Alapelveink

Ismeret + Alkotás + Kapcsolat + Közösség + Élmény = Fejlődés

Az Európai Fiatalok Szövetségének Alapelvei

1.) A vezérelvünk: Teljes tesTudattal az örök fiatalság felé!
Ennek alapján konstruktívan együttműködünk a Szövetségen belül és a partnereinkkel. Valljuk a Makarenkói elvet, mely szerint az emberi élet célja, értelme: közösségben, közösségért, közösség által.

2.) A Szövetség őrzi, védi és fejleszti
az európai népek, nemzetek tradícióit, barátságát és együttműködését.

3.) Ideológiánk: a dialektikus idealizmus, fejlesztésének kezdete: 2017. 03. 21.
3.0. A földi élet forrásának a Napot, a Holdat és a Földet tekintjük.
3.1. Az élet a valóság, melyben a szeretet, az egészség, a szerelem egyenrangúságát és dinamikus egyensúlyát fontosnak tartjuk.
3.2. Ahogyan az emberben a sejt, akképpen az emberiségben, a társadalomban az ember.
3.3. Magasabb intelligenciának tartjuk a nemzeteket, így az Európai Unió egységét is.
3.4. A világnézetünk fontos részét képezi a duálpárok, az egymást ideálisan kiegészítő férfi és női kapcsolatok létezése, magvalósíthatósága, fenntarthatósága.
3.5. A felsőbb szinteken örök létezőknek tartjuk: a Napisten és a Holdistennő alkotta isteni párt.
3.6. Az emberi életet annak fogantatásától kezdve számítjuk emberinek, tehát érzőnek és tudattal rendelkezőnek.
3.7. A halál tévhit, a nem létező semmibe vetet “hit”, ami leginkább gonosz manipuláció. A halálhit rombolja, amortizálja a testet is, a szellemet is.
3.8. A rossz hatású kényszerképzetek legyőzése után a szellem tetteinek elbírálása után vagy az angyali dimenziókban, vagy más (pl. démoni, szürkék) világokban él tovább, gyakran újjászületik rokoni, ismerősi körben.
3.9. Egyik fő célunk az angyali szféra, és ennek erősítése, amely ideálisan szervezett társadalmi rendszer.
3.10. Az anyag a tudatunktól függetlenül és kölcsönhatásban létező objektív valóság.
3.11. A zenét-táncot, a kézírást, az internetet, a pénzrendszert az emberiség legintelligensebb találmányainak tartjuk, melyek hasznos eszközei az emberi élet javításának, fejlesztésének, az ideális párkapcsolatok kialakításában és  megtartásában.
3.12. A tervszerű emberi munka célja a termelőerők (ember, közösségek) bővített újrateremtése, fejlesztése.
3.13. Hisszük, hogy léteznek az emberiséghez hasonló, vagy intelligensebb, másvilági civilizációk, melyekkel a kapcsolatfelvétel mindkét fél számára hasznos lehet.

4.) Az EFISZ működése a demokratikus centralizmus elvén alapul,
így az EFISZ a szabad kezdeményezések és társulások központilag szabályozott rendszere is, X-party szisztémában.
4.1. A Központ és a Tagság egyenrangú és interaktív egységet képez.

5.) Az EFISZ tagja az az Európában született
személy lehet, aki legalább 16 éves, legfeljebb 64 éves, és elfogadja az Alapelveinket.
5.1. A fiatal kor felső határát tudatosan tesszük 64 évesre, mert hisszük, tudjuk, hogy az ember egészségesen, fiatalosan megélheti legalább a 64. életévét. A kor nagymértékben a tudat függvénye.
5.2) Az EFISZ tagjai lehetnek olyan szervezetek is, amelyek elfogadják az Alapelveinket.

6.) Az EFISZ szervezeti felépítése:
6.1.) A központi vezetést az Elnökség látja el.
6.2.) A Szervező Bizottságot az Elnökség hozza létre, tagságból, aktivistákból, szimpatizánsokból.
6.3.) Az Aktivista Klubok jelentik az EFISZ mozgalmi életének legfontosabb platformját. Az Aktivista Klubokon megjelennek a tagok, az aktivisták, a szimpatizánsok.
6.4.) Az Akciócsoportokban egy adott témára, programra fókuszálnak a csoport tagjai, a sikeres megvalósítás érdekében.
6.5.) A Funkciócsoportok tevékenysége általában folyamatos, egy meghatározott funkció – PR, informatika, szpozorszervezés, stb. – elvégzésére szakosodnak,

7.) Az EFISZ Központja és alegységei
az Alapelveinknek megfelelő éves akcióprogramot és hároméves tervet készítenek, melyek megvalósítása érdekében a Szövetség nemzetközi kapcsolatrendszert működtet és gazdasági, vállalkozói tevékenységet is folytat.
7.1. A terveinket folyamatosan értékeljük, revideáljuk és fejlesztjük a tapasztalataink, a tények, az ismereteink és a céljaink alapján.
7.2. A központi honlapunk a www.x-party.hu oldalon található.

Kiegészítések:

1.) Az Alapelveink mindegyik pontja megalapozott, de egyik sem dogmatikus, intelligens vélemények hatására tudunk változtatni.

2.) Az Európai Fiatalok Szövetségének indulójának zenéjét megkomponáltuk, a szövegét a 2018-as konferenciánkra megalkotjuk.
3.) Az Örömóda, Beethoven zenei alkotása, Schiller versével, az Európai Unió himnusza.

4.) Mindenki tegye azt, amihez ért, amihez kedve és lehetősége van, és amire a közösségnek, a társadalomnak is szüksége van, hasznára válik!
5.) A megtermelt javakból az elvégzett munka alapján, illetve a szükségletek alapján részesül az ember, a közösség.
6.) Az ősi vallások, a Wicca, a természet és a valós világ felé forduló vallások, az okkultizmus tételeit akceptáljuk, felhasználjuk.

7.) A Magyar Népköztársaság Alkotmányát (1949-es illetve 1972-es) rendkívül intelligens össz-nemzeti alkotásnak tartjuk, és ezt tekintjük alaptörvénynek.

8.) Fejlesztési metodikánk: interaktív, implicit, iteratív, evolutív.

9.) Az Európai Fiatalok Szövetségét nemzetközileg, hivatalosan is bejegyzett egyesületté fejlesztjük 2018-ban.

10.) Az Aktivista Klubokat országos és nemzetközi hálózattá fejlesztjük, 2018-ban.

***

Legfontosabb témáink:

Az Európai Fiatalok Szövetsége által kezdeményezett illetve társulásos témái:

  1. Európai Sajtószövetség
  2. EU-EXPÓ
  3. Európai Testvér-fesztiválok Hálózata
  4. Európai Rekreációs Központok
  5. Európai Élmény – Alkotó Táborok
  6. A Szépség Világnapja
  7. Partner és Média-party
  8. A Szépségkirálynők Hétvégéje
  9. Ország-világjáró Gasztró Iroda Busz
  10. Laharo-party

 

****

Történeti áttekintés

Az Európai Fiatalok Szövetségének megalapítása a Lélekkutató Intézet és az Yrisz Klub kezdeményezésére 2010. december 3-án, a Szépségkirálynők Hétvégéjén, majd pedig 2011. március 25.-én a VI. TesTudaT Konferencián X-party1 szisztémában történt.
Az iteratív szisztémájú I. Kongresszusunkat  2013. 03. 25-én tartottuk meg, amelyen elfogadtuk az Alapelveinket.
Az Alapelveinket és a 3 éves tervünket a II. Kongresszusunkon, a TesTudaT Konferencián (március 25.), valamint aa Kommunizmus Konferencia – “Nemzetközi Összefogás az Életért” – fejlesztjük, 2017. November 7-én.

 

*******

Budapest, 2012. október 28.
2013. 02. 12. 17. * 07. 24. * 11. 01. * 12.17. (4.7.)
2014-04-14 * 05-11, 13. * 10-03. * 11-11 * 04-05
2016-01-09 * 02-03 * 06-21 * 07-05 * 11-15
2017-03-25 * 06-21 * 07-09 * 07-17 * 08-28