Alapelveink

Ismeret + Alkotás + Kapcsolat + Közösség + Élmény = Fejlődés

Az Európai Fiatalok Szövetségének – EFISZ –  Alapelvei

 • 1.) A vezérelvünk: Teljes tesTudattal az örök fiatalság felé!
  Ennek alapján konstruktívan együttműködünk a Szövetségen belül és a partnereinkkel.

Az Európai Fiatalok Szövetsége indulójának zenéje:

Valljuk a Makarenkói-elvet, mely szerint az emberi élet célja, értelme: “Közösségben, közösségért, közösség által!”

2.) A Szövetség őrzi, védi és fejleszti
az Európai Uniót, az európai népek, nemzetek tradícióit, barátságát és együttműködését.

3.) Ideológiánk:

Céljaink, terveink, működésünk megfelelő, korszerű ideológián, világnézeten alapul.

3.1.) Az élet a valóság, melyben a szeretet, az egészség, a szerelem egyenrangúságát és dinamikus egyensúlyát fontosnak tartjuk.

3.1.1.) A Világ, az Élet értelmezhető kezdet és vég nélkül létezik, körforgásban, iteratívan fejlődik, változik.

3.1.2.) A földi élet forrásának a Napot, a Holdat és a Földet tekintjük.

3.2.) Ahogyan az emberben a sejt, akképpen az emberiségben, a társadalomban az ember.

3.3.) Magasabb intelligenciának tartjuk a nemzeteket, az egységes Európai Uniót is.

3.4.) A világnézetünk fontos részét képezi a duálpárok, az egymást ideálisan kiegészítő férfi és női kapcsolatok létezése, magvalósíthatósága és fenntarthatósága.

3.5.) A felsőbb szinteken örök létezőknek tartjuk: a Napisten és a Holdistennő alkotta isteni párt.

3.6.) Az emberi életet annak fogantatásától kezdve számítjuk emberinek, tehát érzőnek és tudattal rendelkezőnek.

3.7.) A halál tévhit, a nem létezésbe, a semmibe vetett “hit”, ami leginkább gonosz manipuláció. A halálhit rombolja, amortizálja a testet is, a szellemet is, az emberiséget is.

3.8.) A rossz hatású, halálos kényszerképzetek legyőzése után az ember .szelleme, tudata megtisztul, és a tetteinek elbírálása után vagy az angyali dimenziókban, vagy más (pl. démoni, szürkék) világokban él tovább, gyakran újjászületik rokoni, ismerősi körben.

3.9.) Egyik fő célunk az angyali szférával való jó kapcsolat kialakítása és fejlesztése.A Mennyország ideálisan szervezett társadalmi rendszer.

3.10.) Az anyag a tudatunktól függetlenül és kölcsönhatásban létező objektív valóság. Tehát van tudatunk, ami nem anyag.

3.11. A zenét-táncot, a kézírást, az internetet, a pénzrendszert az emberiség legintelligensebb találmányainak tartjuk, melyek hasznos eszközei az emberi élet javításának, fejlesztésének, barátságos, szeretetteljes közösségi életnek, az ideális párkapcsolatok kialakításában és  megtartásában.

3.12. A tervszerű emberi munka célja a termelőerők (ember, közösségek) bővített újrateremtése, fejlesztése.

3.13. Hisszük, hogy léteznek az emberiséghez hasonló, vagy intelligensebb, másvilági civilizációk, melyekkel a kapcsolatfelvétel mindkét fél számára hasznos lehet.

4.) Az EFISZ működése a demokratikus centralizmus elvén alapul,
így az EFISZ a szabad kezdeményezések és társulások központilag szabályozott rendszere is, X-party szisztémában.

4.1.) A Vezetőség és a Tagság egyenrangú, dialektikus és evolutív egységet képez.

4.2.) Mindenki tegye azt, amihez ért, amihez kedve és lehetősége van, és amire a közösségnek, a társadalomnak is szüksége van, hasznára válik!

4.3.) A megtermelt javakból az elvégzett munka alapján, illetve a szükségletek alapján részesül az ember, a közösség.

5.) Az EFISZ tagja az az Európában született
személy lehet, aki legalább 16 éves, legfeljebb 64 éves, és elfogadja az Alapelveinket.

5.1.) A fiatal kor felső határát tudatosan terjesztjük ki 64 évesre, mert hisszük, tudjuk, hogy az ember egészségesen, fiatalosan megélheti legalább a 64. életévét. A kor nagymértékben a tudati programozás függvénye is.

5.2) Az EFISZ tagjai lehetnek olyan szervezetek is, amelyek elfogadják az Alapelveinket.

6.) Az EFISZ szervezeti felépítése:

6.1.) A központi vezetést az Elnökség látja el.

6.2.) A Szervező Bizottságot az Elnökség hozza létre a tagságból, aktivistákból, szimpatizánsokból.

6.3.) Az Aktivista Klubok jelentik az EFISZ mozgalmi életének legfontosabb platformját. Az Aktivista Klubokon megjelennek a tagok, az aktivisták, a szimpatizánsok.

6.4.) Az Akciócsoportokban egy adott témára, programra, termékre, rendezvényre fókuszálnak a csoport tagjai. A sikeres megvalósítás érdekében hatékony módszereket alkalmazunk.

6.5.) A Funkciócsoportok tevékenysége általában folyamatos, egy meghatározott funkció – pl. PR, informatika, értékesítés, stb. – elvégzésére szakosodnak.

7.) Az EFISZ Központja
az Alapelveinknek megfelelő éves akcióprogramot és hároméves tervet készít, amelyek megvalósítása érdekében a Szövetség nemzetközi kapcsolatrendszert működtet és gazdasági, vállalkozói tevékenységet is folytat.

7.1.) A terveinket folyamatosan értékeljük, revideáljuk és fejlesztjük a tapasztalataink, a tények, az ismereteink és a céljaink alapján.

7.2.) Az EFISZ központi honlapja a www.x-party.hu oldalán található.

Kiegészítések:

1.) Az Alapelveink mindegyik pontja megalapozott, de egyik sem dogmatikus, intelligens vélemények hatására tudunk változtatni.

2.) Az Európai Fiatalok Szövetsége indulójának zenéjét megkomponáltuk, a szövegét a 2018. december 12-ig megalkotjuk.

3.) Alapelveinkben, ideológiánkban az ősi vallások, a Wicca, a természet és a valós világ felé forduló vallások, igaz-kereszténység, filozófiák, világnézetek, az ezotéria, az okkultizmus, a kommunizmus helyes, jó tételeit is akceptáljuk, felhasználjuk.

4.) A Magyar Népköztársaság Alkotmányát (1949-es illetve 1972-es, 1989-es) rendkívül intelligens össz-nemzeti alkotásnak tartjuk, és ezt tekintjük valódi Alkotmánynak..

5.) Alapelveink és ideológiánk fejlesztése: interaktív, implicit, iteratív és evolutív metodikájú.

6.) Az Európai Fiatalok Szövetség, az Aktivista Klubhálózat nemzetközi kiterjesztését 2018-ban intenzíven megszervezzük.

7.) Az Európai Fiatalok Szövetségének megalapítása a Lélekkutató Intézet és az Yrisz Klub kezdeményezésére 2010. december 3-án, a Szépségkirálynők Hétvégéjén, majd pedig 2011. március 25.-én a VI. TesTudaT Konferencián X-party-1 szisztémában történt.
Az iteratív szisztémájú I. Kongresszusunkat 2013. 03. 25-én tartottuk meg, amelyen elfogadtuk az Alapelveinket.

8.) Az Alapelveinket és a 3 éves tervünket a II. Kongresszusunkon, a TesTudaT Konferencián (március 25.), valamint a Kommunizmus Konferencia – “Nemzetközi Összefogás az Életért” – fejlesztettük, 2017. November 7-én, majd pedig 2018. március 25-én.

9.) Az Alapelveink, és ennek továbbfejlesztése a “Dialektikus idealizmus”, amelynek kezdete 2017. 03. 21.

*******

Európai Fiatalok Szövetsége * X-party Központ * Lélekkutató Intézet * Európai Sajtószövetség * Kormányzati Tanácsadó Jósda * Diákok és Vállalkozók Fóruma * Yrisz Klub * EU-EXPO Klub* Kibernológusok Társasága

www.x-party.hu * www.kibernologia.hu

www.euexpo.eu * www.eu-expo.eu

y@x-party.hu * info@kibernologia.hu * klub@euexpo.eu

efisz@x-party.hu * efiszeya@gmail.com * xparty@freemail.hu

0670-2260641 * 0630-4935804 * 0630-5056837

Szilvásy Péter alapító, igazgató, témagazda

******

Legfontosabb témáink, programjaink:

Az Európai Fiatalok Szövetsége által kezdeményezett illetve társulásos témái:

 1. Európai Sajtószövetség
 2. A Szépség Világnapja
 3. EU-EXPÓ
 4. A Jó Istenek Hete
 5. Európai Testvér-fesztiválok Hálózata
 6. Európai Rekreációs Központok
 7. Európai Élmény – Alkotó Táborok
 8. Partner és Média-party
 9. A Szépségkirálynők Hétvégéje
 10. Országos Edzettségi Tesztnap
 11. Ország-világjáró Gasztró Iroda Busz
 12. Laharo-party és Quantum-diszkók

******

Start, korrekciók:
2012. október 28.
2013. 02. 12. 17. * 07. 24. * 11. 01. * 12.17. (4.7.)
2014-04-14 * 05-11, 13. * 10-03. * 11-11 * 04-05
2016-01-09 * 02-03 * 06-21 * 07-05 * 11-15
2017-03-25 * 06-21 * 07-09 * 07-17 * 08-28 * 11-27 * 12-07 * 12-21 * 12-30
2018-01-14 °* 02-25 * 07-02 * 08-08

******