Nagyon sok kárt okozott az egész emberiségnek is a 2006. augusztus 20-án elkövetett telepatikus tömegmanipuláció.
Az “abortusz” szuggerálásával a társadalmunkban deffiniálatlan ellenségképzést, problémázgatást, a másik ember lebecsülését okozták.

A “király vagyok” szuggerálásával a feudalista, középkori világot próbálták restaurálni, egy ókori mesekönyv, a Biblia túlharsogása is ennek érdekét szolgálta. Orbán Viktor nagykorú személy, a Fidesz jelenlegi elnökének a megnyilvánulásai, a stílusa, a viszonyulásai is visszaigazolják az őrült, aberráns szándékokat, a Karmelita templomba való felköltözés, a korona gyakori felpróbálása is ezt tükrözi. Eleve bukásra vannak ítélve!
Az “isten vagyok” szuggerálásával egy őrült próbálta magát szinteken felettinek beállítani. A közmédiát és a Hírtv-ét dominálja, és látszódik a stílusukban, a viszonyaikban is a diktatórikus aljas mentalitás. Ugyancsak bukásra van ítélve ez az őrült személy!

A 2019. szeptemberi fórumunk fókuszpontjában lesz a manipulációk hatástalanítása, és az EU-val való jó kapcsolatunk kialakítása is.
Szilvásy Péter, témagazda * Kormányzati Tanácsadó Jósda * BP. 2019.06. 19.

**** 2018 **** 

2018. július 25-én bebizonyosodott, hogy milyen technikával követték el 2006. augusztus 20-án a telepatikus tömegmanipulációt, Vélin Marin és bandája. Ennek a bandának nyerészkedő tagja Orbán Viktor, a Fidesz jelenlegi elnöke is, valamint Szijjártó Péter is, de ők csak külsősként szerepeltek. A TV székház elleni bandatámadás időpontját Orbán Viktor határozta meg a Kormány horoszkópja alapján, és szervezték meg a koldusok csürhéjét a randalírozásokhoz.

Meg kell vizsgáljuk, hogy a kétszeres magzatgyilkos Nellxy Haritonova, a band egyik vezetője, mostanában miben settenkedik, hol bújkál, milyen aljasságokra vetemedik, Orbán Viktort mikre buzdítja.

Le fogjuk leplezni nagy nyilvánosság előtt, hogy a minisztériumoknak a Várba való felköltözködésnek valójában az a célja, hogy az őrült Orbán Viktor császár, király lehessen. Idta módon már többször is a fejére próbálta a Parlamentben található koronát is. Még az a szerencsénk, hogy az a korona csak hiteles másodlata az eredeti Szent Koronának. Az biztos, hogy nemzet és emberiség ellenes bűn, ha a társadalmunkat vissza próbálná vezetni a feudalizmusba, a középkorba!

******

A 2006. augusztus 20-i vihart okozó manipulációk és más jelenségek

Elemzés a 2006. augusztus 20-án elkövetett tömegmanipulációkról, a szeptember 17- i és az október 23-i zavargásokról és ezek következményeiről napjainkban. 1. Azt állítjuk és publikáltuk is, hogy 2006. augusztus 15. és 20. között a kétszeres magzatgyilkos N. H. (továbbiakban N13) és az alj. patk.  V. M. többek között Sztálin reinkarnációja, valamint cinkosaik folyamatosan alkalmaztak pszichotronikai (energia-információs készülék alkalmazása) manipulációkat a magyar nép ellen. (A Kormányzati Tanácsadó Jósda jelentése 2006. augusztus 21-én)

2. A pszichotronika (információ-energia tudati technológia) során az N13 hologramját rávetítették egy koronamásolatra, és egy elektromágneses mezőben agyhullámmal kombinálták.

3. A manőverekre akkor is, most is az éjjeli időszakban került sor, amikor az emberek nagy része alszik, és érzékeli a gerjesztett elektromágneses jeleket, így tudták programozni őket.

4. Valószínűsítjük a politikai kapcsolatrendszert is, nevezetesen Szijjártó Péter és Orbán Viktor lehetett cinkosuk.

5. A politikai összefonódás a hatalom megszerzésére irányult.

6. A terveik szerint a 2006-ban a választáson vesztes Fidesz vezetői más eszközökkel revanst szerettek volna venni, de egy császársági restaurációs kísérlet is kivehető az továbbieseményekből (szeptember 17. október 23.)

7. A manőverezést folytatták, és a pszichotronikai manipulációkat alkalmazták bankjegyeken (2008. 08. 08-án este a 10000 forintoson – lásd Esztergom politikai helyzetét 2010-2011-ben!) és több rendezvény plakátjára, honlapjára is.

8. A 2006. augusztus 20-i rendezvényen az alj. patk. V. M. hét bűntársával a szellemi síkon végzett aljas műveleteket, többek között az abortusz szuggerálását is, amivel kb. 700000 embert stresszelt a helyszínen.

9. Jellemző, hogy a jelenlegi Fidesz kabinet bár tudja, milyen tetemes kárkihatása van az abortusznak, mégsem hajlandó a problémát adekvátan kezelni, abortuszt betiltani, pedig a nép valójában ezt is akarta.

10. A fülkeforradalom, a népakarat nem volt más mint manipuláció, a kollektív tudat támadása egy aljas bandának, a passzív választok akaratának befolyásolása a szavazófülkékben, 2010-ben. A “Csak a Fidesz” egy olyan szuggesztíva, amelyet az urnáknál aktivizálni lehetett.

11. A fidesz.hu oldaláról a “szövetséges” KDNP oldalát nem lehet közvetlenül elérni, nem volt kint a bannere, de olyan moname bloggereket, mint a Képviselőfunky, Jobbklikk, Barrikád igen. Ilyesmi akkor történhetett meg, ha Orbán Viktor (született Orsós Viktor) erre külön utasítást adott.

12. Az interneten keresztüli fekete mágia is a Fideszt próbálta előre nyomnit, sokakat megtévesztve.

13. Valószínűsítjük, hogy 2007. május végén utasították Szijjártó Pétert, hogy invalidálja a Jósdát, mivel annak állításait nem tudták észérvvel (mind a mai napig) cáfolni.

14. A 2006-os manipulációknak voltak előzményei, és következményei. 2012 elején az okkult síkon elkövetett bűnök egy része már visszaszáll az elkövetőkre, az abortusz pártolóira mindenképpen.

2011. december 6-tól:

15. A 2006. augusztus 20-án 20 óra 40 perckor elkezdett tömegszuggesztiónak és azt megelőző pszichotronikai manipulációknak egyik legfontosabb célja az volt, hogy a császárságot, a királyságot restaurálja.

17. A 2006-os destrukciók után érthető, hogy miért történhetett meg az Alkotmány után egy olyan “Alaptörvény” nevű jogi kezdeményezés létrehozása, amelynek egyrészt a köztársaság leépítése (az állami megnevezésének változtatása: Magyar Köztársaságról Magyarországra), másrészt a demokrácia és a kommunizmus ellen való akciók indítása lényeges része volt, harmadrészt a királyság indokolatlanul nagy exponálásának és az egyistenhitnek is helye lett.

18. Orbán Viktor (született Orsós Viktor) publikált kézírásának grafológiai elemzéséből egyértelműen  megállapítható a duktor telepatikus vezéreltsége (V. M-nek való alárendeltsége) és nagyfokú cezaromániája, hatalmi tébolyra való erős hajlama. Ezen személyiségjellemzők eleve adják, hogy Orbán Viktor nem alkalmas miniszterelnöknek a 21. században Magyarországon.

19. A 17. és a 18. pontból is, és egyéb jelekből is egyértelműen megállapítható, hogy Orbán Viktor elsősorban nem a magyar népnek akar megfelelni, hanem azoknak a személyeknek, erőknek, akik őt hatalomra juttatták.

20. Mindezek alapján az tanácsolható, hogy a pozitív kezdeményezéseket lehetőleg ne illesszék az Orbán-kabinet érdekszférájához.
A kommunista, szocialista érzelmű emberekre ugyanis nagy negatív visszahatás vár, ha valamilyen jó szándékkal, kéréssel fordulnának az Orbán-kabinethez. Ezt az állítást igazolandó közvélemény-kutatást fogunk szervezni 2012. januárjában.

21. 2011. február 7-én Orbán Viktornak módjában állott volna, hogy a törvénytelen abortuszokat leállítsa (orvos ilyet nem végezhetne el – az elmúlt másfél évben 70 ezer magzatgyilkosság történt). A kereszténységet is elárulva azonban erről egy szót sem szólt.

22. Az abortuszok informális támogatásával Orbán Viktor és köre a háttérben őket támogató sátáni erők manipulációit is védte. Ez a fekete mágia okkult síkon elkövetett bűn, ami háromszorosan fog visszaszállni az elkövetőkre és a cinkosokra, 2012-ben.

folyt. köv.

2013. augusztus 20.

Alapos okkal állítjuk, hogy a kétszeres magzatgyilkos N13 az interneten keresztül alkalmaz hipnózist, többek között az egyiptomi testvérgyilkos aljas Széth hipnózisát terjeszti. Ezzel a hipnózissal egymás ellen tudnák uszítani az embereket. E manipuláció felismerése csak az első lépés gonoszság hatástalanítására, visszaverésére. A továbbiakat megbeszéljük az augusztus 28-i tanácskozásunkon.