Az Európai Fiatalok Szövetségének és a Lélekkutató Intézet által kifejlesztett ideológia, világnézet:
a Dialektikus idealizmus.

Az Alapelveinkre alapozva fejlesztjük, a Lélekkutató Intézet, a Diákok és Vállalkozók Fóruma, a Kormányzati Tanácsadó Jósda és a Magyar Népköztársaság Kormánya égiszében.

A téma eredetileg – 2009. június 14-én – “A Nagy Paradigmaváltás” címet kapta, ami 2017-ben az ideológiánk alapja lett. Az emberiség világnézetét, ideológiáját, filozófiáját, vallását nagyon meg kell újítanunk!
A 2024. III. 25-i TesTudaT Konferenciánkon prezentáljuk a további lényeges információinkat az egyházak vezetőinek is.

Szakmai körökben konzultáltunk az ideológiánkról – 2023. November 7-én.
A több éves fejlesztői munkánkkal kidolgozott Dialektikus idealizmus a XXI. század ideológiája, melyről szakmai körökben – tudósokkal, politikusokkal, művészekkel, diákokkal, vállalkozókkal, újságírókkal is konzultálunk. Részeket képezünk, és ezeket megküldjük a partnereinknek. A nagy expanziónkat is meg tudjuk tervezni e konzultációval. A lényeg: októberre, az EU-EXPO idején már komplex, elismerten jó lesz a Dialektikus idealizmus.
Ez az ideológiánk adja az alapját a céljaink, a terveink, a szervezéseink fejlesztésének.
Az Aktivista klubjainkon is megbeszéljük a részleteket.

Európai Fiatalok Szövetsége * Lélekkutató Intézet * www.x-party.hu * www.kibernologia.hu * Szilvásy Péter igazgató, alapító elnök  

*****

Különösen hasznos, fontos, az emberiség életét még jobbá tevő, fejlesztő kezdeményezésünk:

Megfiatalodás 60 év felett

mozgalmunkat meghirdettük 2022. X. 14-én, a Szépség Világnapján.

Aktivista klubjainkban, a fórumainkon, rendezvényeinken különösen fókuszálunk erre is.

*****

Ideológiánk: Dialektikus idealizmus

Vezérelvünk:
Teljes tesTudattal, közösségben az örök fiatalság felé!

***

Budapest – 2020 VII. 5. / X. 30./ 2023-01-28 / 06-21 ***1. – Alapok

Céljaink, terveink, szerveződésünk, működésünk megfelelő, korszerű, XXI. században aktuális ideológián, világnézeten alapul, dialektikusan fejlesztjük, egy ideális világ a célunk.

X-party-1 szisztémában, konstruktívan együttműködő, témaorientált informális közösségben alkotjuk meg.  Ideológiánkat folyamatosan megvitatjuk.

*** Értékelemeink, céljaink röviden: ***

Ismeret * Alkotás * Kapcsolat * Közösség * Élmény * Fejlődés

Megvalósíthatóság * Fejleszthetőség * Fenntarthatóság

+++ 1 +++

Az Asztro-Geo-Szociál-Pszicho-Szomatika komplex rendszere

A „Szomatika” – jelenti a fizikumot, a testet. A fizikai, a kémiai és a biológiai testet, teret.

A „Pszicho” – jelenti a szellem-tudat-elme, gondolkodás, emlékezés világát.

A „Szociál” – jelenti a párkapcsolatot, a társaságot, családot, a közösséget, a társadalmat, a nemzetet, az emberiséget.

A „Geo” – jelenti a Föld világát, az élő bolygót, a vizet, a földet, a levegőt, a tüzet.

Az „Asztro” – jelenti a Napot, a Holdat, a Naprendszert, a Tejútrendszert, a csillagok világát, a kozmoszt.

+++ 2 +++

A Világ, az élet valójában értelmezhető kezdet és vég nélkül létezik, körforgásban, iteratívan fejlődik, változik.

Az emberiséget éltető legfőbb forrásnak a Napot, a Holdat és  Földet tekintjük.

A Mennyország ideális világ a Napban van, az angyalok élettere – a jó emberek célja.

+++ 3 +++

Az életben szeretet, az egészség, a szerelem – a női és a férfi princípium egyenrangúságát és dinamikus egyensúlyát fontosnak tartjuk.

Ahogyan a fizikai térben, hasonlóan a szellemvilágban is minden hatásnak van visszahatása, a rossznak rossz, a jónak jó.

+++ 4 +++

Az ember az álmai, vágyai alapján gondolkodik.
A tudása, gondolkodása alapján dönt.
A döntései alapján cselekszik.
A cselekvései alapján tapasztal.
A tapasztalatai alapján értékel.
Az értékelései alapján újra gondol.

2/1. – A földi élet

 1. Ahogyan az emberben a sejt, hasonlóan az emberiségben, a társadalomban az ember.
 2. Minden országnak, földrésznek megvan a „szociál-biofunkciója” is.
 3. Magyarországot tekinthetjük a Föld agyának.

+++ 2 +++

A pénzrendszer, az internet, a kézírás, a tánc az emberiség legintelligensebb találmányai, melyek hasznos eszközei az emberi élet javításának, fejlesztésének, a barátságos, szeretetteljes közösségi életnek, az ideális párkapcsolatok kialakításának és megtartásának.

 1. A pénz általános egyenértékes, értékmérő, szocializáló hatású eszköz.
 2. Az internet információi a szocializációt is fejleszti.
 3. A tánc a nő-férfi kapcsolatot, a közösséget is fejleszti.
 4. A kézírásban leképződik az író személyisége, egészsége, szocializációja is. A kapcsolatok fontos eszköze.

+++ 3 +++

Az anyag, az energia, az idő a tudatunktól függetlenül, és vele  kölcsönhatásban létező objektív valóság. .

Tehát a szellemünknek van tudata, ami hat az anyagra, az energiával, ami visszahat a tudatunkra.

A gravitáció az anyagi világ absztrakciója.

Az őselemek: föld, víz, tűz, levegő, fa – szimbolikusan jelen vannak mindenben.

+++ 4 +++

 1. A bioszférában a fehérjeszintézis során jelentkező, mutációt okozó „cross ower” jelenségét tudati hatás váltja ki.
 2. Következésképpen az ember szelleme, tudata nagymértékben képes befolyásolni a saját testi egészségét, és képes hatni más élőlényekre is.

*****

 3/1. – Az emberi élet

A világnézetünk fontos részét képezi a duálpárok, az egymást ideálisan kiegészítő férfi és női kapcsolatok létezése, megvalósíthatósága, fenntarthatósága.

Az emberi-szellemi élet egyik legfontosabb célja a duális orgazmus.

+++ 2 +++

 1. Az emberi életet a fogantatásától kezdve tekintjük emberinek, tehát élőnek, érzőnek és tudattal rendelkezőnek.
 2. A telepátia, az ember ab ovo adottsága, tudat-tudat közvetlen kommunikáció.
 3. A jó alvással, a szép álmodással a fiatalságunkat is erősíthetjük, fejleszthetjük. Az egészségünkre is pozitívan hat a szép álmodásunk, az öregedési folyamatokat is tompítja, fordulhatunk a fiatalságunk felé.

*****

4/1. – A reinkarnáció

 1. A halál csak tévhit, a nem-létezésbe, a semmibe vetett “hit”, ami leginkább gonosz manipulációk, vallások hatása.
 2. A halálhit rombolja, amortizálja a testet is, a szellemet is, az emberiséget is.
 3. Minden embernek több előző élet létezik. Ezt egzaktul be lehet bizonyítani, fel lehet ismerni, reális, probléma felismerő és megoldó módszerekkel, pl. az Öntisztító meditációval is.
 4. Amennyiben vannak előző életeink, feltételezhető, hogy lesznek következő életeink is. tehát lehetséges, hogy valakinek a mostani élete a következő életének előző élete.

+++ 2 +++

 1. A rossz hatású, halálos kényszerképzetek legyőzése után az ember szelleme, tudata megtisztul, és a tetteinek elbírálása után vagy a pozitív angyali szférákban, vagy más, alacsonyabb rendű körökben (pl. démoni, sátáni, szürkék) él tovább.

+++ 3 +++

 1. Az elhunytak szelleme gyakran reinkarnál, újjászületik rokoni, ismerősi körben.
 2. A reinkarnáció jelenségét (habár blokkolják a sátánisták) az emberiség egyre inkább megismeri, és a világnézetünk kitágul.
 3. A gyermekek szelleme még közvetlen, telepatikus kapcsolatban állnak az őket kísérő angyalokkal.

*****

 5/1. – A túlvilág

Egyik fő célunk az angyali szférával való jó kapcsolatunk kialakítása és fejlesztése.

A Mennyország ideálisan szervezett társadalmi rendszer, a jó istenek vezetésével, akik szeretik és támogatják a jó embereket, az angyalokat.

+++ 2 +++

Hisszük, hogy léteznek az emberiséghez hasonló, vagy intelligensebb, másvilági, Földön kívüli civilizációk, melyekkel a kapcsolatfelvétel mindkét fél számára hasznos lehet.

Az emberiség fejlődése ebbe az irányba is tarthat.

*****

6/1. – A közösség

 1. A tervszerű emberi munka célja a termelőerők (ember, közösségek) bővített újrateremtése, fejlesztése.
 2. Valljuk a Makarenkói-elvet, mely szerint az emberi élet célja, értelme: “Közösségben, közösségért, közösség által!”

*****

7/1. – Alkotás

 1. Az alkotó, a forrás karaktere, viszonyulásai, eredményessége nagymértékben leképződik az alkotásában, a honlapján is.
 2. Amennyiben a forrás változtat az alkotásán, honlapján, rendezvényén, szervezetén, akkor a változás (jó, vagy rossz) visszahat a forrásra, eredményeire is.
 3. Nincsen sem tökéletesen jó, sem teljesen rossz alkotás.
 4. Ha reaktiváljuk a régi kezdeményezéseinket, akkor az azt követő események, alkotások is megújulhatnak, függően az alapoktól és a reaktiválástól.
 5. Az alkotás, a téma prejudikálása implikálja és indukálja is a forrás, az alkotó kapcsolatait, eredményességét is az alkotás apropóján.

Ezek a kibernológia – a XXI. század karakterológiai diszciplínája – Alaptételei.

*****

8/1. – A társadalom

A társadalmi élet kezdeményezésekből és társulásokból áll

 1. A demokrácia a szabad kezdeményezések és társulások rendszere.
 2. A diktatúra a kezdeményezések és társulások központilag vezérelt rendszere.
 3. Az önkényuralomban a kezdeményezések és társulások központilag szeszélyesen vezéreltek.
 4. A szocializmus a szabad kezdeményezések és társulások központilag, céltudatosan szabályozott rendszere.
 5. A kommunizmus (még nem volt sehol) a szabad kezdeményezések és társulások optimálisan, szabályozott rendszere.
 6. A Mennyországban a kezdeményezések és a társulások ideálisan szabályozottak, az emberiségre is jó hatásúak és interaktívak.

+++ 2 +++

 1. Magasabb intelligenciának tartjuk a nemzeteket, az Európai Uniót is.
 2. Egy komplex, globális társadalmi szintű célrendszer magalkotását nagyon fontosnak tartjuk – mind az államok, mind az EU vertikumában és az emberiségben.

+++ 3 +++

 1. A társadalom álmait, vágyait az ideológiák, a vallások, a világnézetek képezik le.
 2. A gondolkodást és a döntéseket a politika moderálja, hozza meg.
 3. A megvalósítás a gazdasági, vállalkozói világban történik.
 4. A tapasztalatok alapján a társadalom újra gondolhat, újra tervezhet.

+++ 4 +++

A cselekvések visszahatnak a cselekvőre. A jó és a rossz is visszahat.

*****

Ideológiánk expanziója – 9/1.

 1. A kidolgozott, komplex ideológiánkat, a ”Dialektikus idealizmust”, az Európai Unióban is megvitatjuk és terjeszteni fogjuk 2021-ben.
 2. Az ENSZ illetékes szervezeteinek is megküldjük.

*****

Véleményeket, ötleteket, javaslatokat kérjük megírni az efisz@x-party.hu e-mail címünkre!

*****

A részleteket megbeszéljük a Aktivista klubjainkon, illetve a Jósda-konferencián.

 • A helyzet az, hogy sajnos egy ókori mesekönyvnek, a Bibliának túlzott jelentőséget tulajdonítanak az iskolákban is. Pedig eleve aljas manipuláció következményeként alkotta meg Mózes az ún. “Teremtés könyvét”, melyet komolyan nem vehet értelmes ember. Egy aljas gazembert, a testvérgyilkos Széth reinkarnációját deklarálták – titokban – istennek, pedig az maga a Sátán.
 • A túlzott bibliázgatásnak szörnyű kárkihatása van a kollektív tudatra. Ugyanis gondolatban visszatérnek a hívők az ókori világba, és skizofrén helyzetbe kerül a társadalom is emiatt, mert a gyerekeknek a telepatikus hatása jóval intenzívebb, mint felnőtt korban.
 • Bár nagyrészt igazak voltak a Biblia tanmeséi (az eredeti Krisztusi tanítások) akkoriban, de most már nagyon más a világ.
 • Az egyistenhit önkényesen, dogmatikusan korlátozza az emberek világképét, kreativitását, problémamegoldását, humorérzékét, romantikáját is.
 • Az isteni minősítésre megérdemeltek száma nagyon sok – a jó isteneké. Ezt fontos tudnia mindenkinek.

*** Korábbiak ***

*** Alapelveink & A Nagy Paradigmaváltás***

ISMERET * ALKOTÁS * KAPCSOLAT *KÖZÖSSÉG *  ÉLMÉNY * FEJLŐDÉS

Vezérelvünk: Teljes tesTudattal, közösségben az örök fiatalság felé!

A Dialektikus idealizmus az Asztró-Geo-Szociál-Pszicho-Szomatika komplex rendszere

Szomatika: Fizika * Kémia * Biológia
Pszicho: Értelem * Érzelem * Ösztön * Álmok
Szociál: Szeretet * Szerelem * Társadalom
Geo: Gravitáció * Évszakok * Élőlények * Földrajz
Asztro: Nap * Hold * Bolygók * Csillagok * Naprendszerekben

***

A világ folyamatosan változik, értelmezhető kezdet és vég nélkül létezik.

1. A társadalom belső differenciálódása új irányok és elvek alapján lényegesen megváltozik, átrendeződik.

1.1/ Amiképpen az emberben a sejt, hasonlóan a társadalomban az ember.

1.2./ A háromszáz éve kialakult jobb- és baloldali párt-tagozódás egyre inkább ellentmondásos, sok az átfedés, és a XXI. század problémáira, feladataira már csak korlátozottan alkalmazható a pártpolitika, mint az egyik hatalmi ág.

1.3./ Az előre és felfelé irányok sokkal inkább alkalmasabbak a társadalom belső mechanizmusainak és kapcsolatainak értelmezésére, tervezésére és rendezésére. A progresszivitás kontra regresszió, a konstruktivitás kontra destrukció elemzése és szintézise adekvátabb a 21. sz. világában.

1.4./ A Parlament munkáját lényegesen hatékonyabbá kell és lehet is tenni a kreatívitást növelő csoportmódszerek alkalmazásával, a felszólalások összhangba, koherensebbé hozásával.

1.5./ Az 1989-es “rendszerváltás” eredménye, hogy a társadalom részletgazdagabb lett, specializálódott, de az 1989 után születettek szocializációja (közösségorientációja, közösségben való élet, munka) lényegesen visszaesett azokhoz viszonyítva, akik voltak kisdobosok, úttörők, illetve KISZ-tagok.
Ennek a disszociálódásnak a következménye lett az individualizálódás, a konfrontálódás, rivalizálás és a társadalom tagjai nagyobb mértékben divergáltak (széthúztak, ellenségesebbé váltak), mint amit a társadalom kibír.

1.6./ Prejudikálható, megjósolható, hogy a 2019-2021 a pozitív és a destruktív erők közötti harc lesz, melynek eredménye, hogy egy átmeneti kvázi diktatórikus, önkényeskedő hatalmi fázis után a szociális, egységben gondolkodó többség veszi vissza a hatalmat.

1.7./ “A teljes tesTudattal az örök fiatalság felé!”, az anti-aging mozgalmak, a közösségorientáltság és a párkapcsolatok tisztasága sokkal motiválóbb, irányadóbb elveket indukál mind az egyének, mind a közösségek számára.

***

2. A vallások dogmatikus komponensei feloldódnak, és a vallások korszerűbbé, duálisabbá válnak. A kereszténység és a kommunizmus eszméje lényegesen megtisztul, megújul és megerősödik.

2.1./ Az Európában sajnálatos módon általánossá vált monoteista vallások az élet sok részének ellentmondanak. Leginkább a két nemegyenrangúságának elve és gyakorlata sérül a katolikus, a zsidó és az iszlám vallásokban. Amennyiben Isten a mindenekfelett álló lény lenne, akkor egyaránt kell tartalmaznia a férfi és a női princípiumot. A gyakorlatban viszont Allah, az Atya és az Úr férfi, és egy személyben dominálja a világot.

2.2./ Az ősmagyar és a népi természetvallások még ismerték a női isteneket is.

2.3./ Az ókori római és görög vallások több-isten hitéből deriválódott először a zsidó, azután a katolikus majd pedig az iszlám hitvilág.

2.4./ Amennyiben a Világban a két istenség, a női és a férfi egyenrangúan létezik, abban az esetben a monoteista vallások önkényesen degradálták, korlátozták világunk értelmezését. Ennek a kvázi manipulációnak nagyon sok konfliktus volt a következménye. Az emberek, a kollektívák tudatában az önkényesség következtében a felvetődő problémák megoldására nem lehetett választ kapni a monoteista vallások értelmezési tartományán belül maradva.

2.5./ A duális-több-isten hit redukciója monoteizmussá folyamatnak törvényszerű továbblépése lett az ateizmus és a materializmus. Az ateisták valójában a hazug ál-istent tagadták meg.
Jó oldala is volt ennek, mert az emberek inkább egymás felé fordultak, és pl. a szocializmus fejlettebb fokán magas szintű szerveződés jöhetett létre a társadalomban.

2.6./ Az 1990-es évek elején hazánkban meginduló szellemi megvilágosodás, kísérletezés oda vezetett, hogy az emberi és a közösségi tudat és szellem egyre inkább kiteljesedhetett, egyre nagyobb mértékben megismerhettük azt a világot, amelyben élünk és építünk.

2.7./ A tudomány (matematika, fizika és kémia) eredményei a két pólus, a nõi és a férfi princípium egységét egzaktul be is bizonyította.
Az élet törvényszerűségei, jelenségei sokkal érthetőbbé válnak, ha ésszerűen és jó érzéssel nyitunk a nagyvilágra.

2.8./A kommunizmus egy ideálisan jó társadalom eszméje, illetve annak megvalósítandó társadalmi rendszernek a megnevezése, amelyben az emberiség legnagyobb alkotásának a kommunizmus eszméje uralkodik.

***

3. A reinkarnáció, az újjászületés, a leszületés jelensége érthetővé, elfogadhatóvá válik Európában is.
Az indiai Életkereszt.

3.1./ A halál fiktív volta és a duális istenkép jól értelmezhetővé teszi a
“lélekvándorlás” jelenségét is. Felmérések szerint négyszer több ember hisz a túlvilágban és az újraszületésben, mint akik tagadják ezt.

3.2./ Már 1991-ben kifejlesztettünk olyan módszereket, melyekkel objektíven feltárhatók előző életeink. Csupán a halálfélelem és a felejteni akarás redukálásával is jelentősen javul visszaemlékezési képességünk.

3.3./ Az egyik legelgondolkodtatóbb kérdés ezzel a témával kapcsolatban: Kiknek áll valóban érdekében az előző életek tagadása? Ugyanis legtöbb, tisztességes ember csak nyer azzal a tudattal, hogy valójában nem halt meg sem õ, sem akit gyászolt. A halálhit, halálfélelem terjesztése, generálása a sátánisták aljasságai közé tartozik.

3.4./ Egy másik paradox kérdés: ha vannak előző életeink, akkor lehetnek következő életeink is, és akkor ez az életünk a következő előző élete, tehát érdemesebb a következő életeinkkel is foglalkozni?

3.5./ A feszület használata és a fekete média jelensége visszaszorul, a bankrendszer etikusabbá válik.
* „A feszületet, azaz a corpus ábrázolását a kereszten már Kr. u. 70-ben is alkalmazták egy római kocsma padozatán” – ez egy idézet az 1994-ben a Vatikánból kapott válaszlevélből.
* Következésképpen a feszületet kezdetben a római keresztényüldözők alkalmazták megfélemlítésül, elrettentésül a keresztényekkel szemben.
Óriási erő és tudás birtokosai voltak még i. sz. 300-ban is Jézus követői, és ettől okkal féltek a despota cetaromán elnyomók. Csak négyszáz évnyi trükközés után sikerült a klérusnak elhitetni, hogy a feszület szadizmus ábrázolása, a szenvedés-szuggerálás a szeretet és a megbocsátás jele. E nyilvánvaló hazugsággal szemben többek között a wicca, a boszorkányok, a kommunisták is megfelelő ellenlépéseket tettek, és mára már kezd visszahatni a fekete mágia az elkövetőkre.
* Ahogyan a feszülethez “ragaszkodni” tudnak az emberek, azonképpen ragaszkodnak a fekete médiához is. Poligráfos kísérleteink bizonyítják, hogy a rossz hatású információk (a negatív hírek) mennyire rosszul hatnak a testi egészségre, a libidóra és a közösségre.
Logikus, hogy az emberiség előbb-utóbb túllép a média eme gyermekbetegségén is.
* A bankrendszer a magasabb szintű pénzrendszer manifesztációja. A pénz túlértékelése folytán egyrészt mesterségesen kivontak jelentős mennyiségű pénzeszközt a működő gazdaságból, másrészt a bankok bruttó követelése jóval nagyobb a bruttó bankjegy nyomtatásnál, vagyis matematikailag lehetetlen teljesíteni a bankok pénz
visszaköveteléseit.
Ennek nagyon sok visszás következményeit az elmúlt években megtapasztalhattuk. Kicsit ehhez tartozik, hogy fekete mágiával jelentősen rombolták a pénz elvét (2008. augusztus 8-i fekete mágia a 10 ezer forintoson)
Mára egyre inkább ezt is kivédekezték a pozitív erők a gonoszságokat, melyek visszaszállnak az elkövetőkre.
* A 2006. augusztus 20-án elkövetett tömegmanipulációk egyik célja olyan önkényuralom létrehozása volt, amelyik diktatórikus eszközökkel megvédeni szerette volna magát az elkövetett bűnök (magzatgyilkosság, tömeggyilkosság, testvér- és család-gyilkosság) visszahatásaitól. Az attakban mostani (2010-ben uralomra került) politikus vezetők is részt vettek.

***

4. Az orvosilag indokolatlan abortuszokat be kell tiltani!
4.1 Az abortuszt manapság azért lehet végrehajtani, mert a skolasztikus orvostudomány és a jogalkotó a magzatot nem tartja élő, érző, emberi lénynek. Ez az álláspont már Könyves Kálmán királyunk óta megbukott. Sajnos az elmúlt másfél évben, 2010. májusától, kb. 70.000 magzatgyilkosságot követtek el kórházainkban.
Ennek a kárkihatása kb. 1500 milliárd forint, ugyanis ennyibe kerül a nemzetnek, hogy regenerálja az ártatlan magzatok újraszületését (2.5 millióan élhetnek hazánkban olyanok, akik abortuszt túlélve (tudatuk, szellemük) születtek újra.)
Ugyancsak sok probléma adódik azoknál is, akik az abortusz közvetlen rádiuszába tartoznak (a férfi, a hölgy, a magzat párja, testvérei)
* Az abortuszok megszüntetése nagyobb jelentőségű lesz, mint a rabszolga-felszabadítás!
A rabszolgaságot azzal a meggondolásból szüntették meg, hogy a rabszolga is ember.
És a magzat is ember!
Sajnálatos módon az abortusz cinkosának
is tartható Orbán Viktor (Fidesz), Lázár János (Fidesz) és Gulyás Gergely (Fidesz), akik közvetve, közvetlenül megvédték az abortusz intézményét – 2011. február 4-7. Tény, hogy az előbbi kormányok sem foglalkoztak megfelelőképp a probléma megoldásával, de a feladat: most megtiltani a magzatgyilkosságokat!

***

5. Az élők számára nem létezik a halál.
* A halál kényszerképzete mesterségesen jön létre. Az élettapasztalatunk az életet bizonyítja. A mesterséges halálgenerátorok:
– az abortusz,
– a nyugdíjrendszer,
– a fekete média, a feszület,
– az egyes vallások és az oktatás egy része.
* Mindezek jelentős csökkentése, megszüntetése nagy
kollektív és egyéni energiák felszabadulásával jár, amely
energiát az élet szebbik oldalára lehet irányítani.

6. Az öregedési folyamatok visszafordítására tudományos módszereket is kidolgoznak.
* A jelenlegi (2010-ben) nyugdíjrendszer filozófiájának lényege a következő: az ember kb. 23 évesen, ereje teljében, tele optimizmussal elkezd dolgozni. A munkabérének, jövedelmének egy részét befizeti nyugdíjjárulék gyanánt. Azért, mert majd „megöregszik”, és kb 60-70 évesen már nem alkalmas munkavégzésre, illetve kellően amortizálódott, elfáradt, legyengült, és akkor nyugállományba kerül. Azután húsz-harminc év múlva „meghal”.
A halál így válik kötelezővé! A nagy, fiatalos energiához hozzá társul a halál információja.
Ez mesterségesen lett kitalálva és fenntartva, de működik. Klasszikus implicit, önmagát definiáló és megvalósító rendszer. Eleve hibás
Tény viszont, hogy lényegesen humánusabb az azt megelőző filozófiához képest, amikor munka, azután halál volt diktálva.
* A XXI. században a nyugdíjrendszer alapvető gáttá válik.
* Megoldás: rekreációs rendszerek létrehozása. Például: egy rekreációs alapba történik a befizetés, kb. 40 évig. Azután 10 éven keresztül a pénz felhasználásával rekreálódik az ember, kb a 24-25 éves kornak megfelelő szintre. És újra munkába áll, 30-40 évig, majd megint rekreálódik.
Természetesen ezt a szemléletet megvalósítani több évre, évtizedre lesz majd szükség. De érdemes megpróbálni!
Tény, hogy egy konstruktív társadalmi rendszer kell mindehhez.
(lásd még: Európai Fiatalok Szövetsége Alapelvei)

***

7. Az Országgyűlés, a közélet, a politika hatékonyabb működési forma szerint kell működjön!
A több száz évvel ezelőtti parlamenti formáció, munkamenet mr idejétmúlt, sokkal hatékonyabban lehet működni, ha magasabb szinten lenne szabályozva a parlament munkája. Kreatív csoportmódszerek, vizuális projekciók, animációk, és legfőképpen az adekvát, értelmes viták, az egymást követő felszólalók esetében is.
A kétszáz fős Országgyűlés szinte csodákra lehetne képes, ha lényegesen újítana, fejlesztene, és konstruktívan együttműködne minden képviselő.

***

8. Kapcsolatfelvétel és kommunikáció földönkívüli civilizációkkal, magasabb szinten lévő lényekkel, angyalokkal.
* Hisszük – nem hisszük, de a létezésük tény.
A viszonyaink kihalkítása és fejlesztése a fõ kérdés.
Manapság veszélyesnek, rossznak tűnik a Szürkékkel való kapcsolat. Ezek az idegen lények érzelmi intelligenciája nagyon alacsonynak tűnik, bár kétségtelenül sokat tudnak.
* A többiekről (pl. angyalokról) ma még kevés konkrét szó esik. A televízióban lényegesen csökkentek e témával kapcsolatos műsorok az 1990 éves első feléhez képest. Ezen változtatnunk kell!
A TesTudaT Konferenciánk egyik fő témája ez is.

***

9. Globális összefogás, fellendülés. Az emberiség új dimenzióinak aktiválása.
9.1) Egy optimális társadalmi rendszer megtervezése lesz napirenden az évtized végére (2017-04-14)
Az Európai Unió megújulásának fontos feltétele, hogy nagyobb, absztrakciós szinteken határozza meg azokat a célokat, amelyekért a tagállamok, a nemzetek összefogására, konstruktív együttműködésére lehet alapozni.
Az elérésükhöz szükséges lesz pl. a tervgazdaság (pl. a KGST-ben is volt ilyen), és ennek eredménye a nagyobb hatékonyság, a kevesebb pazarlás a természeti és az emberi erőforrásokkal.
* 2020-ra jósoljuk a nemzetközi együttműködés magasabb szintre való lépését.
9.2) A napenergia direkt hasznosítása az emberi egészség javítására.* A napenergia fizikai és biológiai felhasználása már egyre jobban fejlődik. A továbbiakban olyan módszerek is napvilágra kerülnek, amelyek segítségével a testi, egészségi állapotunk közvetlenül javulhat. Akár csontpótlás (pl. fog újra növesztés, térdkalács regenerálás stb.) vagy szövet,. szerv reaktiválás is lehetséges lesz.
9.3) Az ideális párkapcsolatok tömeges kialakulása és a duálok vezető szerepe erősödik.”Ki miben hisz, abban üdvözül!
Egyre többen ismerik fel annak szükségességét, hogy a jó, az ideális párkapcsolatokat elismerő vallási-állami szisztémáknak nagyobb az ereje és tekintélye a többi rendszereknél. Éppen ezért a haladás egyik leglényegesebb irányelve a duális párkapcsolatok kialakítása és fenntartása lesz.

***

10. A Föld egységes élő bolygó.
Magyarország a Föld agya, és a többi országnak, földrészeknek is megvan a geo-szociál-bio-szomatikus funkciója.
Éppen ezért összefogva, együttműködve, szabályozottan kell az emberiségnek élnie!

*** Dialektikus idealizmus ***

“A Lélek tudja, érzi, hogy van valaki a Mindenségben, akivel egy a Végtelenben!”

A “Dialektikus idealizmus” – a XXI. század világnézete, a Föld filozófiája, a vallások továbbfejlesztése – megalkotta: Szilvásy Péter, Jézus reinkarnációja.

********

2010. június 3. * október 29. * november 11. * március 14. * 12-08. 21.
2012. 01. 23. * 02. 12. * 02. 20.  * 06. 10. * 2012-11-12 * 2012-12-05
2014-07-19 (11. pont) * 2016-08-16
2017-03-03 * 03-14 * 07-14 * 12-29
2018-02-21 * 05-20
2019-03-02 * 07-24 * 08-01 * 09-09
2020-03-25 * 06-16 * 07-05 * 08-08 * 12-12 * 12-19
2021-04-14 * 09-19
2022-10-14
2023-06-21
2024-02-14

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük