Európai Fiatalok Szövetsége * Kormányzati Tanácsadó Jósda
Lélekkutató Intézet * Magyar Köztársaság Kormánya

Tanulmány
Politikai, közéleti háttér-információk,
az orbáni mentalitással és más súlyos, társadalmunkat érintő, foglalkoztató jelenségekkel kapcsolatban * 2018. szeptember 20. *A Jó Istenek Hetében.

Tartalom:

 1. Orbán Viktor csupán a Fidesz jelenlegi elnöke
  1. Orbán Viktor háborús bűne
  2. Orbán Viktor kézírásának grafológiai elemzése
  3. Orbán Viktor paranoiás EU ellenességének okai
 2. Az emberiség legsúlyosabb problémája: azabortusz
 3. A fekete média kárkihatásai
 4. A migránsválságot az őrült iszlamista diktátorok gerjesztik

A következő részekben:

 1. Hova degradált a NER?
 2. Az Alaptörvény alaptalansága * Hamis istenkép az Alaptörvényben
 3. A társadalmi disszodálás, széthúzás
 4. A monoteizmus disszonanciái
 5. Aljasság az antikommunizmusa
 6. Az orbáni posztfeudalizmus jelensége, háttere
 7. Orbán Viktor a halálba, a nihilbe vezetné követőit, kiszolgálva a sátánistákat.
 8. Orbán Viktor esküszegései
 9. A nyugdíjrendszer a halálhitet gerjeszti
 10. A szórakozáskultúránk degradálódása
 11. Az egészségügy gyenge oldala
 12. A “Csak a Fidesz!” kampányszlogen kárkihatásai
 13. Az elvándorlás, az emigrálás valódi okai
 14. Milyen fekete mágiákat alkalmaztak a választásokon Orbán érdekében?
 15. Az oktatás problémái, az értelmes gondolkodás blokkolása
 16. Vélemények, visszajelzések, tapasztalatok
 17. Konklúziók
 18. Javaslataink a megoldásra

Tisztelettel várjuk értelmes, konstruktív javaslatait, véleményeit, melyeket kérjük az e-mil címünkre írja meg! www.x-party.hu * ktj@x-party.hu

Részletek:

 1. Orbán Viktor csupán a Fidesz jelenlegi elnöke!
 1. Az Országgyűlés 2014-ben megválasztotta a miniszterelnököt, aki Orbán Viktor lett.
 2. A hivatalba való beiktatásakor az egész ország vezetésére, fejlesztésére esküdött fel.
 3. 2015. december 13-án egyedüli jelöltként indult a Fidesz elnöki posztjáért, és meg is választotta őt a Fidesz az elnökének.
 4. A Fidesz párt érdekeinek szolgálatára tett fogadalmat.
 5. A nemzet (és érdekeinek) csak egy kis részhalmazát képezi a Fidesz párt (és érdekei).
 6. A Fideszt erősen opponálja az MSZP, a Jobbik, a DK és a többi párt (kivéve a KDNP), tehát amikor Orbán Viktor dönt, akkor inkább a saját pártjára van tekintettel.
 7. Orbán Viktor mentalitásával, döntéseivel, reakcióival, viselkedésével szignifikánsan a Fidesz érdekeire fókuszál, és csak másodlagosan próbál össz-nemzeti vezetői pozíciójának megfelelni.

Következésképpen:

 1. Irracionalitás és önkényeskedés, hogy Orbán Viktor egyszerre egy pártnak (egy részhalmaznak) és az egész ország kormánynak is elnöke. A két funkció egyidejűleg disszonáns
 2. Orbán Viktort csak a „Fidesz jelenlegi elnökének” lehet titulálni!
 3. Ha Orbán Viktort a Fidesz jelenlegi elnökének tituláljuk, akkor a köztudatban megroppan, majd megszűnik Orbán Viktor tekintélye, diktatórikus hatalma, és nem tudja visszavezetni a társadalmunkat a feudalizmusba, királyságba, amivel már régóta próbálkozik.

1.1. Orbán Viktor háborús bűne

 1. 2006. augusztus 20-án, a budapesti ünnepségen, a Duna-parton összegyűlt másfél milliós tömeget telepatikusa manipulálták – abortusz, királyság, hamis istenségkép szuggerálásával.
 2. Hadászati, pszichotronikai eszközt is alkalmazott a nyolcfős sátáni banda.
 3. A harmadik világháború ezzel kezdődött.
 4. Az emberiség elleni legnagyobb bűnöket követték el.
 5. A tömegmanipuláció az okkult síkon elkövetett bűnök közé tartozik, és háromszorosan száll vissza az elkövetők fejére.
 6. A pszichotronikai támadást egy sátáni banda követte el.
 7. Az akcióról tudott Orbán Viktor és Szijjártó Péter is, a 2006. júniusi megbeszélésükön döntöttek arról is, hogy szeptember 17-én, megfizetett koldusokból összeterelt sokasággal, aljas támadást indítsanak a TV székházánál, és a Parlamentnél a Kormány ellen.
 8. Az attakot lelepleztük, már 2006. augusztus 21-én, és nagy nyilvánosságra került a leleplezés 2007 májusában.
 9. A banda néhány tagja már elmenekült, vagy megölte a főnökség.
 10. A posztfeudalizmus kreálási szándékokat sok minden bizonyítja, többek között az is, hogy Orbán Viktor fel szeretne költözni a Várba, aminek pedig nagyon rossz a közlekedési infrastruktúrája, és inkább turista centrumnak alkalmas.
 11. Orbán Viktor szeretne király lenni. Koppány vezér reinkarnációjaként (korábban a testvérgyilkos Széth bandájának volt a tagja), aki betegesen fél attól, hogy nem lehet uralkodó, és megint négyfelé szaggatják.
 12. Demokráciához illő megnevezése országunknak, nemzetünknek: Magyar Köztársaság. Ez jelez közösséget. A 2010-es redukció „Magyarország”-ra már csak helységet.
 13. Nyilvánvaló a mesterkedés a háttérben: második lépésben Magyar Királyságot próbálnának csinálni a bűnelkövetők.
 14. Nem adtunk engedélyt Orbán Viktornak és társainak a feudalista, királysági rendszer rekreálására!
 15. A Parlamentben lévő koronát is többször a fejére próbálta már – még az a szerencsénk, hogy az nem az eredeti Szent Korona, csak annak a hiteles másodlata.
 16. Orbán Viktor spamja istenséget próbál játszani – nagyon hiteltelenül.
 17. A királysági rendszer rekreálása megbukott, már nem lehet megismételni – az egyébként dicsőség korszakokat.
 18. A feudalista rendszerbe való visszatérés a nihilbe vezetné a követőket, nemzetünket!

1.2. Orbán Viktor kézírásának grafológiai elemzése

 1. A kézírás nagyon jól leképezi az író személy jellemét, stílusát, viselkedését, egészségét, kvalitását is.
 2. Orbán Viktor kézírásának részletes grafológiai elemzését már 2001-ben megírtuk és átadtuk a Fidesz székházában. A mostani jellemzésben a társadalmunkat nagymértékben érintő jellemhibákat soroljuk fel. Személyes dolgokba nem bonyolódunk.
 3. Orbán Viktor négy legsúlyosabb jellemtorzulása:
 4. A szadizmusra való hajlama nagyfokú. Szignifikáns jelei vannak ennek. Még a születés előttről datálódik. Nehezen tud rajta uralkodni. A szadista annak örül, ha a másik ember, társaság szenved. Orbán Viktor szadizmusára több bizonyíték van. Jelentős nagy fesztiválok, rendezvények visszaestek az elmúlt 7 év során. A közmédia hírműsorai tele vannak szennyhírekkel. „A ne hagyjuk, hogy Soros nevessen a végén!” – plakát tipikus szadista mentalitást sugall.
 5. Orbán Vidkor cezaromániás. Ez azt jelenti, hogy mindenképpen ő akar dönteni, az ő szava az érvényes, más nem uralkodhat felette (lásd: Brüsszeltől retteg). Magas, negatív dominanciája nem tűr meg maga körül csak olyanokat, akik behódolnak neki.
 6. Egocentrikus. Csak ő a fontos. Illetve a pártja: „Csak a Fidesz!” Kevésbé szívélyes, barátságos másokkal, akik nem őt tartják a legtöbbre. Az önzése blokkolja őt abban, hogy felismerje mások értékeit, elismerje mások eredményeit, azokét, akik nem az ő pártján állnak.
 7. Telepatikusan vezérlik. Ez a legveszélyesebb! Akik őt hatalomra juttatták (néhány nagyon veszélyes alak) azok telepátiával vezérlik, hatalmi tébolyukkal övezve. Ennek a következménye, hogy nem mer kiállni egyenes, élő vitára ellenzéki politikusokkal, mert a mentorai félnek attól, hogy megint úgy jár, mint a Gyurcsány Ferenccel történt vitájában, 2006-ban. Ekkor ugyanis sikerült lekapcsolnunk Orbán Viktort a vezérlőról, és adta eredeti, Orsós Viktor önmagát, aki középvezetőnek sem alkalmas.

1.3. Orbán Viktor paranoiás EU ellenessége

 1. Annak ellenére, hogy az EU-ból sok milliárd eurós forrás érkezik hazánkba, Orbán Viktor mégis agresszívan lép fel Brüsszellel szemben.
 2. Egy ország fővárosát megbecsteleníti az „Üzenjük Brüsszelnek” és az „Állítsuk meg Brüsszelt!” kampányokkal.
 3. A háttérből Orbánt irányító erőknek az EU vörös posztónak számít, mert részint a szocialista Szovjetunióra emlékezteti őket, részint gátolja az EU a diktatórikus hatalmi kísérletezgetést, amivel Orbán Viktor próbálkozik.
 4. Rendkívül veszélyes az, hogy most még intenzívebben Brüsszel ellen próbálja hangolni a nemzetünket, és ezzel egy ellenreakciót provokál ki az EU többi államai és Brüsszel részéről.
 5. Orbán Viktor szadizmusa, cezaromániája és üldöztetési mániája jól megmutatkozik a Brüsszellel folytatott kommunikációjából.
 6. „Állítsuk meg Brüsszelt!” – és a „nemzeti konzultációs” levelek valójában aljas fekete mágia, mert azok, akik elolvassák, és gondolkodnak rajta, azoknak az álmába be tudnak lépni a manipulátorok, és programozzák őket. Ez okkult síkon elkövetett fekete mágia, bűn! Orbán Viktor ebben is bűnös.
 7. Orbán Viktor és alattvalói az EU-val kapcsolatban szinte meg sem nyilvánultak barátságosan.

2. A nemzetünk és az emberiség legsúlyosabb problémája: az abortusz

 1. Egzaktul bebizonyítható, hogy már a magzat is élő, érző, tudatos emberi lény, akinek a szelleme gyakran a szülők valamelyikének elhunyt, kedves rokonának a szelleme, és egy új, szebb, jobb élet reményében szeretne újraszületni.
 2. Az abortusz hazugságokra alapozott, nyereségvágyból, különös kegyetlenséggel elkövetett gyilkosság.
 3. Az embernek ember ellen való gyilkos megnyilvánulásának gyökere.
 4. A szociális válsághelyzetre való hivatkozás (amit a fidesz kabinet vezetett be) következményei, hogy az emberi élet a gazdasági, egzisztenciális érdekek alá helyeződik.
 5. Az abortuszt végrehajtó orvos megszegi etikai esküjét is, amikor orvosilag indokolatlan terhesség-megszakítást, magzatgyilkosságot követ el.
 6. A Magyar Orvosi Kamara elnöksége is a gyilkosok cinkosainak tekinthető, mivel az abortuszokat megengedi.
 7. Az abortuszt elkövető orvos minősített gyilkosnak számít az angyalok világában.
 8. Legalább négy emberre hat ki károsan egyetlen abortusz, amit túlél a magzat szelleme is.
 9. 3 millió olyan magyar ember él, akiknek szelleme egy abortuszt túlélve született újjá.
 10. 2 millió nőnek volt már abortusza, és kb. 1.5 millió férfinak.
 11. Egyetlen nap alatt a hazánkban elkövetett kb. száz abortusz kárkihatása 2 milliárd forintra tehető. 2017-ban kb. 45 ezer abortuszt követtek el.
 12. Orbán Viktor nagykorú személy, a Fidesz jelenlegi elnöke, aki de jure miniszterelnök, pontosan tudja, hogy az abortusz kegyetlen gyilkosság. Mégis megtűri!
 13. Orbán Viktor 2011. február 7-én a Parlamentben a felszólalásakor meg sem említette, hogy a hétvégén ezzel foglalkozott a fidesz-kdnp koalíció tanácskozása.
 14. Orbán Viktor nemzetellenes bűnei közül az abortusz engedése a legsúlyosabb!
 15. Kiknek, miért áll érdekében, hogy abortáljanak az emberek?
 16. Az abortusz archetípus-forrásainak, a diktátoroknak (köztük Orbán Viktornak is) érdekében áll, hogy kövessenek el abortuszokat, mert azzal növelik a cinkosaik számát, és a megfélemlítésen alapuló hatalmukat.
 17. Az elvándorlásnak, rákos megbetegedéseknek, társadalmi konfliktusoknak alapja az abortusz!

3. A fekete média káros hatásai

 1. A szennymédia, a fekete média nem, vagy csak korlátozottan publikál pozitív híreket.
 2. A szennyhírek, tragédiák, gyilkosságok telepatikusan okoznak súlyos károkat a kollektív tudatban, de visszahatnak az elkövetőkre is!
 3. Kiknek áll ez érdekében a fekete média?
  A fekete média gyökere az abortusz. Az embernek egy másik ember elrettentésének legszörnyűbb kommunikációja ez.
 4. Az Orbán Viktort hatalomra segítő manipulátoroknak egyik fontos fegyvere a fekete média.
 5. A megfélemlítés eszköze.
 6. Félelemre, szorongásra programozzák a közönséget.
 7. A fekete média jelensége károsan hat a kollektív tudatra és az egyéni egészségre is. Napi kárkihatása kb. 1 milliárd forint.
 8. A miniszterelnök mentalitását, jellemét nagymértékben leképezik a köztévé híradói.
 9. Alapos vizsgálatunk eredménye: a köztévé hírműsoraiban a szennyhírek, a fekete, a szenny hírek aránya kétharmad. Ennek kárkihatása napi 1 milliárd forintra becsülhető, hiszen a szív, az idegrendszer, az együttműködési aktivitások is torzulnak, gyengülnek.
 10. A posztfeudalista diktátor Orbán Viktor szadista karakterét is jól mutatja a fekete média dominanciája a köztévében.
 11. Az Orbán Viktor mögött gyáván megbúvó sátáni bandát is kiszolgálja a szennymédia.
 12. A szennymédia kitartó közönségére a szadizmus, a mazochizmus inkább jellemző.
 13. Érdemes tudni a média szakembereinek is:
  „Ha közölsz egy jó hírt: visszakapod! Ha rossz hírt közölsz: azt is visszakapod!”

4. A migránsválságot az őrült iszlamista diktátorok gerjesztik

 1. Az iszlámot még az 500-as években Mohamed „próféta” kreálta, aki nagyon gyakran volt részeg és esztelenül ellene volt a krisztusi tanításoknak.
 2. A Korán tiltja a többisten-hitet, sőt kifejezetten lecsalja az istennői princípiumot – ez egyértelműen önkényesség, alkalmazása pedig diktatúrához vezet. Orbán Viktor ezzel a mentalitással rokonszenvez.
 3. Ha valaki megnézi az interneten, hogyan reagált Orbán Viktor a migránsválságra, egyet mindenképpen észrevehet:
 4. Orbán Viktor nem ítélte el, nem szidta a migránsválságot aljas módon generáló őrült iszlamista diktátorokat. Ez az elhallgatás cinkosságra utal!
 5. Viszont annál többet balhézott Orbán Viktor azokkal, akik elszenvedői az önkényeskedő diktátoroknak, a menekültekkel, és ugyancsak szidta Brüsszelt.
 6. Brüsszel nem oka a migránsválságnak, de az Orbáni kommunikáció azt sugallja, hogy Brüsszel tehet mindenről. Elfedve a lényeget, az őrült iszlamizmus diktátúráit.
 7. Orbán Viktor a sajátjait, a diktátorokat nem meri szidni, mert fél attól, hogy ő is megbukik.
 8. A migránsválságot igazából azok az őrült, aljas gazemberek kreálják, akik világuralmat szeretnének, mert a bűneikre már nincsen mentség, nem lesz sem kegyelem, sem irgalom a részükre.

Folytatjuk!

Összeállította:
Szilvásy Péter okl. grafológus, vegyészmérnök – alapító, témagazda
Kormányzati Tanácsadó Jósda * Lélekkutató Intézet * Európai Fiatalok Szövetsége
1701 Budapest, Pf. 303. * www.x-party.hu  * +3630-4935804 * efisz@x-party.hu