Vállalkozásfejlesztési Tanács ülése

2017. július 11-én került sor a Vállalkozásfejlesztési Tanács soron következő ülésére, a Nemzetgazdasági Minisztérium Pénztártermében. A Magyar Innovációs Szövetség képviseletében Farkas József, elnökségi tag vett részt az eseményen.

Az ülés egyetlen napirendi pontja: A magyar KKV Stratégia OECD általi felülvizsgálata keretében a hazai KKV érdekképviseleti szervezetek véleményének megismerése.

Az ülésen – a testületi tagok mellett az OECD képviselői is részt vettek – elhangzott többek között, hogy a projekt fő célja egyrészt a korábbi stratégia felülvizsgálata és egy új átfogó stratégia kidolgozása, mely a magyar kis és középvállalati szektor termelékenységének és a versenyképességének javítására irányul, másrészt a végrehajtás ütemtervének elkészítése.

A kkv-knak kulcsfontosságú szerepük van a magyar gazdaságban. A kkv-k teszik ki a vállalkozások 99%-át, ezzel jelentősen hozzájárulva a foglalkoztatáshoz (70,8%). Azonban a magyar kkv-k termelékenysége alacsony az OECD és az Európai Unió tagországaihoz képest, és a kkv-k hozzávetőlegesen csupán 25%-át adják a magyar exportnak, illetve csak ritkán foglalkoznak innovációval, K+F tevékenységgel.

A jelenlegi magyar kkv-stratégai dokumentum 2013-ban készült el, amikor magasabb volt a munkanélküliség, és alacsonyabb volt a munkaerőpiaci részvétel. Részben emiatt is a stratégia időközi felülvizsgálatára van szükség, a kkv-k növekedése jelenlegi gazdasági körülményeinek figyelembevételével, illetve a kkv-k új növekedési pályájának elemzésével. Ezekből kiindulva megfelelő szakpolitikai javaslatokat szükséges tenni.

A munka szakmai részét – a magyar kormánnyal együttműködve – egy több területet átfogó OECD-csapat végzi. A budapesti tényfeltáró látogatásra 2017 júliusában került sor. Ennek keretein belül kétoldalú és társadalmi egyeztetések kerültek megrendezésre, ahol az OECD csapata találkozott kormányzati szakértőkkel, kutatókkal, az üzleti szereplőkkel és az egyéb érdekeltekkel. Ezt követően, a tervek szerint, második lépésként, szeptemberben a keleti országrész kulcsfontosságú érdekeltjeivel fognak találkozni az OECD-csapat tagjai. A folyamat utolsó lépéseként Magyarországon fogják bemutatni az elkészült kkv-stratégiát. A projekt zárásaként az OECD egy rövid jelentést fog készíteni, amely összefoglalja a magyar kkv-k versenyképességének és termelékenységének javítását célzó kulcsfontosságú szakpolitikai intézkedéseket.

A projekt 4 szakaszból áll:

  1. Tényfeltárás és szakpolitikai elemzés – a jelenlegi helyzet megismerése
  2. Konzultációk – találkozók szervezése a kkv-k képviselőivel és egyéb érdekelt üzleti szervezetekkel annak érdekében, hogy megismerjük szükségleteiket, illetve kétoldali konzultációk szervezése további kulcsfontosságú szereplőkkel, hogy részletes képet kapjunk a növekedést gátló, illetve előre mozdító tényezőkről
  3. Szakpolitikai intézkedések kidolgozása – ütemterv kidolgozása, melyben bemutatásra kerülnek a meglévő szakpolitikai eszközök módosítására, illetve az új intézkedések meghatározására és végrehajtására vonatkozó lépések
  4. Nyilvános bemutatás és közzététel

A július 11-én tartott Vállalkozásfejlesztési Tanáccsal való találkozó célja a projektről való tájékoztatás, hogy együtt alakítsuk az által, hogy betekintést nyújtunk a pillanatnyi állapotába. Ez azért fontos, mert a versenyképes magyar kkv-szektor támogatásához szükség van a szakpolitikai változtatásokra.

Az ülésen a Tanács tagjai többek között megfogalmazták, a kkv stratégia alapvetően jó, azokban néhány aktualizálást kell végrehajtani. Magyarországon elsősorban nem a stratégiák megfogalmazásával, hanem a végrehajtással van a gond.

Az MIKI elnöke kétségét fejezte ki mennyiben tartozik az OECD-re a Magyarországi kkv stratégia elkészítése. A Tanács néhány tagját – hozzászólások alapján – közte a MISZ képviselőjét, az OECD egy kerekasztal beszélgetésre hívta.

Forrás: Magyar Innovációs Szövetség – Hírlevél * Budapest, 2017-08-29