Ismeretes a termodinamika egyik alaptörvénye: a zárt rendszerek entrópiája (rendezetlensége) csak nőhet. Következtetés a monoteista vallások világára: A diktatórikusan, dogmatikusan deklarált egy-isten-hit tana lezárja a világ nagy részét a hívők elől, és ezzel a lebutulásukat, az öregedésüket, a halálukat is generálják.

Amennyiben a zsidó, a katolikus és az iszlám “vallások” monoteisták – ráadásul az istennői princípiumot le is csalják -, akkor az értelmes hívőknek javasoljuk az Élet felé fordulást, a kreativitást, a logikát!

Rendkívül káros, nemzetellenes az a hittétel, melyet hirdet is a klérus: “Halál nélkül nincs feltámadás!” – mivel a feltámadás jó dolog lehet, ezért a hívők szeretnének meghalni, hogy fel tudjanak támadni. A rokonságot pedig ezzel a hülyeséggel évtizedeken át kínozzák. Természetesen az élet az ami van – hol rosszul, hol jól alakul életünk, nagy mértékben függ tőlünk is, a világnézetünktől, a döntéseinktől és a cselekvéseinktől is.

Javasoljuk tanulmányozni még az Európai Fiatalok Szövetségének Alapelveit és ideológiáját, a Dialektikus idealizmust is!

Budapest, 2019-05-22

***

A Tízparancsolat kárkihatásai:
1. Mivel az ember telepatikusan nem képes a “nem”-et, a “ne”-t kisugározni, ezért azok a parancsolatok, amelyek a káros tevékenységet tiltják, pl. “Ne ölj!” “Ne lopj!” – ezeket pl. a gyerekek a “ne” nélkül kommunikálják telepatikusan, elsődlegesen a családtagok felé.

2. A parancsolatok felében káros tevékenységek vannak deklarálva, normális viszonyok, tevékenységek nincsenek előírva. A fantáziát, a problémamegoldást is blokkolja ez.

***

Tíz kérdés a katolikusokhoz

Ezek a kérdések segítenek abban, hogy a keresztények lényegesen meg tudják újítani, tovább tudják fejleszteni hitvilágukat, életfilozófiájukat, vallásukat, világnézetüket, felismerve és hatástalanítva a katolikus egyház abnormális dogmáit. Természetesen a zsidó és az iszlám vallás butításait is felismerhetjük.

1.) Mi jobb az embernek: ha nincs isten, ha csak egy van, ha párban vannak, ha több isten van?
2.) Mi jobb az istennek: ha egyedül van, ha párja van, ha többen vannak?
3.) Mi jobb: ha van reinkarnáció, vagy ha nincsen?
4.) Ha van reinkarnáció, akkor kiknek áll érdekében letagadni azt: a gyilkosoknak, vagy a tisztességes embereknek?
5.) Kik alkalmazták először a feszületet: a keresztényüldözók elrettentésül, vagy a keresztények?
6.) Milyen szülő tenné ki gyermeke haláltusájának fotóit a nappalijába: az őrült gyilkos, vagy a tisztességes ember?
7.) Az egészséges embert mennyire érdekli a jó párkapcsolat, a szerelem, az erotika: nagyon, vagy semennyire?
8.) A cölibátust fogadó klérus mennyire tud hitelesen prédiklni a jó párkapcsolatokról, a szerelemről: semennyire, vagy nagyon?
9.) Az istennői princípium lecsalása hogyan hathat a nőkre: szebbek lesznek, vagy a férfias karakterük dominál és elcsúnyulnak?

A 10. kérdésünket, amely rendkívül nagy horderejű (a halállal kapcsolatos), megbeszéltük a TesTudaT Konferenciánkon, 2018-3-25-én.

Európai Fiatalok Szövetsége * Lélekkutató Intézet * Kormányzati Tanácsadó Jósda * Magyar Népköztársaság Kormánya
www.x-party.hu * ktj@x-party.hu * Szilvásy Péter alaptó

Budapest, 2017-08-17 * 11-17 * 12-12 * 2018-01-01 * 03-31 * 2019-05-22 * 2020-05-06

*****

Schwindlik az “Üdvöz légy Mária!” szövegében:

„Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van teveled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent Anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.”
Ezek szerint Istennek van anyja? Ezt elhallgatta előlünk Mózes. Teremté Isten a világosságot. Szegény anyja, ezek szerint sötétségben élt!
Ha az apácák is rendszeresen mondogatják, vajon milyen bűneik voltak?
Ha gyerekek is mondogatják a templomokban, akkor nem túl korai a halálra programozni őket? Aljasság!

 

****

Vallás-szociológiai felmérés kérdéseink:

  1. Mi a hit, az ismeret, a tapasztalat és a tudás?
  2. Kinek mi köze hozzá, hogy miben hisz az ember?
  3. Milyen alapon lehet bárkitől is számonkérni, miben hisz?
  4. Mi jobb az embernek: ha egy istenben hisz, ha egyben sem hisz, ha isteni párban hisz, vagy ha több istenben hisz?
  5. Mikor járunk jobban: ha hiszünk a reinkarnációban, vagy ha nem?

A felmérést a Lélekkutató Intézett, a Kormányzati Tanácsadó Jósda és az Európai Fiatalok Szövetsége végzi. Start: 2017-08-15

Budapest, 2017-09-16 * 12-12