Európai Fiatalok Szövetsége –  EFISZ

Ismeret + Alkotás + Egészség + Kapcsolat + Közösség + Élmény => Fejlődés
Megvalósíthatóság * Fejleszthetőség * Fenntarthatóság
Vezérelvünk: Teljes tesTudattal, közösségben az örök fiatalság felé!

Örömóda * Az Európai Unió indulója

 

Az Európai Fiatalok Szövetsége indulójának zenéje:

***

***

Alapelveink

1.) Vezérelvünk: Teljes tesTudattal, közösségben az örök fiatalság felé!

With full body-consciousness, in community towards eternal youth!

2.) A Szövetség őrzi, védi és fejleszti

 1. az Európai Uniót, az európai népek, nemzetek tradícióit, értékeit, barátságát és együttműködését.
 2. Ennek alapján konstruktívan együttműködünk a Szövetségen belül és a partnereinkkel.
 3. Valljuk a Makarenkói-elvet, mely szerint az emberi élet célja, értelme: “Közösségben, közösségért, közösség által!”

3.) Az Európai Fiatalok Szövetsége X-party-1 szisztémában  – 
konstruktívan együttműködő, téma (EFISZ) orientált informális csoportként, szervezetként működik.

4.) Ideológiánk a Dialektikus idealizmus
az Asztro-Geo-Szociál-Pszicho-Szomatika komplex rendszerén alapul.

Céljaink, terveink, szerveződésünk, működésünk megfelelő, korszerű, XXI. században aktuális ideológián, világnézeten alapul.

 1. Az élet a valóság, melyben a szeretet, az egészség, a szerelem egyenrangúságát és dinamikus egyensúlyát fontosnak tartjuk.
  1. A Világ, az élet valójában értelmezhető kezdet és vég nélkül létezik, körforgásban, iteratívan fejlődik, változik.
  2. A földi élet, az emberiség éltető legfőbb forrásának a Napot, a Holdat és a Földet tekintjük.
  3. Ahogyan az emberben a sejt, hasonlóan az emberiségben, a társadalomban az ember.
  4. Az anyag a tudatunktól függetlenül és kölcsönhatásban létező objektív valóság. Tehát a szellemünknek van tudata, ami nem anyag.
 2. Az emberi életet annak fogantatásától kezdve tekintjük emberinek, tehát érzőnek és tudattal rendelkezőnek.
 3. A világnézetünk fontos részét képezi a duálpárok, az egymást ideálisan kiegészítő férfi és női kapcsolatok létezése, magvalósíthatósága és fenntarthatósága.
 4. Magasabb intelligenciának tartjuk a nemzeteket, az egységes Európai Uniót is
 5. halál csak tévhit, a nem-létezésbe, a semmibe vetett “hit”, ami leginkább gonosz manipulációk alapja.
  1. A halálhit rombolja, amortizálja a testet is, a szellemet is, az emberiséget is.
  2. A rossz hatású, halálos kényszerképzetek legyőzése után az ember szelleme,tudata megtisztul, és a tetteinek elbírálása után vagy az angyali dimenziókban, vagy más, alacsonyabb (pl. démoni, sátáni, szürkék) világokban él tovább,
  3. Az elhunytak szelleme gyakran újjászületik rokoni, ismerősi körben.
 6. Egyik fő célunk az angyali szférával való jó kapcsolatunk kialakítása és fejlesztése.
  1. Mennyország ideálisan szervezett társadalmi rendszer.
 7. Megfiatalodás 60 év felett reális, hasznos jó mozgalmunkat kidolgoztuk és exponáljuk.
 8. A zenét-táncot, a kézírást, az internetet, a pénzrendszert az emberiség legintelligensebb találmányainak tartjuk, melyek hasznos eszközei az emberi élet javításának, fejlesztésének, barátságos, szeretetteljes közösségi életnek, az ideális párkapcsolatok kialakításában és megtartásában.
 9. tervszerű emberi munka célja a termelőerők (ember, közösségek) bővített újrateremtése, fejlesztése.
 10. Hisszük, hogy léteznek az emberiséghez hasonló, vagy intelligensebb, másvilági civilizációk, melyekkel a kapcsolatfelvétel mindkét fél számára hasznos lehet.
 11. A társadalmi élet kezdeményezésekből és társulásokból tevődik össze
  1. demokrácia a szabad kezdeményezések és társulások rendszere.
  2. diktatúra a kezdeményezések és társulások központilag vezérelt rendszere.
  3. Az önkényuralomban a kezdeményezések és társulások központilag szeszélyesen vezéreltek.
  4. szocializmus a szabad kezdeményezések és társulások központilag, céltudatosan szabályozott rendszere.
  5. kommunizmus a szabad kezdeményezések és társulások optimálisan szabályozott rendszere. (Kommunizmus még nem volt sehol.)

5.) Az Európai Fiatalok Szövetségének működése a demokratikus centralizmus elvén alapul.

 1. Az EFISZ a szabad kezdeményezések és társulások központilag szabályozott rendszere az Alapelveinknek megfelelően.
 2. A Vezetőség és a Tagság egyenrangú, interaktív és fejlődő egységet képez.
 3. Tagság döntése kötelezően hat a Vezetőségre.
 4. Vezetőség döntése kötelezően hat a Tagságra.
 5. Mindenki tegye azt, amihez ért, amihez kedve és lehetősége van, és amire a közösségnek, a társadalomnak is szüksége van, hasznára válik!
 6. megtermelt javakból az elvégzett munka alapján, illetve a szükségletek alapján részesüljön az ember, a közösség.

6.) Az EFISZ tagja az az Európában született

 1. személy lehet, aki legalább 18 éves, legfeljebb 72 éves, és elfogadja az Alapelveinket.
  A fiatal kor felső határát tudatosan terjesztjük ki 72 évesre, mert hisszük, tudjuk, hogy az ember egészségesen, fiatalosan megélheti legalább a 72. életévét.A kor nagymértékben a tudati programozás függvénye is.
 2. Az EFISZ tagjai lehetnek szervezetek is, amelyek elfogadják az Alapelveinket.

7.) Az EFISZ szervezeti felépítése:

 1. A központi vezetést az Elnökség látja el.
 2. Szervező Bizottságot az Elnökség hozza létre a tagságból, aktivistákból, szimpatizánsokból.
 3. Az Aktivista Klubok jelentik a mozgalmi életünk legfontosabb platformját. Az Aktivista Klubokon megjelennek a tagok, az aktivisták, a szimpatizánsok.
 4. Az Akciócsoportokban egy adott témára, programra, termékre, rendezvényre fókuszálnak a csoport tagjai. A sikeres megvalósítás érdekében hatékony módszereket alkalmazunk.
 5. Funkciócsoportok tevékenysége általában folyamatos, egy meghatározott funkció – pl. PR, informatika, értékesítés – elvégzésére szakosodnak.

8.) Az EFISZ tevékenységi köre

 1. az Alapelveinknek megfelelő éves akcióprogramot és hároméves tervet készítünk, amelyek megvalósítása érdekében nemzetközi kapcsolatrendszert is működtetünk, és gazdasági, vállalkozói tevékenységet is folytatunk.
 2. terveinket folyamatosan értékeljük, revideáljuk és fejlesztjük a tapasztalataink, a lehetőségeink, a tények, az ismereteink és a céljaink alapján.
 3. Az EFISZ központi honlapja a www.x-party.hu oldalán található.

***********

Kiegészítések:

 1. Az Alapelveink mindegyik pontja megalapozott, de egyik sem dogmatikus, intelligens vélemények hatására tudunk változtatni.
 2. Az Európai Fiatalok Szövetsége indulóját bemutattuk a XV. TesTudaT Konferencián – 2020. március 25-én, a Duna Palotába –
 3. Alapelveinkben, ideológiánkban az ősi vallások, a Wicca, a természet és a valós világ felé forduló vallások, igaz-kereszténység, filozófiák, világnézetek, az ezotéria, az okkultizmus, a kommunizmus helyes, jó tételeit is akceptáljuk, felhasználjuk.
 4. Magyar Népköztársaság Alkotmányát (1949-es illetve 1972-es, 1989-es) rendkívül intelligens össz-nemzeti alkotásnak tartjuk, és ezt tekintjük valódi Alkotmánynak, alaptörvénynek.
 5. Alapelveink és ideológiánk fejlesztése: interaktív, implicit, iteratív és évólútív metodikájú.
 6. Az Európai Fiatalok Szövetség, az Aktivista Klubhálózat nemzetközi kiterjesztését 2022-től intenzíven megszervezzük.
 7. A Facebookon is megjelenünk, az “Aktivista klub” címen, valamint az Európai Fiatalok Szövetsége címen.
 8. Az Európai Fiatalok Szövetségének megalapítása a Lélekkutató Intézet és az Yrisz Klub kezdeményezésére 2010. december 3-án, a Szépségkirálynők Hétvégéjén, majd pedig 2011. március 25.-én a VI. TesTudaT Konferencián X-party-1 szisztémában történt.
 9. Az iteratív szisztémájú  I. Kongresszusunkat 2013. 03. 25-én tartottuk meg, amelyen elfogadtuk az Alapelveinket.
 10. A “Dialektikus idealizmus” megalkotásának kezdete 2017. 03. 21.

**** Szervezeteink: *****

Európai Fiatalok Szövetsége * X-party Központ * Lélekkutató Intézet * Európai Sajtószövetség * Kormányzati Tanácsadó Jósda * Diákok és Vállalkozók Fóruma * Yrisz Klub * EU-EXPO Klub* Kibernológusok Társasága

 

**** Kapcsolat: ****

www.x-party.hu * www.kibernologia.hu
www.euexpo.eu * www.eu-expo.eu

y@x-party.hu * info@kibernologia.hu * 

klub@euexpo.eu * efisz@x-party.hu *

 efiszeya@gmail.com * xparty@freemail.hu

0670-2260641 * 0630-4935804 * 061-7803129
Szilvásy Péter alapító, igazgató, témagazda

**** Legfontosabb témáink, programjaink: ****

 1. Európai Sajtószövetség
 2. A Szépség Világnapja X. 14.
 3. EU-EXPO
 4. A Jó Istenek Hete
 5. Európai Testvér-fesztiválok Hálózata és Fóruma
 6. Európai Rekreációs Központok
 7. Európai Élmény – Alkotó Táborok
 8. Partner és Média-party
 9. A Szépségkirálynők Hétvégéje
 10. Országos Edzettségi Tesztnap
 11. Ország-világjáró Gasztro-Iroda Busz
 12. Laharo-party és Quantum-diszkók

******

Start, korrekciók:
2012. október 28.
2013. 02. 12. 17. * 07. 24. * 11. 01. * 12.17. (4.7.)
2014-04-14 * 05-11, 13. * 10-03. * 11-11 * 04-05
2016-01-09 * 02-03 * 06-21 * 07-05 * 11-15
2017-03-25 * 06-21 * 07-09 * 07-17 * 08-28 * 11-27 * 12-07 * 12-21 * 12-30
2018-01-14 °* 02-25 * 07-02 * 08-08 – 10-01 * 10-23 * 11-04
2019-02-17 * 03-27 * 06-15 * 07-15 * 11-07
2020-02-11 * 02-20 * 06-14 * 11-11
2021-04-04 * 09-17
2022-02-14 * 12-27
2023-02-17 * 11-07

*******