Több évtizedes fejlesztésünk eredménye, hogy sikerült: megalkotnunk a XXI. század vallását, világnézetét, ideológiáját, filozófiáját, melynek a “Dialektikus idealizmus” nevet adtuk.

Az Asztro-Geo-Szociál-Pszicho-Szomatika komplex rendszerében már tudjuk vizsgálni, értelmezni és tervezni, szervezni az ember testi-lelki, közösségi és nagyvilági létezését, a szellemvilágot, a magasabb rendű életforrásokat, mint például a Napot, a Holdat, a Földet, a Csillagokat.

Az Alapelveink és a Vezérelvünk – Teljes tesTudattal, közösségben az örök fiatalság felé! – mára bizonyítva lett, és az ideológiánk komplettálása került a fókuszpontunkba.

Az Európai Fiatalok Szövetsége, a Magyar Népköztársaság Kormánya, a Kormányzati Tanácsadó Jósda, a Lélekkutató Intézet égisze alatt fejlesztjük és propagáljuk a Dialektikus idealizmus világképét.

A 2019-es Jósdakonferenciánkon különösen érdekes, hasznos szakmai vitánk témája is lesz az ideológiánk. Szeretnénk a múlt értékeit, tudását is kimenteni, a jelen és a pozitív jövőnkkel integrálni, terjeszteni.

Előadásokat, tanfolyamokat is szervezünk, a Dialektikus idealizmus és misztériumunk, módszereink nagy tárházáról.

Szilvásy Péter alapító

Budapest, 2019. június 23. * 07-25