Az alábbiakban bemutatjuk, hogy az ún. Szent Bibliának mely tételei kamuk, csalások, schwindlik, és ismertetjük, mik a káros kihatásai a túlzott Biblia fogyasztásnak.
Véleményeket, helyesléseket, cáfolásokat, további javaslatokat kérjük megírni a Kormányzati Tanácsadó Jósda hivatalos e-mail címére: ktj@x-party.hu.

 1. A Mózes “Teremtés Könyvében Isten az első napon megteremté a földet és az eget. Vége az első napnak. Pedig a napot csak később teremté meg.
 2. Isten a második napon megteremté a növényeket. A napot, amit csak világítóként teremt meg, a negyedik napon. Következésképpen a növények a naptól függetlenül lettek, léteznek. Márpedig nagyon kevés növény él meg nap nélkül, pontosabban egy sem.
 3. Isten csak a negyedik napon teremté meg a napot, hogy világítson. Ez a legnagyobb kamu, sőt: csalás. A nap az élet forrása, nemcsak világít – ez tudományos, tapasztalati tény.
 4. Ezzel lett lecsalva a Napisten világa. És deklaráltak egy kamu életforrást, egy kamu Isten formájában, akik ebben hisznek, azoknak a életenergiáját leszippantották a Szent Biblia kreátorai, a klérus, az ál-istenek.
 5. Az ó-egyiptomi testvérgyilkos Szét, Neptusz és bandáuka próbálkoztak először azzal, hogy saját magát deklarálta istennek, mindenek-felettinek, mert azt hitték, így elkerülhetik a poklot. A Sátán valójában Szét volt.
 6. A világ teremtésének fikciója felveti azt a kérdést, hogy ki, miért és miből teremt valamit, ha előtte semmi sem volt?
  (Megjegyzés: az ősmagyar vallás, a világhódító magyarok tudták, hogy a Nap, a Hold, a Csillagok, a Földanya, az Ég istenek.)
 7. A Biblia még az ókorban íródott, azt a világot képezi le. Azok az emberek, akik rendszeresen olvassák, és a mai világunkra is érvényesnek, aktuálisnak tartják, valójában visszatérnek képzeletükben a régmúltba, és lemaradnak az azóta megtörtént fejlődésekről, sőt a jövőképük is lecsökken.
 8. Következésképpen lényegesen romlik a Biblia-hívők kreativitása, fantáziája, problémamegoldó képessége, magánélete, együttműködő készsége is.
 9. A Biblia, az ortodox zsidó, a katolikus és az iszlám vallások károsak a társadalomra, az emberiségre is, mert a múltat, az ókori világot kreálják újra, amit valójában már nem lehet, és a társadalom kvázi halálát generálják. A hívők az elsődleges áldozatok. A klérusnak esélye sincs a magasabb szintekre, pl. a Mennyországba jutni!
 10. A Biblia valódi kreálói szándékosan és aljas módon lecsalják az istennői princípiumot.
 11. A Bibliában kétféle emberteremtés van. Az első során “Teremtsünk embert a mi képmásunkra!” És így lett a férfi és a nő. Ez a női istenséget is prejudikálja.
 12. Az Ádám teremtése után az Isten látta, hogy nem jó neki egyedül. Na és az Istennek miért jó egyedül?
 13. Ádámból klónozással, altatásban kreálta Isten Évát. Akik tehát Ádám-Évától származtatják magukat, valójában klónok derivátumai.
 14. Miért volt egyedül Ádám, ha már korábban lett teremtve egy emberpár?
 15. A túlzott Bibliaolvasásnak van még egy súlyosan káros mellékhatása: romlik az hívő alvása és álomvilága. Manipulációk egyik alapja a kontroll nélküli Biblia-hívés – erre érdemes már odafigyelnünk! A dicsőséges szocializmusban ez a jelenség (alvászavar) még nem volt ennyire szignifikáns, mint manapság. A 30 éven felüliek 70%-a szenved alvászavarban, azaz egy sátáni szekta zavarja az embereket álmukban.

Az a határozott állásfoglalásunk, hogy a Biblia túlzott erőltetése, hittanban való sulykolása nagymértékben degradálja a kollektív tudatunkat, a fejlődésünket.

Az a tapasztalatunk, hogy ma nem igen lehet érdemben vitatkozni a Biblia hívőkkel, a katolikusokkal, a Hit-gyülekezetével, a jehovistákkal sem. Dogmatikusan, fanatikusan ragaszkodnak ahhoz, hogy csak nekik van igazuk, és bárki, aki mást mond, az rossz. A tudománnyal, a tapasztalattal is ellentmondásban lévő Biblia-tézisek nem zavarják a klérust, sem a bigott hívőket.

Ez sajnos rossz tendencia. A dicsőséges szocializmusban sokkal jobb volt a társadalmi közgondolkodás, vita és konszenzusra való törekvés.

Konklúzió:
Nagy a valószínűsége annak, hogy nem érdemes a monoteista vallások (zsidó, katolikus, református, iszlám, stb.) megreformálása, hanem inkább egy mai korban igaz és használható világnézetet, filozófiát, vallást kell megalkotnunk a tradíciókra (pl. az ős-magyar vallásra) az igazságokra és a jövőnk építésére alapozva.

A pártpolitikai küzdelmek során elő kell venni azt is, hogy mik a pártok ideológiái, filozófiái, vallásai, világnézetei. Ha ezt a kérdést átlépik az ellenzéki pártok, akkor a mentális szinten a katolikus vallás dominálhat. A magyar társadalomnak szüksége lenne egy mai, épeszű és követhető vallásra, világnézetre.

Megalkotjuk a legújabb szövetséget, az Európai Fiatalok Szövetségének Alapelveire alapozottan.
A 6. Jó Istenek Hetében 2017. június 12-18. – erre külön is fókuszálunk.

Frissítve: 2017. V. 9. és 30. * VI. 9.