A Jó Istenek Hete

Ez a témánk nagyon hasznosnak, jónak bizonyult, ezért lényegesen tovább fejlesztjük. Ennek érdekében komplex tanácskozást is szervezünk a Jósdakonferenciánkon, 2018. XII. 14-én.

******

Mindenki azt hisz, amit akar. Mindenki úgy gondolkodik, ami szerint hisz, és amit meg lehet csinálni. Mindenki amit csinál, annak a visszahatására is számítania kell. Akár jót, akár rosszat tesz, visszahat. Az okkult síkon elkövetett tettek háromszorosan hatnak vissza az elkövetőre – a jók is, a rosszak is. Ki miben hisz, abban üdvözül.

Mi azt hisszük, hogy nem lehet hitünket egy istenre korlátozni. Lehet több isten is!

A Lélekkutató Intézet és az Európai Fiatalok Szövetsége kezdeményezte azt a misztériumot, amellyel a monoteista dogmákon túllépve, lényegesen tágítjuk, bővítjük világunkat.

* A 2019. március 25-i TesTudaT Konferenciánk a vallások, az ezotéria, az okkultizmus, a parapszichológia, a politika, a vállalkozás konszenzus konferenciája lesz.

** Egy nagy szervezetnek, a gazdasági tevékenysége, rendezvénye, közösségi élete mellett, kell legyen megfelelő ideológiája, világnézete, élet filozófiája, vallása, és ezeknek misztériuma is.

*** A politikai pártokra különösen vonatkozik, hogy kell legyen vallásuk, ideológiájuk, filozófiájuk, világnézetük, amely szerint politizálnak, és hoznak döntéseket.

***** Az Európai Fiatalok Szövetségének van Vezérelve: Teljes tesTudattal az örök fiatalság felé!
Vannak Alapelveink, és megalkotjuk ideológiánkat a “Dialektikus idealizmust”.

Misztériumunk egyik lényeges része “A Jó Istenek Hete”.

Tisztelettel emlékezünk, adózunk és ápoljuk az emberiség nagy, pozitív vezéralakjait, isteneit. Istennek azokat tekintjük, akik alapvető jó tettekkel, mágiával, kezdeményezéssel kiérdemelték, hogy az emberiség istenként tekintsen rájuk. Természetesen az örök élők közé tartoznak.

A Jó Istenek Hetében fontos, hogy a köztudatban is erősítsük az ó-egyiptomi, az ó-görög, az indián, a távol-keleti, a római, az ős-magyar isteneket. Hisszük, hogy az istenek világa is növekszik. Tudjuk, hogy vannak férfi és női istenek, akinek hála és köszönet, az emberiség él és virul.

Az angyalok szintje, a Mennyország, azoknak a szellemeknek a világa, ahol a jóság, az életerő, a szerelem, a szex, a pozitív gondolkodás dominál.

Tudjuk, hogy vannak alacsonyabb rangú szellemvilágok, a démonok világa, a szürkék, a pokol ördögei, a fekete-lyuk és más, romlott, gonosz erők világa.

Ha az ember élete során inkább jó, az előrehaladást, a közösséget szolgálja, akkor nagyobb valószínűséggel kerül a magasabb szellemi szintekre. Ahonnan gyakran leszületik, reinkarnál. Bár azok is reinkarnálnak, akik gonoszok voltak emberi életükben (gyakran állatokban).

A Jó Istenek Hetében kifejlesztjük azt a misztériumunkat, melyben kapcsolatot teremtünk a magasabb szellemvilággal, istenekkel.
Ilyen például a Zepromedcso, a PszichoKozmetika, az Öntisztító meditáció, az Agykontroll, a Proaktívációs meditáció is.

A Szépség Világnapján (X. 14.),  a Jósdakonferenciánkon és a TesTudaT Konferenciánkon, prezentáljuk a fejlesztéseinket és a tradíciókat is.
Célunk, hogy fejlesszük az emberiség életterét, képességeinket, a konstruktív együttműködést a magasabb, intelligensebb szférákkal.

A jó istenek ismertek voltak már az ókorban is.
Egyiptomban pl. Ré, Geb, Nut, Ozirisz, Ízisz, Hórusz.
Görögországban pl. Zeusz, Afrodité, Uránusz.
Római birodalomban pl. Ámor, Khaosz, Vénusz, Jupiter.
Az ősmagyaroknál pl. Napisten, Holdistennő.

*****

Egyik fontos küldetésünknek tartjuk, hogy a jó istenek világát felelevenítsük, és továbbfejlesszük. A TesTudaT Konferenciánkon, 2018. március 25-én erre különösen fókuszáltunk, és eldöntöttük, hogy az EU-EXPO tematikájának megfelelő isteneket kérünk fel védnökségre. Ennek megfelelően:
A Művészet modulunkat Pallasz Athéné istennőnek ajánljuk, aki a bölcsesség, a belső szépség istennője is.
Az Testkultúra modulunkat
Az Innováció modulunkat
A Szépség modulunkat
A Szórakozás modulunkat

Az is joggal feltételezhető, hogy vannak földönkívüli civilizációk, amelyeknek ugyancsak lehetnek istenei. De erről majd csak 2020-ban kezdünk beszélni.

“A Jó Istenek Hete” misztériumát fokozatosan fejlesztjük,  az EFISZ Aktivista Klubjaiban, tanácskozásainkban.
Kiemelten fontosnak tartjuk: 
képességeink reaktiválását, fejlesztését, testkultúránk, egészségünk ápolását, a jó párkapcsolatiságot, a konstruktív közösségi életet, a vidám szórakozást.

Témáink: X-party megújítása, továbbfejlesztése, az EFISZ EU-s kapcsolatainak megalapozása, az ideológiánk és az angyali szférával való aktív kapcsolatunk fejlesztése.

*** 2019 ***

Január 14-20. -A Jó Istenek Hete
Legyünk sikeresek a 2019-ben is!

*** 2018 ***

Angyalok hete – 2018. december 3-9. – Előkészületek

Az Arkangyalok Hete – Szeptember 10-16.

A Jó Istenek Hete – XVIII. – 2018. június 4-10.
Angyalok Hete – május 14-21. A Pünkösdi ünnepek

Az Angyalok Hete – április 23-29.
A Húsvéti ünnepek, a komplex klubrendezvényünk és az Országgyűlési választások hetében. A társadalmunk lényeges megújítására is fókuszálunk, a szórakozásra, a művészetre, az egészségre, a romantikára is.

**** 2017 ****

Jó Istenek Hete – 12. – 2017. december 11-17.
Misztériumunkban a görög és az ú-egyiptomi istenek világát reakítváljuk, és megpróbáljuk a napjainkban értelmezni, továbbfejleszteni is. Ezen a héten tartjuk a Szépségkirálynők Hétvégéjét is, benne: Miss Hungary döntő, az Év Legjobb Szépségversenye díj, a Miss Írisz választás, a Szépségek Királynőjének megválasztása.

 

A nagyobb rendezvényeink forgatókönyvének, protokolljának, koreográfiájának összeállításakor figyelembe vesszük az Európai Fiatalok Szövetségének misztériumát is.

A hangulatteremtés zenével, díszlettel, felvezetéssel és követésével, valamint a záró-szeánsszal teszi kellemes élménnyé összejöveteleinket.

A Misztérium kialakítása és szervezése a Központ és a Szervező Bizottság feladata, bevonva a megfelelő Funkciócsoportok képviselőit is.

A Misztériumok jellegét a X. TesTudaT Konferenciánkon, 2015. március 25-én kezdtük el  kialakítani.

Fontos szempont, hogy az emberiség nagy korszakainak kiemelkedő alakjait, isteneit is megelevenítsük. Az ó-egyiptomi, a sumer, az azték, az indiai, a kínai, a japán, az ősmagyar misztériumok ismerete fókuszpontba kerül, külön funkciócsoportot hozunk létre e célra.

Ötleteket, javaslatokat szívesen fogadunk!

Ismeret+Alkotás+Egészség+Kapcsolat+Közösség+Élmény =Fejlődés! * Vezérelvünk: Teljes tesTudattal az örök fiatalság felé!