2013.

Május 30. – A továbbiakban az országos, európai kezdeményezéseket vizsgáljuk, kiemelt eseményeket, asztrológiai csomópontokat, vezetőket, pártokat. Az új koncepciónk startja: 2013. július 5.

***

A 2013-as év első fele is nagyon intenzívnek tűnik, mind politikailag, mind vallásilag, mind gazdaságilag. Inkább az ellentétes erők kiegyenlítődése, de dinamikus párharca prognosztizálható. Kiemelten jó időpontok: február 23., március 29., június 19. Nagyon kritikus és harciasnak a május 6-7-e tűnik. Egy kormányváltás is prejudikálható erre az időpontra. Ezután gazdasági fellendülés, és főleg a vállalkozói szféra megerősödése jósolható. Megnő a szerepe a családnak, a generációknak és a tudásnak.
2013. január 1.

A 2013-as év a dinamikus egyensúly felé való közeledés éve lesz. Tekintsünk néhány fontos irányt:

Rendezvények:
A rendezvények eloszlása Magyarországon rendkívül egyenlőtlen képet mutat. Budapesten és a nagyobb városokban sok rendezvény van, redundánsan és egymást keresztezve is.
A rendezvények expanziója már régóta indokolt. A 80-as évek világát kell visszahozni, amikor is vidéken, apróbb falvakban is volt színes élet. Események, összejövetelek, bálok, fesztiválok és a vidéki, természetes környezet nagyon jól kiegészítik egymást. A rendezvényturizmus fellendülése 2013. májusától lesz intenzív.

Információs terhelés:
A Világháló az egyes ember tájékozódását, informálódását segíti. Az Internet mára már túl is terheli adatokkal, infókkal a felhasználókat. A kiegyenlítődés a minőségi információ, a hasznos, a személyre szabott tájékoztatás irányba vezet a pozitív ágon. Persze megjelenhet a fekete média, a szenny is, de az emberek többsége már átlép ezek felett.

Sport:
A felnőtt lakosságunk csak 15 %-a foglalkozik rendszeresen a kondíciójával. Az illetékes minisztérium heti 3-szor 1 óra sportolást reklámoz, de ez kicsit elhibázott, mind a PR-jában, mind a koncepciójában, mert a nagy tömeg nem veszi komolyan ennek realitását. A csoportos sportolási kezdeményezések tavasszal felerősödnek, a grundfoci világa, a “Kondiparkok” és különösen a wellness-fürdők jobban a fókuszpontba kerülnek.

Egészség:
Az akadémikus orvostudomány elérkezett a saját maga szabta korlátaihoz. Amennyiben a napi 100 magzatgyilkosságot (abortuszt) legálisan végre tudja hajtani, addig a szemlélete aberrált, korlátozott, ezért az emberek többsége a saját érdekében az alternatív medicina felé is fordul. A két szféra szimbiózisa lenne a normális, a konvergálódás függvénye a társadalmi rendszernek, vélhetően 2013. júniusától normalizálódni fog a társadalmi helyzetünk.

Oktatás:
Manapság az iskolában tanultak alkalmazása a való világban, a gyakorlatban nehéznek, blokkoltnak tűnik. Alapvető problémák figyelhetők meg a rendszerváltás után születetteknél: gyenge motiváltság a tanulásban, az egyszerű műveletek alkalmazása is gyakran zavaros, a saját képességek, talentumok felismerése főleg a vidéki falvakban, városokban is komoly problémát jelent. A társadalmi rendszerünk demokratizálódása és céltudatosság májustól javulni, növekedni fog, ez eredményezi, hogy a huszonévesek inkább Magyarországon szeretnének elhelyezkedni, és az ismereteiket jobban tudják majd alkalmazni. Természetesen ez egy hosszabb folyamat lesz.

Európai Unió:
Az EU tagországai, nemzetei a specializációk után kezdenek jobban integrálódni, egymás értékeire jobban figyelni, a nemzetközi munkamegosztásra jobban koncentrálni. Az Európai Fiatalok Szövetségének ez kiemelten fontos irányvonala.

Kelt: Budapest, 2013. január 1.

***

Közhangulat: február 25-től éles változások várhatók, mivel az Orbán-kabinet nem vonja vissza a helytelen és értelmetlen korábbi kezdeményezését, és ismételten “megemlékeznek a kommunizmus áldozatairól” olyan feelinggel, mintha a kommunizmus egy rossz, elnyomó rendszer lett volna – annak ellenére, hogy még sehol a világon nem épült fel ez az optimálisan jó társadalmi rendszer, a kommunizmus. Május elejére datáljuk, hogy komoly válsághelyzet alakul ki, amit lazán, kissé flegmatikusan és optimizmussal kell megélnünk. Azután lényegesen javul a helyzet (június végétől)

Vállalkozói szféra: a társadalmi disszociációkat és divergenciákat már mindenképpen figyelembe kell vegyük, és ezeket beszámítva kell manővereznünk. Az EU-s és a nemzetközi, elsősorban az Orosz és a Kínai kapcsolatainkra építve, összefogva érhetünk el fejlődést és nyereséget. A vállalkozók a barterezés irányában még jobban fognak érvényesülni.

Diákvilág: társadalmi konfliktusok és a vizsgaidőszak mindenképpen nagy pszichés terhelést jelent a diákságnak is. A magyar népnek most különösen figyelnie kell arra, hogy a diákok a megtanultak alkalmazni tudás képességét is megszerezzék, erősítsék. Ez most azért nehéz, mert az alkalmazás céltudatosságot is feltételez, ami mostanság a politikai felső vezetőkre nem jellemző, inkább a reaktív , konfliktáló politizálás dominál. A tavasz hoz megújulást, fellendülést 2013-ban.

Gazdaság: a társadalmi rendszer ideológiájának, filozófiájának és célrendszerének manifesztációja a gazdaság, ami az elvek hibái, hiányosságai miatt inkább stagnálni látszanak. A gazdaság megélénkülését az állami vezetés, a politikai szféra és a vallások megtisztulása, sőt megújulása kell hogy megelőzze és implikálja.

Nemzetközi és EU-s kapcsolataink: annak ellenére, hogy az Orbán-kabinet sok rosszat elkövetett az EU egysége ellen, mégis erős maradt az Unió. Jelenleg azt a destrukciót kell elviselnie, megoldania, amelynek egy császársági restauráció és hamis istenkép-generálása a valódi célja, csak a hatalomért, semmi komoly emberiség iránti elkötelezettség sincsen mögötte. Május 8-án, az EU napján megkezdődik a fellendülés az Európai Unióban is.

2013-01-11

Archívum