Az alábbi Tanulmányunk megértéséhez 110 IQ pont ajánlott!

A Kormányzati Tanácsadó Jósda tanulmánya és vitaanyaga

 Készítette: Szilvásy Péter igazgató, témagazda * Start: 2013. november 7.
Kormányzati Tanácsadó Jósda * Lélekkutató Intézet * Európai Fiatalok Szövetsége
www.x-party.hu

Legfrissebbek:

Orbán Viktor nagykorú személy, a Fidesz mostani elnöke beszédét – nagyon helyesen – kifütyülte a közönség. A legnagyobb aljasság, amit a szónok, Orbán Viktor elkövetett az volt, hogy ismét habzó szájjal ugatta az európai népek, nemzetek egységét, és Brüsszelt. Az ünnep hangulatát orvul  arra használta fel Orbán Viktor, hogy ellenséges hangulatot keltsen azokkal szemben, akik felismerték az őrültségeit, szadista hajlamait, cezaromániáját, és nem voltak hajlandóak behódolni neki. Sajnos sok “talpnyalója” van még Orbán Viktornak. Ám a mai beszéde után ismét megroppant a hatalma, a tekintélye hazánkban is, az EU-ban is. (Az olimpiai-mizériában kapott az Orbán-hajó léket, most már csak egy kisebb csónakban lavírozok Orbán Viktor és bandája.) – Budapest, 2017. március 15. 

*******

1.rész:  A társadalom megosztása

1. Orbán Viktor megválasztatta magát a Fidesz elnökének 2013. IX. 28-án.

2. Úgy szervezték meg a kongresszust, hogy előtte sem a fidesz.hu hírlevelekben, sem a fidesz.hu honlapon nem tájékoztatták a tagságot, a publikumot, a szakmát!

3. A miniszterelnök formálisan is, informálisan is az ország egyik legfontosabb vezetője.

4. Kompetenciája, tekintélye, hatása az egész népre vonatkozik.

5. Felette áll a pártoknak is.

6. Egy politikai párt elnöke mellérendelt szerepben van egy másik politikai párt elnökével.

7. Egy politikai párt elnöke nem utasíthatja a másik politikai párt elnökét.

8. Ha egy politikai párt elnöke egyben miniszterelnök is, akkor e szerepében már utasíthatja, befolyásolhatja egy másik párt elnökét is.

9. Egy tisztességes politikai párt tagja igyekszik megfelelni a társadalmi elvárásoknak, melyben a miniszterelnök személyének tisztelete és neki való megfelelés is benne foglaltatik.

10. Amennyiben egy párt elnöke erősen opponálja, bírálja, ellenzi valamely más pártot, és bíráló párt elnöke egyben  a miniszterelnök is, akkor a kritizált párt tagja szemében már nem megfelelő, nem tekintély többé a pártelnök miniszterelnök, illetve megfelelési kényszer esetén a tag a saját sorsát rontja.

11. Amennyiben egy pártelnök, aki miniszterelnök is erősen támadja, kritizálja a dicsőséges szocializmus (1970-es, 80-as évek) időszakát, és a nép jelentős hányadban (2/3) élt akkor, és jól érezte magát abban az időszakban, akkor ezen állampolgároknak negligálni, letagadni, semmibe venni kellene saját múltját, ha meg akarnak felelni a miniszterelnöknek, aki pártelnök is.

12. Ha a miniszterelnök a nép első számú vezetőinek egyike kíván lenni, de szignifikánsan csak egy szűk részhalmazának akar kedvezni, megfelelni, a másik nagyobbik résznek csak akkor, ha az behódol (de ezzel a saját múltját, értékeit semmisítené meg!), ekkor az ország, a nemzet két részre szakad, mely két rész között súlyos ellenérzés, antagonisztikus szembenállás alakul ki.

13. A kettészakadást további particinálódás, fragmentálódás követi.

14. Az ellenzékiességet pedig a fragmentumok individualizálódása majd pedig további ellenségeskedés, konfliktálódása követi.

15. A társadalom divergenciája felerősödik, a széttartás, a célok kaotikussága, a destrukció meg fogja haladni a társadalom tűrésküszöbét.

16.Ennek a káros társadalmi jelenségnek egyik alapvető oka, hogy a miniszterelnök unintelligens módon megválasztatta magát a társadalom egy részhalmazának, egy politikai pártnak az elnökévé is.

Megjegyzés:

Orbán Viktor hat főbűne közül ez a legenyhébb, de súlyos károkat okoz vele a magyar népnek.

Az Mszp elnökének, Mesterházy Attilának a szándéka (lásd. Mszp Kongresszus, 2013. október 5.), hogy ő legyen a miniszterelnök, ugyanezt a hibát implikálná, ám ha megválasztása esetén rögtön lemondana a pártelnökségről, akkor ez a hibahalmaz nem generálódna.

A Kormányzati Tanácsadó Jósda jelzése szerint a magyar nemzet rövidesen felismeri a fentebb leírt negatív jelenségeket és azok gyógymódját. Többek között a hagyományoknak megfelelően elkergeti a diktatúra jelenségét generálókat, és ezután egy jobb, magasabb szintre emelkedik a magyar társadalom. Ez várható 2014-től.

Megoldásnak látjuk még az Európai Unióhoz való erősebb kötődést is, az EU továbbfejlesztésében való konstruktív részvételünket is.

2. rész: az antikommunizmus

 1. Tény, hogy Magyarországon mindezidáig még nem volt kommunizmus, ez a Magyar Tudományos Akadémia hivatalos álláspontja is.
 1. A kommunizmus autentikusan deklarált eszméje haladó, pozitív világnézetet, ideológiát tartalmaz,
 2. A hetvenes-nyolcvanas években a szocializmus építése, és a kommunizmus majdani megalkotása volt a társadalom, a pártvezetők célja.
 3. Az ötvenes években a személyi kultuszok önkényuralma dominált, de a Rákosi és Sztálin már régen megdöglöttek, önkényuralmukat elítélte a magyar nép is, az MSZMP is.
 4. Orbán Viktornak személyesen volt tapasztalata arról, hogy amikor az iskolákban szocializálódott, akkor még nem beszélt senki arról, hogy ez lenne a kommunizmus, de a szocializmus építéséről voltak információi.
 5. Ugyanakkor tény az is, hogy a szocializmus építése idején, a 70-es, 80-as években, sokkal intelligensebb volt a magyar társadalom, mert volt definiált, motiváló, megvalósítható célrendszere, melyeket tervszerűen, szervezetten próbált elérni.
 6. A mai magyar társadalmi rendszernek nincsenek olyan céljai, amelyek mögé az egész nép felsorakozna.
 7. Orbán Viktor által megkreált rendszer (már nem is definiálható köztársaságnak sem) nem alapul valós társadalmi közmegegyezésen, az ország szervezése valójában csak vezérlés.
 8. A Magyar Tudományos Akadémia állásfoglalása is az, hogy Magyarországon még nem volt kommunizmus, következésképpen a „kommunizmus idején elkövetett bűnök…” üres halmaz, a kommunizmusnak nem lehettek áldozatai sem.
 9. A kommunizmus eszméje haladó, pozitív, az egész emberiség jelentős alkotásának tekinthető. A jelszavak, jelmondatok, a szervezetek szabályzatai az irányadók, nem pedig az utólagosan, dilettánsan, rossz szándékkal kreált értelmezgetések. Akik kritizálják, azoktól minden esetben érdemes megkérdezni, hogy mire alapozzák, milyen tényszerű tapasztalatokra, információkra építik kritikáikat.  Ekkor ugyanis kiderül, hogy hamis torzítások, tényszerű ismeretek hiánya van.
 10. A kommunizmus eszméjéhez szimbólumként, jelképként társítjuk a csúcsával felfelé álló ötágú vörös csillagot (Vöröscsillag) Ez megjelent korábban minden pozitív eseményen, publikációban is.
 11. A Vöröscsillag önmagában, az eredetileg hozzá társított eszmék, szándékok, gondolatok rendkívül jók, hasznosak, emberiek. A Vöröscsillagot viszont sok önkényeskedő diktátor felhasználta a hamis tekintélyének növelése érdekében.
 12. Ismert, hogy a fekete mágiával foglalkozó sátáni szekták egyik gyűlölt szimbóluma volt a Vöröscsillag, melynek eredete még az ókorba, a fáraók előtti, dicsőséges Ó-Egyiptomba nyúlik vissza.
 13. A gonosz egyik praktikája volt a pozitív jelképek tükrözése által történő rontás gerjesztése. Ilyennek tekinthető a hitleri horogkereszt is, amely az Indiában használt életkeresztet fordította vissza, tehát halált szuggerált. Hitler megfelelő bűnhődése volt, hogy a „náci” anagrammájától, a ciántól döglött meg. A sátáni szekták emberáldozatokat is követelő szertartásai során gyakran a falakra festették a lefelé álló vörös csillagot, jelezve, hogy szemben állnak a forrás, a Vöröscsillag szellemiségével. Ugyanez a feelingje annak, hogy a fidesz-kdnp-kormány erősen tiltja a Vöröscsillagot, még az Alaptörvénybe is becsempészték.
 14. Orbán Viktor kézírásának elemzése alapján egyértelműen megállapítható többek között a cezarománia, a magas negatív dominancia, az önkényességre való hajlam. A sztálini személyi kultusz világát azért cseréli fel szándékosan a pozitív energiájú kommunizmusra, hogy a sztálini önkényt jó érzettel társítsa. Habár Sztálin hatvan éve megdöglött (patkányméreggel mérgezte meg a hős Berija) a szelleme sajnos reinkarnálódott, egy elég negatív, sátáni személybe, aki moderálja, vezérli Orbán Viktort. Ez a legnagyobb probléma, mert Orbán Viktor csak egy vezérelt, marionett figura, egy gyenge karakterű személy.
 15. De Orbán Viktor által elkövetett szisztematikus hibák és bűnök alól nem lehet felmenteni azzal, hogy elmebeteg, mert tudatában van annak, hogy miket követ el, és tetteinek mik a következményei. A visszahatástól rettegve menekül Orbán Viktor a mondvacsinált ellenségkép generálásokba, a kommunizmus opponálásába.
 16. Mivel a szocializmus idején a magyar társadalom túlnyomó többségének volt pozitív társadalmi szintű jövőképe, a kommunizmus, ezért nagyon nagy energiák, tudatosság volt a nemzetünk birtokában. A 2010-es választások után szisztematikusan negligálva lett a szocializmus és a kommunizmus, az elmúlt ötven év, sikerei, eredményei, és a nyolcvanas évek pozitív célképzése, ezért a mai 35 év felettieknek mind a múltja, mind a jövőképe lényegesen leredukálódott. Ezzel valójában a társadalom jelentős részének a mentális halálát is generálta Orbán Viktor és társasága.
 17. A kommunizmus egy nemzet nagy célja, amelynek nagy volt a lelkesítő ereje, energiája.
 18. Az antikommunista PR kampány, Orbán Viktori kirohanások egyik nagyon rafinált és aljas szándéka az, hogy a befolyásolható tömegek energiáját egy negatív információval (a kommunizmus elítélésével, degradálásával) az Orbáni hatalom mellé állítsák.
 19. Az Orbán Viktor által 2013. október 23-án, délután, a nagy nyilvánosság előtt elmondott abnormális beszédében egyértelműen támadta a kommunizmust és a kommunistákat, és egyértelműen hazug módon jellemezte a rendszert, az igazi hősöket.
 20. Orbán Viktor destruktivitásának egyik nagyon súlyos következménye az is, hogy a 70-es, 80-as évek eredményeit, alkotásait, közösségeit is sárba tiporná.
 21. Orbán Viktor második bűnének lényege tehát, hogy a magyar társadalom jelentős részének (kb. 5 millió embernek) a pozitív jövőképét rombolta szét, az emberi, közösségi kapcsolatokat tette tönkre a hazug megosztással, az antikommunizmusával.
 22. A kommunizmus nemes eszméjét úgy tromfolta Orbán Viktor, hogy nem tudott jobbat felvázolni az elmúlt több, mint 20 évben, illetve nem tudott észérvekre alapozott kritikát megfogalmazni a valódi kommunizmussal szemben.
 23. Csupán önkényes, személyes averzióját erőlteti rá a társadalomra, egy őrült, feudalista restauráció, egy királyság érdekében.
 24. Orbán Viktor tudtában van annak, hogy hazudik, amikor a kommunizmusról rosszakat mond, tudja, hogy e hazugságokkal sokat árt a magyar népnek, nemzetnek, de önző, cezaromániája által vezérelve mégis szisztematikusan elköveti a hibákat. Ez a cselekedete már nem hiba, hanem bűnnek számít.

Orbán Viktornak ez a bűne, az antikommunizmusa nagyon jelentős, nagyobb bűn, mint az első részben leírt társadalmi megosztás, de kisebb, mint a következő négy fő bűne. Ezeket hamarosan publikáljuk.

3. rész: a fekete média

1.   A fekete média jelensége az, hogy pozitív híreket, eseményeket vagy nehezen, vagy egyáltalán nem publikál.
2.   Az emberek tudat-tudat közötti kommunikációját telepátiának is nevezzük.
3.   A telepátia minden ember ab ovo képessége.
4.   Vannak erős gondolatsugárzók, illetve vevők.
5.   Ami körülveszi az embert és hat rá, azok gondolatokat generálnak, illetve a gondolatok a testi cselekvést indukálják.
6.   A médiában közzé tett hírek, információk is gondolatokat keltenek az emberben.
7.   A látottak, hallottak egy részébe gyakran belehelyettesíti ismerőseit, hozzátartozóit.
8.   A rémhírek, a szennyes események publikálása láttán a kisgyerekek, a szerelmesek, az idősek, a fáradtak is tehetetlenek, óhatatlanul beleillesztik a szüleiket, testvéreiket, ismerőseiket a szituációkba, még akkor is, ha azok nagyon negatívak, rosszak.
9.   A néző a szennyhírek generálta gondolatokat kisugározzák, és telepatikusan veszik ezeket az ismerősök is.
10.       Akik viszont érzékelik, de nem észlelik, így a tudattalanjukba kerülnek a rémképek, gondolatok, amelyek viszont hatnak a vegetatívumára, az egészségére, a gondolkodására is.
11.       A fekete média szándékosan generál halálhitet, szennyes rémisztő képet a világról, mert ez félelmet okoz a nézőkben, és ha félnek, akkor jobban lehet uralkodni felettük, befolyásolni őket.
12.       A fekete médiában leginkább egy elnyomó, megosztó hatalom érdekelt.
13.       A fekete média epicentrumának azt a médiumot tekinthetjük, amelyik a hírműsoraiban a legnagyobb arányban, leggyakrabban közöl fekete, negatív, rossz, szennyhírt. A megfigyeléseink szerint – bár a legtöbb csatorna közöl sok fekete hírt – a Hírtelevízió tekinthető a tekinthető a fekete média középpontjának.
14.       Az elmúlt három évben megfigyelhető volt, hogy az országos jelentőségű és pozitív események (pl. Fitnesz Világbajnokság, Budapesti Nemzetközi Vásár stb.) nem kaptak nagy publicitást a magyar közmédiában, de pitiáner gyilkosságok, mondvacsinált balhék hetekig, hónapokig vezető hírként szerepeltek.
15.       Orbán Viktor kedvenc televízió csatornája volt a választások előtt is a Hírtelevízió.
16.       Orbán Viktor tudatában van annak, hogy milyen nagy kárt, rombolást okoz egy nemzet kollektív és egyéni tudatában a fekete média. A fekete média egyetlen napon becsülhetően egy milliárd forintjába kerül a nemzetnek, a mentális és a szomatikus károkat elszenvedők ekkora összegben rehabilitálhatóak.
17.       A halál rémképének egyik legfőbb mesterséges generálója a fekete média.
18.       Orbán Viktor mindezeket tudja, és szándékosan engedi, pedig egy hét alatt tizedére lehetne csökkenteni a fekete média jelenségét.
19.       Orbán Viktor kézírásának grafológiai elemzése alapján állítható, hogy a szadizmusra való hajlama nagy.  Ez megmagyarázza az állandó konfliktusosságát, az ellenségkép generálását, az ellenfél „megölési” szándékát is.
20.       A köztévé híradásaiban többször előfordul, hogy bizonyos társadalmi eseményeket egyoldalúan, csak a fidesz oldaláról kommentálnak, és ez alapvető igazságtalanság, a fekete média speciális megnyilvánulása.
21.       Nem Orbán Viktorhoz allokálható a fekete média archetípusforrása, de a cinkosság mindenképpen egzaktul felvetődik.
22.       Ezért Orbán Viktor a fekete média szándékos fenntartása, táplálása tekintetében mindenképpen hibáztatható, sőt ez a hibája már bűn!

Ismert az ősi törvény a médiára vonatkoztatva: „Ha közölsz egy jó hírt: visszakapod! Ha rossz hírt közölsz: azt is visszakapod!”

A 2014-es kormányváltás után ez a bűn már elszámoltatásra fog kerülni. Orbán Viktor első három bűnénél nagyobb a negyedik, ötödik és a hatodik is.

4. rész: a magzatgyilkosságok

1.   Az abortuszok túlnyomó részében egészséges nő egészséges magzatát ölik meg.
2.   A magzat már a fogantatásától kezdve élő, érző tudatos emberi lény.
3.   Az abortuszok nem számítanak gyógyító tevékenységnek.
4.   A Magyar Tudományos Akadémia hivatalos állásfoglalása szerint a magzat embernek tekinthető.
5.   A politika akarat az, amelyik lehetővé teszi, hogy az abortuszokat elkövessék.
6.   Az abortuszt kezdeményező nők 99%-a nem tájékozódik arról, hogy ki és miért akar megszületni.
7.   Az abortuszt elkövető orvos ugyancsak nem tájékozódik arról, hogy ki és miért akar, szeretne megszületni.
8.   Az abortusz nem más, mint szándékosan, legtöbbször anyagi előnyök miatt, különös kegyetlenséggel elkövetett magzatgyilkosság.
9.   Az abortuszt a magzat szellem is túléli, gyakran újraszületik (nagyon gyakran ismét abortálják), és a tudatalattijában hordozza az abortusz pokoli emlékét.
10.       Orbán Viktor tudva tudja, hogy az abortusz során ártatlan embereket kínoznak halálra.
11.       A korábbi miniszterelnökök – nincsenek felmentve – nem voltak tudatában annak, milyen károkat okoznak az abortuszok.
12.       Orbán Viktor 1999-ben az abortuszok elvégezhetőségénél a „szociális válsághelyzetre” való hivatkozást is negedélyezte a törvény.
13.       Az esetek többségében minden alap nélkül erre a cikkelyre hivatkozva követték el az abortuszokat.
14.       Ennek következtében a hivatkozási alap, a karrier, az anyagi helyzet, a tanulás fölé emelkedett az emberi életnek.
15.       Évente ötvenezer magzatgyilkosságot követtek el hazánkban.
16.       A magzat telepatikusan kapcsolódik a szülőkhöz, testvérekhez és a párjához is.
17.       Az abortuszok pokoli érzésének kisugárzása a magzat szellemétől erősen hat a magzatgyilkosságot elkövető orvosra, a hölgyre és apjára, a párjára is. A mentális szintű kínok sugárzása a vevők taudattalanjában, tudat6alattijában is romboló hatást gyakorol.
18.       Az abortuszon átesett hölgyek 90%-a tudja, hogy gyilkosság történt.
19.       Az elkövető orvos is pontosan tudja, hogy pénzért embert ölt.
20.       A törvényhozók közül sokan tudatában vannak azzal, hogy államilag legalizáltak oktalan, aljas gyilkosságokat az abortuszok engedélyezésével.
21.       Orbán Viktor és titkos társasága azért engedi még most is az abortuszokat, hogy minél több cinkosuk, áldozatuk legyen, akik felett már könnyebb uralkodni, mert a bűntudatuk és a halálfélelmük miatt befolyásolhatóbbakká váltak.
22.       Az abortusz a nemzet vesztője: a bizalmatlanságnak, a megbízhatatlanságnak, az oktalan destrukciónak, a primitív gondolkodásnak, a bigott anyagelvűségnek és más súlyos problémáknak a gerjesztője.
23.       Az egyetlen nap alatt elkövetett száz abortusz 2 milliárd forintjába kerül a nemzetnek.
24.       Az elmúlt három és fél év alatt kb. 170 ezer magzatgyilkosságot követtek el állami engedéllyel, állami „egészségügyi” intézményekben.
25.       Ma Magyarországon kb. 3 millió olyan ember él, akiknek szelleme abortusz túlélése után született újra. Migrén, asztma, depresszió, céltalanság, kishitűség, pánikbetegség, magányérzet és még sok más negatívummal terheltek.
26.       A fidesz-kdnp vezetőinek 2011. február elejei tanácskozásakor egyik fontos téma volt az abortusz probléma, melynek megoldás a beszüntetés lett volna. Orbán Viktor 2011. február 7-i évnyitó felszólalásában, a Parlamentben, egy szót sem szól erről a témáról.
27.       Orbán Viktornak az a bűne, hogy tudja ugyan, hogy milyen sok kárt okoz a magyar nemzetnek a napi száz magzatgyilkosság, mégsem tette meg a szükséges lépéseket.
28.       Orbán Viktornak ez a bűne már a magyar nemzet ellen elkövetett legsúlyosabb bűnök közé tartozik.
29.       Bár nem tartozik az abortusz archetípusforrásához, azonban a főbűnösöknek mindenképpen cinkosa.

Ismert az ősi törvény: „Ha adsz egy pohár vizet: visszakapod. Ha nem adsz: azt is visszakapod!” Az élet már csak ilyen.

Orbán Viktor ötödik bűne még ennél is durvább:

 5. rész: államellenes puccskísérlet 2006-ban

1.   A 2006-os választások idején alkalmazott fekete mágiát Orbán Viktor a hatalomra jutás érdekében. A „Rosszabbul élünk, mint négy éve!” – plakátokon egy lefizetett idős hölgy volt látható, és a mellékelt adatok számai (ötből négy plakát esetén) a 13-as számot adták ki. Az olvasó tudatalattijába a halál szuggesztíváját publikálták.
2.   Az elveszített választások után a vesztesek puccskísérletet tartveztek a legálisan, tisztességesen hatalomra került Gyurcsány- kormány ellen.
3.   2006-os híres őszödi beszédet illetéktelenül elsők között ismerte meg Orbán Viktor és társasága, még július elején.
4.   Akkor döntöttek arról, hogy különböző módszerekkel puccsal megdöntik a kormányt.
5.   2006. augusztus 20-án a budapesti ünnepségen résztvevő másfél millió emberre aljas módon telepatikusan szuggeráltak nagyon negatív szuggesztívákat.
6.   Többek között a király vagyok, az isten vagyok és az abortusz szuggerálását is elkövették.
7.   A III. Világháború ezzel vette kezdetét. Ezt a háborút nem tankokkal és bombákkal, hanem informatikával és pénzzel vívták.
8.   Orbán Viktor javasolta a tévé székháza elleni, 2006. szeptember 17-i csürhetámadás időpontját, és aktívan részt vett a csatlósok szervezésében is.
9.   A 2006. október 233-i csőcselék fülkeforradalmának célja egy kormány ellenes puccskísérlet volt.
10.       Orbán Viktor 2013. október 23-i beszédében (is) elárulta magát, hogy a 2006. október 23-án a csőcselékhez volt igazán köze, nem pedig a békésen összesereglő tömeghez.
11.       Orbán Viktort telepatikusan vezérli a sztálin-inkarnáció, és Orbán Viktor ennek köszönheti, hogy érdemtelenül – mivel egyébként elég gyenge vezetői kompetenciákkal rendelkezik – most (még) miniszterelnök lehet.
12.       Orbán Viktor egyik aljas és sunyi célja, hogy Magyarországon ismét feudalista rendszer-szerű társadalom legyen, melyben ő a „király”. Ezt az alattomos kísérletezést már 2006. augusztus 23-án lelepleztük, emiatt nagy botrányt kavartak a delikvensek 2007 júniusában.
13.       Orbán Viktor mindent elkövet annak érdekében, hogy fedezze, titokban tartsa mindazokat az aljas, népellenes manipulációkat, melyekben ő is cinkos volt.
14.       Orbán Viktornak a 2006-ban elkövetett bűnei már az egész emberiségre káros hatással voltak, A 2006-os aljasságokban a főbűnös nem ő volt, csak cinkos, ám ez is rendkívül súlyos bűn volt.

 

Orbán Viktor hatodik bűne mindezek feletti, 2014. február 25. előtt nem hozható nyilvánosságra.  

Határozat:

„Orbán Viktor tetteivel méltatlanná vált a Kisdobosok, a Magyar Úttörők Szövetségének és a Magyar Kommunista Ifjúsági Szövetségének a tagságára, ezért e szervezetekből kizártuk, egykori tagságát utólagos hatállyal megvontuk!

A továbbiakban nem viselheti, nem mutogathatja nyilvános helyen az úttörők vörös nyakkendőjét, és nem használhatja az Ötágú Vörös csillag dicsőséges jelképét sem!”

Indoklás:

Orbán Viktornak (és körének) 24 éve volt arra, hogy az általa annyira kritizált kommunizmusnál egy jobb társadalmi rendszer elvét, működését kidolgozza, megalapozza, működtesse. Tény, hogy sem jobbat, de még hasonló jót sem tudott kreálni.

Tény, hogy paranoiás támadásokat indított az emberiség nagy álma, az egyre jobban megvalósítható kommunizmus eszméje és gyakorlati értékei ellen. Önkényesen azt deklarálta, sőt törvénybe is foglalta, hogy a Vörös csillag önkényuralmi jelkép. Annak ellenére követte el ezt a gaztettet, hogy tudta jól: még sehol sem, így Magyarországon sem volt még kommunizmus, és a kommunizmus elve eleve kizárja az önkényt. Ezt, mint egykori KISZ-titkárnak tudnia kellett. Szándékosan felcserélte egy optimálisan jó eszme és rendszer, a kommunizmus eszméjét a személyi kultusszal, az ötvenes évek önkényuralmával, rákosikkal és sztálinokkal. Bár, ezek a személyek már megdöglöttek, a szellemükkel azonosulva Orbán Viktor hasonló mentalitással, a magyar nép bizalmával visszaélve végezte nemzetromboló önkényeskedő destrukcióit.

Orbán Viktor kézírásának grafológiai elemzéséből egyértelműen megállapíthatok azok a jellembeli súlyos hibák – skizofrénia, paranoia, cezarománia, szadizmus, egocentrikusság, telepatikus manipuláltság stb. – melyek eleve alkalmatlanná tennék Orbán Viktort vezetői tisztségek betöltésére!

Korábbi javaslatainkat – pl. kérjen bocsánatot a megsértett kommunistáktól, Kádár János szellemétől, vonja vissza oktalan, antikommunista törvényeit, mondjon le – nem fogadta meg, ezért ezt a „Határozatunkat” hoztuk meg.

Készítette: Szilvásy Péter igazgató, témagazda

Lélekkutató Intézet * Kormányzati Tanácsadó Jósda * Európai Fiatalok Szövetsége
www.x-party.hu * +3630-4935804 * ktj@x-party.hu

 

Budapest, 2013. november 7.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.