Tapasztalat, konklúziók:

Orbán Viktor, a Fidesz jelenlegi elnöke szokásos évértékelőjében, 2019. február 10-én egy szót sem mert szólni az abortuszok betiltása érdekében!

Az abortuszok betiltásában nem érdekelt Orbán Viktor, nagykorú személy, a Fidesz-KDNP kabinet vezetője, mert az abortusz terrorisztikus hatása támogatja őt a hatalmának megszerzésében és fenntartásában. Az Orbán Viktort támogató, irányító háttérben gyáván megbújó sátáni banda az abortusz szuggerálásával manipulálta (2006. augusztus 20-án) és jelenleg is manipulálja, terrorizálja a magyar népet. A banda tagjainak egy részét már felderítettük, de nyomozunk még. Kézírás grafológiai elemzése sokat segít. Pl. Habony Árpád, Havasi Bertalan, Rogán Antal viselkedésének, viszonyulásainak elemzésénél is nagyon hasznos.

Az abortuszok betiltása jelenleg a legfontosabb az emberiség számára, és utána egy sokkal szebb, jobb világ köszönt be! 

Kormányzati Tanácsadó Jósda * Magyar Köztársaság Kormánya
Budapest, 20018. október 23.

*****

Hivatalos levél az illetékes minisztériumok részére – 2018.05. 22.

Tárgy: az orvosilag indokolatlan magzatgyilkosságok (abortuszok) betiltásának fontossága
Tisztelt Hivatal!
Úgy értesültünk, hogy egy újabb Nemzeti konzultáció készül, melynek témái között szerepel a demográfia problematikája is. A kezdeményezésük okos, hasznos lehet, ha tisztességes szándékok vannak a háttérben. Felhívjuk a figyelmüket arra, hogy a nemzeti életünk legsúlyosabb problémáinak gyökere az abortusz, az orvosilag indokolatlan terhesség-megszakítások, magzatgyilkosságok. Ennek cinkosa Orbán Viktor a Fidesz jelenlegi elnöke is, de leginkább aljas sátánista manipulátorok húzódnak meg a háttérben, akiknek az áll érdekében, hogy minél több cinkosuk, illetve áldozatuk legyen, mert így tudják fenntartani a hatalmukat. Tudniuk kell, hogy hazánkban kb. két és fél millióan élnek olyan emberek, akiknek a szelleme egy abortusz poklának a túlélése született újjá. A közmédia híradóiban domináló szennyhírek őket stresszelik a legjobban. Értelmes ember rögtön belátja, hogy az ember – ember elleni halálos ellenségeskedésének az abortusz a gyökere. Természetesen a monoteista vallásoknak is nagyon meg kellene újulniuk, pl. több istenhitre, de ez már más téma. Az abortuszt elkövető orvos (is) minősített gyilkosnak számít az angyalok körében! Mindezek alapján megparancsolom, hogy a Nemzeti konzultációban legyen szó arról, hogy az abortuszok mennyire károsak (egyetlen nap alatt elkövetett 100 abortusznak kb. 2 milliárd forint a kárkihatása!), és nemzetünk, sőt az emberiség elsődleges érdeke, hogy be legyenek tiltva az abortuszok, Magyarországon is! Ennek a pozitív döntésnek nagyobb hatása lenne a társadalomra, az emberiségre, mint a rabszolga-felszabadításnak! Amennyiben szükséges, személyesen is konzultálok az illetékesekkel! A Nemzeti konzultációhoz (benne az abortuszok betiltásához) sok sikert kívánok! Szilvásy Péter igazgató, alapító, témagazda
Lélekkutató Intézet * Magyar Köztársaság Kormánya * Kormányzati Tanácsadó Jósda * Európai Fiatalok Szövetsége

*****

Kórházaknak, minisztériumoknak, a MOK-nak írt levelünkben jeleztük, hogy az abortuszok nemzetellenes magzatgyilkosságok. Orbán Viktor nagykorú személy, a Fidesz jelenlegi elnöke és az őt vezérlő őrült sátánistáknak nem áll érdekében, hogy az abortuszokat betiltsák, mert abban érdekeltek, hogy minél több áldozatuk vagy cinkosuk legyen, akik felett tudnának uralkodni. A köztévé szennyhírei is ezt az aljas szándékot szolgálják ki. Tudniuk kell nekik is: az aljasságukat háromszorosan fogják visszakapni, elszenvedni!
Nekünk magyaroknak, az emberiség továbbfejlődésének egyik legfontosabb feltétele: az abortuszok betiltása – azon az alapon, hogy a magzatot már a fogantatásától kezdve élő, érző, tudatos embernek kell tekinteni!
Kormányzati Tanácsadó Jósda * Magyar Köztársaság Kormánya * Budapest, 2015. * 2018. 04. 22.

*****

Az emberek, a társadalom, az emberiség legsúlyosabb problémája az abortusz, ha betiltjuk, akkor az emberiségnek új, szebb, jobb korszaka köszönt be. Nekünk, magyaroknak kell eléri, hogy Magyarországon tilos legyen az orvosilag indokolatlan terhességmegszakítás.

****

Az abortusz – orvosilag indokolatlan terhesség-megszakítás – valójában szándékos emberölésnek számít. Ezt jól tudják az orvosok is, de pénzért mégis elkövetik. Orbán Viktor (és köre) ugyancsak tudja, hogy az abortusz az gyilkosság, de neki érdekében áll, hogy minél többen abortáljanak, mert annál több cinkosa, talpnyalója és behódolója lesz, a hatalmát kiszolgálók köre növekszik. Ám a pohár hamarosan betelik… Az az orvos, aki etikai esküjét megszegve abortuszt követ el, minősített gyilkosnak számít a túlvilágon, az angyalok körében. Most már Orbán Viktor és bandája is a gyilkosok körében vannak.

Minden értelmes magyar embernek kötelessége szembeszállni az önkény, az abortuszok ellen! – 2018-01-21

Politikusoknak, kórházaknak körlevélben is megírtuk (1999-ben kezdtük el terjeszteni véleményünket), hogy miért különösen fontos az abortuszok betiltása Magyarországon.

Véleményünk:
A jelenlegi illetékes politikusok, orvosi vezetők értelmi színvonala alulmarad a probléma lényegének megértéséhez, adekvát döntéseket meghozni nem képesek (különösen a pitlák fideszes vezetők, a klerikális kdnp-sek és az elvakult ál-liberálisok számára jelent megoldhatatlan feladatokat az abortuszok betiltása.) Tény, hogy manapság hazánkban több millióan vannak olyan honfitársaink, akiknek szelleme egy abortusz poklát túlélve született mostani életében újra. Az abortáló hölgyek nagy részének hatalmas lelkiismeret-furdalást okoz az abortusz!
Az elmúlt hét év során elkövetett abortuszok (kb. 280 ezer!) pénzben kifejezhető kárkihatása kb. 5600.000.000.000 Ft!
A jelenleg regnáló fidesz-kdnp kabinet még mindig megengedi, hogy szociális válsághelyzetre lehessen hivatkozni, és halálra kínozni egy magzatot.
Az az orvos, aki etikai esküjét megszegi, és orvosilag indokolatlan terhességmegszakítást (abortuszt) hajt végre, az az orvos a minősített gyilkosok közé tartozik 2017. február 13-tól!

*******
Tanulmány

Összeállította: Szilvásy Péter igazgató, témagazda
Lélekkutató Intézet * Kormányzati Tanácsadó Jósda * Európai Fiatalok Szövetsége
www.x-party.hu * +3630-4935804 * y@x-party.hu* Start: 2016-04-23

Az Európai Fiatalok Szövetsége megtervezett kampányba kezd a magzati életek védelméért. Az Aktivista Klubjainkon és a Konferenciánkon külön is kitérünk erre a problematikára, a megoldásokra.
Következő tanácskozásunk e témában 2017. augusztus 9.

Eredményeink, megjegyzések:
A “Magzati élet védelméért!” kampányunkkal sikerült elérnünk, hogy lényegesen csökkent az abortuszok (orvosilag indokolatlan terhesség-megszakítás – magzatgyilkosság) száma hazánkban. Az Élet – halál mérleg is javult. Kezdeményezésünket folytatjuk! (2016-10-26)
A 2017-es és 2018-as akciótervünkben kiemelt prioritása van az abortuszok betiltásának kezdeményezése. Bár tudjuk, hogy Orbán Viktor nagykorú személynek, a Fidesz jelenlegi elnökének, és az őt vezérlő sátáni, fekete mágiás csoportnak nem érdeke az abortuszok betiltása, mert pont az abortuszokkal tudják a hatalmukat fenntartani, az embereket megfélemlíteni, érzelmileg, anyagilag zsarolni.
A 2000-ben hozott Fideszes rendelkezés, mely szerint abortusz elvégezhető, ha a szülő szociális válsághelyzetben lenne, aljas gazemberség volt. Generálta a világválságot, a nemzetek elleni konfliktusokat. A részleteket megbeszéljük a 2017. szeptember 200-i tanácskozásunkon, és publikáljuk a politikai pártok és az illetékes médiumok felé. (2017. 09. 16.)

***

magzatiéletért-9-9

A gyermeknap kapcsán:
A mostani, romló politikai mentalitást jelzi, hogy a politikai pártok honlapjain (fidesz.hu, kdnp.hu, mszp.hu, lmp.hu, dkp.hu, munkaspart.hu, jobbik.hu) meg sem említik a Gyermeknapot, a kormany.hu pedig csak egyetlen, aloldalon foglalkozik a gyermeknappal. Ez arra enged következtetni, hogy a mostani politikai szféra nagy mértékben elszakadt a realitásoktól, a néptől, és a saját, gyakran konfrontáló világát kreálja.
Megdöbbentő az is, hogy az M’-köztelevízió déli híradójában leadott 20 hírből 12 volt szennyhír, csak 8 volt normális, jó hír. A gyermeknapon ilyen elkövetése már az aljas manipuláció kategóriájába tartozik!
Konklúzió: az orbán-kabinet posztfeudalizmusba vezető próbálkozásainak mostantól véget kell vetnünk, nagy nemzeti összefogással, egy sokkal jobb, szebb jövő érdekében. Szerencsére még emlékezünk a dicsőséges szocializmus (70-es, 80-as évek) világára, ami két nagyságrenddel volt intelligensebb annál, ami most van.

Kormányzati Tanácsadó Jósda * Európai Fiatalok Szövetsége Aktivista Klubja
Budapest, 2016. május 29. 14:45

*******

gyermeknap

********

magzatokért-a8

***

magzatokért-a7

***

magzatokért-a6

**

magzatokért-a5

******magzatokért-a4

magzatokért-a3

**magzatokért-a2

***

Levélben megküldtük az MOK-nak, az EMMI-nek, az MSZP-nek, a Pestisrácok.hu-nak, a Mandinernek, a DK-nak 2015. augusztus 24-én.
Azt prognosztizáljuk, hogy mivel az abortuszokat inkább pártolják, különösen a fideszes akarnokok, ezért érdemi választ nem képesek adni a felvetésünkre. (2015-08-025)magzatokért-a1

***

**