Ismeretes a termodinamika egyik alaptörvénye: a zárt rendszerek entrópiája (rendezetlensége) csak nőhet. Következtetés a monoteista vallások világára: A diktatórikusan, dogmatikusan deklarált egy-isten-hit tana lezárja a világ nagy részét a hívők elől, és ezzel a lebutulásukat, az öregedésüket, a halálukat is generálják.

Amennyiben a zsidó, a katolikus és az iszlám “vallások” monoteisták – ráadásul az istennői princípiumot le is csalják -, akkor az értelmes hívőknek javasoljuk az Élet felé fordulást, a kreativitást, a logikát!

Rendkívül káros, nemzetellenes az a hittétel, melyet hirdet is a klérus: “Halál nélkül nincs feltámadás!” – mivel a feltámadás jó dolog lehet, ezért a hívők szeretnének meghalni, hogy fel tudjanak támadni. A rokonságot pedig ezzel a hülyeséggel évtizedeken át kínozzák. Természetesen az élet az ami van – hol rosszul, hol jól alakul életünk, nagy mértékben függ tőlünk is, a világnézetünktől, a döntéseinktől és a cselekvéseinktől is.

Javasoljuk tanulmányozni még az Európai Fiatalok Szövetségének Alapelveit és ideológiáját, a Dialektikus idealizmust is!

Budapest, 2019-05-22

***

A Tízparancsolat kárkihatásai:
1. Mivel az ember telepatikusan nem képes a “nem”-et, a “ne”-t kisugározni, ezért azok a parancsolatok, amelyek a káros tevékenységet tiltják, pl. “Ne ölj!” “Ne lopj!” – ezeket pl. a gyerekek a “ne” nélkül kommunikálják telepatikusan, elsődlegesen a családtagok felé.

2. A parancsolatok felében káros tevékenységek vannak deklarálva, normális viszonyok, tevékenységek nincsenek előírva. A fantáziát, a problémamegoldást is blokkolja ez.

*** Tíz kérdés a katolikusokhoz ***

Ezek a kérdések segítenek abban, hogy a keresztények lényegesen meg tudják újítani, tovább tudják fejleszteni hitvilágukat, életfilozófiájukat, vallásukat, világnézetüket, felismerve és hatástalanítva a katolikus egyház abnormális dogmáit. Természetesen a zsidó és az iszlám vallás butításait is felismerhetjük.

1.) Mi jobb az embernek: 

A) Ha nincs isten * B) Ha csak egy van * C) Ha párban léteznek * D) Ha több isten van

2.) Mi jobb az istennek: 
A) Ha egyedül van * B) Ha párja van C) Ha többen vannak

3.) Mi jobb az embernek:
A) Ha van reinkarnáció * B) Ha nincsen reinkarnáció

4.) Ha van reinkarnáció
, akkor kiknek áll érdekében letagadni azt:
A) A sátánista gyilkosoknak * B) A tisztességes, de tudatlan embereknek

5.) Kik alkalmazták először a feszületet:
A)
 A keresztény-üldözők, megfélemlítésül, elrettentésül * B) A keresztények

6.) Milyen szülő tenné ki gyermeke haláltusájának fotóit a nappalijába:
A) Az őrül, szadista,t gyilkos * B) A tisztességes ember

7.) Az egészséges embert mennyire érdekli a jó párkapcsolat,
 a szerelem, az erotika: A) Nagyon * B) Semennyire

8.) A cölibátust fogadott klérus mennyire tud hitelesen prédikálni 
a jó párkapcsolat-ról, a szerelemről:
A) Semennyire * B) Csak felszínesen * C)Nnagyon

9.) Az istennői princípium lecsalása
 hogyan hathat a nőkre:
A) Szebbek lesznek * B) A férfias karakterük dominál és elcsúnyulnak

A 10. kérdésünket, amely rendkívül nagy horderejű (a halállal és a Bibliával kapcsolatos), megbeszéltük a TesTudaT Konferenciánkon, 2018-3-25-én, de nem publikáljuk még.

Európai Fiatalok Szövetsége * Lélekkutató Intézet
Kormányzati Tanácsadó Jósda * Magyar Népköztársaság Kormánya
www.x-party.hu * ktj@x-party.hu * Szilvásy Péter alaptó

Budapest, 2017-08-17 * 11-17 * 12-12 * 2018-01-01 * 03-31 * 2019-05-22 * 2020-05-06 * 07-27

*****

Schwindlik az “Üdvöz légy Mária!” szövegében:

„Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van teveled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent Anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.”
Ezek szerint Istennek van anyja? Ezt elhallgatta előlünk Mózes. Teremté Isten a világosságot. Szegény anyja, ezek szerint sötétségben élt!
Ha az apácák is rendszeresen mondogatják, vajon milyen bűneik voltak?
Ha gyerekek is mondogatják a templomokban, akkor nem túl korai a halálra programozni őket? Aljasság!

****

Vallás-szociológiai felmérés kérdéseink:

  1. Mi a hit, az ismeret, a tapasztalat és a tudás?
  2. Kinek mi köze hozzá, hogy miben hisz az ember?
  3. Milyen alapon lehet bárkitől is számonkérni, miben hisz?

A felmérést a Lélekkutató Intézett, a Kormányzati Tanácsadó Jósda és az Európai Fiatalok Szövetsége végzi. Start: 2017-08-15

Az iszlám vallás disszonanciái, manipulációi:

Megvizsgáljuk parapszichológiai módszerek alkalmazásával, hogyan jött létre az iszlám,
Igaz-e, hogy Mohamed részeg állapotában találta ki az Allah-sztorit, egy őrül diktálása után?
Mi áll a z allahi monoteizmus hátterében?

A tanácskozásainkon ezek is témáink lesznek 2020 őszén.

Budapest, 2020-07-27