Alapelveink

cropped-cropped-efisz-alap-t234-2.png

Ismeret + Alkotás + Kapcsolat + Közösség + Élmény = Fejlődés

Az Európai Fiatalok Szövetségének Alapelvei

1.) A vezérelvünk: Teljes tesTudattal az örök fiatalság felé!
Ennek alapján konstruktívan együttműködünk

a Szövetségen belül és a partnereinkkel. Valljuk a Makarenkói elvet, mely szerint az emberi élet célja, értelme: közösségben, közösségért, közösség által.

2.) A Szövetség őrzi, védi és fejleszti
az európai népek, nemzetek tradícióit, barátságát és együttműködését.

3.) Ideológiánk: a dialektikus idealizmus,
melynek kifejlesztését 2017. március 21-én kezdtük el

3.0. A földi élet forrása a Nap.
3.1. Az élet a valóság, melyben a szeretet, az egészség, a szerelem egyenrangúságát és dinamikus egyensúlyát fontosnak tartjuk.
3.2. Ahogyan az emberben a sejt, akképpen az emberiségben, a társadalomban az ember.
3.3. Magasabb intelligenciának tartjuk a nemzeteket, így az Európai Unió egységét is.
3.4. A világnézetünk fontos részét képezi a duálpárok, az egymást ideálisan kiegészítő férfi és női kapcsolatok létezése, magvalósíthatósága, fenntarthatósága.
3.5. A felsőbb szinteken örök létezőknek tartjuk: a Napisten és a Holdistennő alkotta isteni párt.
3.6. Az emberi életet annak fogantatásától kezdve számítjuk emberinek, tehát érzőnek és tudattal rendelkezőnek.
3.7. A halál tévhit, a nem létező semmibe vetet “hit”, ami leginkább gonosz manipuláció. A halálhit rombolja, amortizálja a testet is, a szellemet is.
3.8. A rossz hatású kényszerképzetek legyőzése után a szellem tetteinek elbírálása után vagy az angyali dimenziókban, vagy más (pl. démoni, szürkék) világokban él tovább, gyakran újjászületik rokoni, ismerősi körben.
3.9. Egyik fő célunk az angyali szféra, és ennek erősítése, amely ideálisan szervezett társadalmi rendszer.
3.10. Az anyag a tudatunktól függetlenül és kölcsönhatásban létező objektív valóság.
3.11. A zenét-táncot, a kézírást, az internetet, a pénzrendszert az emberiség legintelligensebb találmányainak tartjuk, melyek hasznos eszközei az emberi élet javításának, fejlesztésének, az ideális párkapcsolatok kialakításában és  megtartásában.
3.12. A tervszerű emberi munka célja a termelőerők (ember, közösségek) bővített újrateremtése, fejlesztése.

3.13. Hisszük, hogy léteznek az emberiséghez hasonló, vagy intelligensebb, másvilági civilizációk, melyekkel a kapcsolatfelvél mindkét fél számára hasznos lehet.

4.) Az EFISZ működése a demokratikus centralizmus elvén alapul,
így az EFISZ a szabad kezdeményezések és társulások központilag szabályozott rendszere is, X-party szisztémában.
4.1. A Központ és a Tagság egyenrangú és interaktív egységet képez.

5.) Az EFISZ tagja az az Európában született
személy lehet, aki legalább 14 éves, legfeljebb 64 éves, és elfogadja az Alapelveinket.
5.1. A fiatal kor felső határát tudatosan tesszük 64 évesre, mert hisszük, tudjuk, hogy az ember egészségesen, fiatalosan megélheti legalább a 64. életévét. A kor nagymértékben a tudat fügvénye.
5.2) Az EFISZ tagjai lehetnek olyan szervezetek is, amelyek elfogadják az Alapelveinket.

6.) Az EFISZ szervezeti felépítése:
az elnökség (Központ), a Szervező Bizottság, az alapszervezetek, az akció- és a funkciócsoportok, melyekben a rendes tagok, a támogatók, az aktivisták és a szimpatizánsok tevékenykednek.
6.1. Közösségi életünk lényeges platformja az Aktivista klub, melyet hálózatszerűen építünk országosan és nemzetközileg is.

7.) Az EFISZ Központja és alegységei
az Alapelveinknek megfelelő éves akcióprogramot és hároméves tervet készítenek, melyek megvalósítása érdekében a Szövetség nemzetközi kapcsolatrendszert működtet és gazdasági, vállalkozói tevékenységet is folytat.
7.1. A terveinket folyamatosan értékeljük, revideáljuk és fejlesztjük a tapasztalataink, a tények, az ismereteink és a céljaink alapján.
7.2. A központi honlapunk a www.x-party.hu oldalon található.

************

Az EFISZ alapítása a Lélekkutató Intézet és az Yrisz Klub kezdeményezésére 2010. december 3-án, a Szépségkirálynők Hétvégéjén, majd pedig 2011. március 25.-én a VI. TesTudaT Konferencián X-party1 szisztémában történt.
Az iteratív szisztémájú I. Kongresszusunkat  2013. 03. 25-én tartottuk meg, amelyen elfogadtuk az Alapelveinket.
Az Alapelveinket és a 3 éves tervünket
a II. Kongresszusunkon
, a TesTudaT Konferencián – a Kommunizmus Konferencia a “Nemzeti Összefogás az Életért” fejlesztjük, 2017. November 7-én.

Kiegészítések:

2.1 Az Európai Fiatalok Szövetségének indulóját megalkotjuk.
Az Örömóda, Beethoven zenei alkotása, Schiller versére, az Európai Unió Himnusza.

3.13. Mindenki tegye azt, amihez ért, amihez kedve és lehetősége van, és amire a közösségnek, a társadalomnak is szüksége van, hasznára válik!
3.14. A megtermelt javakból az elvégzett munka alapján, illetve a szükségletek alapján részesül az ember, a közösség.
3.15. Az ősi vallások, a vicca, a természet és a valós világ felé forduló vallások, az okkultizmus tételeit akceptáljuk, felhasználjuk.

Fejlesztési metodikánk
Interaktív, implicit iteratív, evolutiv.

*******

Budapest, 2012. október 28.
2013. 02. 12. 17. * 07. 24. * 11. 01. * 12.17. (4.7.)
2014-04-14 * 05-11, 13. * 10-03. * 11-11 * 04-05
2016-01-09 * 02-03 * 06-21 * 07-05 * 11-15
2017-03-25 * 06-21