Az alábbi elemzésünk alapján a szakértői véleményünk összefoglalva:

Államunk megnevezése legyen ismét: Magyar Köztársaság!

Az emberi élet a fogantatással kezdődik. Az orvosilag indokolatlan terhesség-megszakítás gyilkosságnak számít.

Magyarországon még nem volt kommunizmus, ami a szocializmus magasabb dimenziója, az emberiség eddig ismert legjobb társadalmi rendszere.

*******

Ezt az oldalunkat erősen támadják sunyi nonáme bloggerek. Több ezer spamat küldtek már. Arra következtetünk, hogy az önmagát istennek képzelő őrült Satkányt és a bandáját erősen zavara ez az oldalunk is.
Most egy speciális technikával kiderítjük, hogy név szerint kik tartoznak a Satkány-bandába, az N13-on, Orbán Viktoron és Szijjártó Péteren kívül. Plusz: Rogán Antal, Habony Árpád, Lázár János.
Az már jól látható, hogy rettegnek ettől a cikkünktől is, amelyben lelepleztük az Alaptörvényben olvasható aljas manipulációkat, sunyiságokat, hazugságokat,
A 2017. augusztus 16-i fórumunkon további lényeges információkat osztunk meg a politikusoknak, újságíróknak.
Kormányzati Tanácsadó Jósda * Budapest, 2017-07-08 * 07-11

*****

A 2006. július 5-én alapított, X-PARTY1 szisztémában működő Kormányzati Tanácsadó Jósda szakértői elemzésnek vetette alá az új Alaptörvényt.
A részletes analízis eredményét 2011. november 24-től folyamatosan közöljük.
Az értelmes véleményeket szívesen fogadjuk, íde: ktj@x-party.hu.

Az Alaptörvényt összehasonlítva a korábbi – 1949-es és 1988-as –  Népköztársasági Alkotmánnyal, megállapítható, hogy a 2012-ben hatályba léptetni szándékolt Alaptörvény gyengébb, kevésbé intelligens, struktúrájában disszonáns, mert kevésbé céltudatos, szervezett és motiváló hatású.

Az 1949-es XX.törvény, A Magyar Népköztársaság Alkotmánya, illetve az 1988-as Alkotmány a magyar nép alkotásának tekinthető, így magasabb rendű az új. Alaptörvénynél. 

I.) Az Alaptörvény – Nemzeti Hitvallásában olvasható többek között:
„Nem ismerjük el az 1949. évi kommunista alkotmányt, mert egy zsarnoki uralom alapja volt, ezért kinyilvánítjuk érvénytelenségét.”
Ellentmondásban van ezzel:
2. Ezt az Alaptörvényt az Országgyűlés az 1949. évi XX. törvény 19. § (3) bekezdés a) pontja és 24. § (3) bekezdése alapján fogadja el.
Kifejtés:
1. Az Alkotmány eredeti, 1947-es szövege sem, és az 1988-ban hatályos Alkotmány sem tartalmazta a “kommunista” és a “kommunizmus” szavakat. A kommunizmus emlegetése jelzi, hogy akik írták az Alaptörvényt, el sem olvasták az eredeti Alkotmányunkat, amit elvetettek. Másrészt a kommunizmus egy ideális, jó, élhető társadalom eszméje, és nem zsarnoki uralom. Ez történelmi tény. A személyi kultuszt és diktatúrát az MSZMP 1961-es Kongresszusa is elítélte.

2. Az új Alaptörvényt egy 1949-es törvényre hivatkozva létrehozni, miközben az 1947-es, 1988-as Alkotmányt negligálná az Alaptörvény – ellentmondás. (Arra hivatkozik, amit tagad.)
3. A jelenlegi Alaptörvény sok pontban megegyezik az el nem ismert Alkotmánnyal. Az általános tagadás tehát csak egy paranoid politikai megnyilvánulásnak tekinthető.

II.) Az Alaptörvény első mondata ellentmondásos és veszélyes is:
“Isten áldd meg a magyart!”
Az egyistenhit kötelező, törvényben foglalt prejudikálása prognosztizálhatóan sok konfliktus forrása lesz! Ugyanis könnyen lehet, hogy van női istenség, sőt több isten is. Ebben az esetben, melyik Istenhez fordultunk?
A honfoglaló ősmagyarok két istenben is hittek: a Napban és a Holdban. A zászlónk vörös színe a felkelő Napot, a fehér, eredetileg ezüst szín pedig a Holdat jelképezte. Az 1848-as Szabadsághar és Polgári Forradalom idején kezdeményezett zöld szín pedig a vörös harmonikus komplementere, a demokrácia, a nép színeként került bele a tricolorba.
Tény és való, hogy a jóságos Atyaistennek kiemelt szerepet kell tulajdonítanunk.
Az Alaptörvény ötletgazdái által istennek tekintett személy valójában nem isten, hanem egy aljas gazember, ez emberiség legnagyobb bűnözői közé tartozik. Nem szabad benne bízni, hinni, észre kell venni, hogy csaláson alapul a misztikuma!

III. Honnan hova jutunk az új Alaptörvényben?
Az első sorok:
“MI, A MAGYAR NEMZET TAGJAI, az új évezred kezdetén, felelősséggel minden magyarért, kinyilvánítjuk az alábbiakat:”

Az utolsó sorok:
“Mi, a 2010. április 25-én megválasztott Országgyűlés képviselői, Isten és ember előtti felelősségünk tudatában, élve alkotmányozó hatalmunkkal, Magyarország első egységes Alaptörvényét a fentiek szerint állapítjuk meg.
Legyen béke, szabadság és egyetértés.”
(Ez felszólítás, vagy óhajtás, a végére felkiáltó jelet kellett volna tenni!)

Látható, hogy az alkotók halmaza csökkent. Az elején: “MI, A MAGYAR NEMZET TAGJAI,” csupa nagybetűvel. Az olvasó rögtön beleképzeli magát, nagy lelkesen, és elolvassa a tárgyalást, beleéli magát. Jó, hatásos PR fogás, kritika nélkül. Az Alaptörvény végén azonban ez áll: “Mi, a 2010. április 25-én megválasztott Országgyűlés képviselői” A végére kiszorult a magyar nemzet is és az olvasó is. A babérokat besöprik a képviselők (akik bennmaradtak a végszavazásnál)

Van egy másik hiba is:
“Isten és ember előtti felelősségünk tudatában,” – a magyar nemzet eltűnni látszik! A szingliben maradt ember egy kicsit a szcientológia öndetermináltság idiómájához konveniál. A közösség rovására.

Van még egy hiba:
“Magyarország első egységes Alaptörvényét a fentiek” – tény, hogy ez a Alaptörvény, s mint ilyen az első. De ennek olyan szuggesztívája van, mintha a korábbiak, melyeket Alkotmánynak nevezünk, azok nem egységesek. Holott az 1988-as sokkal színvonalasabb és az “egységes” definíciónak jobban megfelel.

IV. A magzati lét biztonságának hiánya:o
“Az emberi méltóság sérthetetlen. Minden embernek joga van az élethez és az emberi méltósághoz, a magzat életét a fogantatástól kezdve védelem illeti meg.” (Szabadság és felelősség – II. cikk)
A XXI. században a korszerűség igénye megkövetelné, hogy Alkotmányban rögzítsük, hogy az emberi élet már a fogantatással kezdődik! A magzati lét védelmét alkotmányos szinten kellene meghatározni. A II. cikkben, a magzatról csupán egy mellékmondat szól valamit. Ez a felületesség a törvényalkotók (Orbán Viktor, Lázár János, Gulyás Gergely stb.) egyik legnagyobb szégyene! A törvénycikkből ugyanis nem következik -sajnos – az abortuszok, azaz a magzatgyilkosságok tilalma. A magzati élet védelme ugyanis nem szól arról, mi van ha, szikék alá kerül? A 2011. február 7-i parlamenti évnyitójában Orbán Viktor elárulta a szövetségesét, a Kereszténydemokrata Néppártot és az emberiséget is, amikor az akkor nagyon napirenden lévő témát, az abortusztilalmának szükségességét még csak meg sem említette. Emiatt fog egy éven belül megbukni a kabinet – ez a prognózisunk.

V. Alapprobléma:
“Valljuk, hogy az emberi lét alapja az emberi méltóság.” (Nemzeti hitvallás – 11. bekezdés)
Ha méltóságról beszélünk, akkor több ember kapcsolatrendszerét tekintjük. Ennek pedig az alapja: a bizalom. Azután konstruktivitás, azuátn az együttműködés és az eredmények alapján a méltóság. Bizony, méltóságos nagy urak! -:)

A bruttó pozitív szándék azonban mindenképpen dicséretes, hogy egy korszerű alaprendszert hozzanak létre a 21. században. a hibákon könnyű lesz túllépni, 2014-ben.

VI. Az Alaptörvény kiegészítésére tett próbálkozást Lázár János és Harrach Péter (elárulván a kereszténység eszméjét is) A felvezetés alapvető csalásokat tartalmaz:

“A KOMMUNISTA DIKTATÚRÁBÓL A DEMOKRÁCIÁBA VALÓ ÁTMENETRŐL
Mi, az Országgyűlés képviselői – tudatában lévén annak, hogy a múlt feltárása és az abból fakadó következtetések levonása; egyfelől az emberek és egyes csoportjaik, illetve az egész társadalom ellen a kommunisták uralma alatt elkövetett bűnök és azok elkövetői megnevezése, elítélése és a tettesek lehetőség szerinti jogi felelősségre vonása, másfelől e bűnök elszenvedőinek biztosított elégtétel megadása ; a kommunista rendszer vezetői által viselendő felelősség hangsúlyossá tétele; a demokrácia és a diktatúra, a helyes és a helytelen, a jó és a rossz közötti világos különbségtétel nélkül nem teremthető szilárd alapzat az alkotmányos rend biztonságos működéséhez – Magyarország első, a jogállam követelményei szerint elfogadott Alaptörvényének érvényesülése érdekében kinyilvánítjuk az alábbiakat: ….”

A szövegírók csalása az, hogy olyasmire utalnak megtörtént eseményként, ami még nem is volt Magyarországon, a kommunizmusra.

Mint tudjuk, a kommunizmus egy ideális, megvalósítható társadalomeszméje, kommunista pedig az, aki ebben hisz és céltudatosan, tervszerűen képes ezért tenni is. Per deffinicionem még sehol sem volt kommunizmus. Ugyanakkor voltak diktátorok, személyi kultusszal. Ez az, ami tényleg nagy hiba- és bűnhalmazt tartalmaz. Lázár Jánoséknak tudniuk kell mindezt, de szándékosan és rosszindulatból próbálkoznak, immár több éve bemocskolni egy igazságos társadalmi rendszert. A magyar nemzet 90%-a hitt egy szebb jövőben, a jövő társadalmának, a kommunizmusnak az építésében. Ez tény és jó volt, ez is tény. Azonban Lázár, Orbán és társaik destruktív és oktalan tevékenységeikkel ezt a társadalmi célrendszert próbálják megtorpedózni, ráadásul úgy, hogy semmi jobb alternatívát nem voltak képesek felmutatni. Nyilvánvalóan a háttérben cezaromániás és őrült szektaszerű csoportok húzódnak meg (egy részüket már nyilvánosságra hoztuk, megneveztük).

Az Orbán-kabinet bukásának ez lesz a legfőbb oka, alapja.

Budapest, 2011. 11. 23.

További vélemények, elemzések:

Több hasznos és jó gondolat, amit megfogalmaz az Alaptörvény – tényleg korszerű.

Ugyanakkor több, jelentős hibák is találhatók az új Alaptörvényben. A korábbi elemzésünket kiegészítjük az alábbiakkal:

A szignifikánsan monoteista beállítottság önkényesen korlátozza a világképünket, és ez először gondolati, majd gondolkodásbeli és cselekvésbeli degradálódást, elépülést indukálhatna (ha szó nélkül hagynánk, ez be is következne, amint látjuk, de így a mentális manipulációk, kárhatások vissza fognak szállni az elkövetőkre)

A női istenség és princípium a nemek közti egyenrangúságot és egyensúlyt már a képzeletek szintjén is felborítja. Erre a jelenségre utalt Sztyepanov professzor, az Össz-oroszországi Parapszichológiai Egyesületek Szövetségének alelnöke, amikor kérdésünkre, hogy mi a probléma a Földön, azt válaszolta, hogy a Yin és a Yang egyensúlya felborult.

A magyar zászló értelmezése is hibás, torzult, manipulált.

A magyar zászló 1200 évvel ezelőtt még színtiszta vörös volt – a Napistent jelképezte. A vörös, a piros szín az életerőt, az ösztönt, a szexet is energiát jelképezi.

A fehér szín eredetileg ezüst – még Árpád tette hozzá a vöröshöz, és a Holdistennőt jelképezte. Így vált egységessé a két istenség, a két nem, a nő és a férfi. Ez jelenti a legnagyobb erőt, energiát.

A mostani trikolorban a zöld szín a piros komplementer, harmonikus kiegészítője – ugyancsak duális, duálpár jelképe van. A fehér szín pedig a béke, a teljesség, minden együtt jelképe. Az Alaptörvény indoklása szerint a hűséget jelképezi. Valójában sokkal többet jelent a hűségnél. Eredetileg pedig ezüst volt.

“Az emberi élet alapja a méltóság.” írja az Alaptörvény, pedig a bizalomra kell alapozni a méltóságot.

Az Alaptörvény úgy indul, mintha mi – minden magyar – alkottuk volna, de a végére kiderül, hogy ez csak a 2/3-os fidesz-kdnp műve volt. Itt is megjelenik az Isten, egyedül, szegényke, pedig niki is van párja, akit szisztematikusan lecsalnak, lásd az összes monoteista vallást – beleértve a katolikust is!

Az egyes szakaszok jelzése kezdetben betűk, majd római számok, majd arab számok. Az egész nem összefogott, szisztémájában nem egységes jelleget prejudikál ez rendszer.

Az Alaptörvény korrekcióját a 2014-ben megválasztott új, haladó eszmeiségű kormánynak és Országgyűlésnek oly módon lehet majd elvégezni, hogy egyrészt visszaállítjuk államunk megnevezését Magyar Köztársaságra, másrészt feljavítja ismét Alkotmányunk lesz, mint minden-társadalmi szabályok és normák alapja.

Budapest, 2014. január 6.

 

1 Comment

Comments are closed.