem jellemző az, hogy élvezik az életet. A küzdés, a konfliktus, a túlélés (őrült scientesek), a másik legyőzése inkább jellemző.

Manapság a jó párkapcsolatok kialakítását, fejlesztését is szolgáló diszkóvilág már az egyetemeken is ritkul.

A vidéki városok többségében már nincsen diszkó, zenés-táncos szórakozó élet.

Konklúziók: A dicsőséges szocializmusban, a hetvenes-nyolcvanas években sokkal többen, jobban, gyakrabban lehetett szórakozni, mint az eltelt egy évtizedben.
Lényegesen meg kell újítanunk a szórakozáskultúránkat, ki kell alakítsuk a XXI. század táncát is,
például a Quantum-diszkó rendszerét!

16. Újítsuk meg a magyar Himnuszt!
Mind a dallamában, mind a tartalmában inkább lehangoló, deprimáló, szomorító hatása van a magyar Himnusznak, amit nagyon tisztelünk.

De a lényeges megújítására megérett az idő, a magyar nemzet.

Minta értékű lehet a francia himnusz, vagy az Internacionálé, az orosz himnusz.

Mozgalmat indítottunk még 2016 januárjában arra, hogy megújítsuk a dallamot, a ritmust. A próbálkozásunk sikeres lett, mostantól nagyobb méretben folytatjuk kezdeményezésünket.

Konklúzió: Legyen egy szép, jó, lelkesítő dal a magyar Himnusz!

17. A feszületek betiltása közterületeken

Történelmi tény, hogy a corpus ábrázolását a kereszten már Kr. u. 70-ben is alkalmazták az aljas keresztényüldözők, elrettentésül.

A feszület egy szadista, mazochista számára biztosan elfogadható, de tisztességes, normális, értelmes emberek számára nem

Az igaz keresztény emberek elhülyítésének és manipulálásának egyik releváns eszköze a feszület.

*******

A 10 legfontosabb teendőnk

 1. Államunk megnevezése ismét Magyar Köztársaság legyen!
 2. Az emberi életet a a fogantatástól tekintjük élő, érző, tudatos életnek. Az orvosilag indokolatlan terhesség-megszakítások, az abortuszok, magzatgyilkosságoknak számítanak, azonnal be kell tiltanunk!
 3. A szocializmus és a kommunizmus intelligens társadalmi rendszer,melyet érdemes továbbfejlesztenünk, az eredményeit elismernünk.
 4. Nemzetünk vallását, világnézetét a XXI. századra kell kifejlesztenünk – a Dialektikus idealizmust – és megfelelően terjesztenünk. A több isten létezését tartjuk valóságosnak.
 5. Az állam és a vallás konstruktív együttműködése a gazdaság, a nemzet boldogulása érdekében különösen fontos és hasznos.
 6. A fekete média jelenségét, a halálhit gerjesztőit vissza kell szorítanunk.
 7. Feladatunk korrekt és hatékony Nemzetközi Együttműködési Rendszer kifejlesztése, megszervezése, társadalmunk egységeinek összefogása révén, az EU égisze alatt.
 8. A nyugdíjrendszer helyett egy korszerűbb, humánusabb, életszerű rekreációs rendszer létrehozását kiemelten fontosnak tartjuk, hogy ne z öregedés és a halál legyen célja az embereknek, hanem az élet!
 9. A felsőoktatásban a nyolcvanas évek szocialista rendszerének visszaállítása, továbbfejlesztése az EU relációjában. Az egyetemeken a közösségi élet fejlesztése is fontos. A tankötelezettség felső korhatára 20 év legyen (Lenini elv: az ifjúság legfontosabb feladata: Tanulni, tanulni, tanulni!) Bevezetnénk a 65 év felettiek oktatását is.
 10. szórakozás kultúránk lényeges megújítása nagyon fontos, a jó párkapcsolatok, családi és közösségi élet érdekében. Például a Laharo-party rendszerével, Quantum-diszkókkal, stb.

Az értelmes visszajelzések alapján tudunk korrigálni, de ez már a teljes verzió, ami publikussá is vált, március 25-től..

Témagazda: Szilvásy Péter * www.x-party.hu * 0670-2260641 * ktj@x-party.hu

Start: A Jó Istenek Hetében *** Budapest, 2019. február 12. * március 25. * április 25.