Alapelveink

Ismeret + Alkotás + Kapcsolat + Közösség + Élmény = Fejlődés

Az Európai Fiatalok Szövetségének – EFISZ –  Alapelvei

 • 1.) A vezérelvünk: Teljes tesTudattal az örök fiatalság felé!
  Ennek alapján konstruktívan együttműködünk a Szövetségen belül és a partnereinkkel.

Az Európai Fiatalok Szövetsége indulójának zenéje:

Valljuk a Makarenkói-elvet, mely szerint az emberi élet célja, értelme: “Közösségben, közösségért, közösség által!”

 • 2.) A Szövetség őrzi, védi és fejleszti
  az Európai Uniót, az európai népek, nemzetek tradícióit, barátságát és együttműködését.
 • 3.) Ideológiánk:
  az Alapelveink, és ennek továbbfejlesztése a “Dialektikus idealizmus”, amelynek kezdete 2017. 03. 21.
 • 3.1.) Az élet a valóság, melyben a szeretet, az egészség, a szerelem egyenrangúságát és dinamikus egyensúlyát fontosnak tartjuk.
 • 3.1.1.) A földi élet forrásának a Napot, a Holdat és a Földet tekintjük.
 • 3.2.) Ahogyan az emberben a sejt, akképpen az emberiségben, a társadalomban az ember.
 • 3.3.) Magasabb intelligenciának tartjuk a nemzeteket, az egységes Európai Uniót is.
 • 3.4.) A világnézetünk fontos részét képezi a duálpárok, az egymást ideálisan kiegészítő férfi és női kapcsolatok létezése, magvalósíthatósága és fenntarthatósága.
 • 3.5.) A felsőbb szinteken örök létezőknek tartjuk: a Napisten és a Holdistennő alkotta isteni párt.
 • 3.6.) Az emberi életet annak fogantatásától kezdve számítjuk emberinek, tehát érzőnek és tudattal rendelkezőnek.
 • 3.7.) A halál tévhit, a nem létezésbe, a semmibe vetett “hit”, ami leginkább gonosz manipuláció. A halálhit rombolja, amortizálja a testet is, a szellemet is, az emberiséget is.
 • 3.8.) A rossz hatású, halálos kényszerképzetek legyőzése után az ember szelleme, tudata megtisztul, és a tetteinek elbírálása után vagy az angyali dimenziókban, vagy más (pl. démoni, szürkék) világokban él tovább, gyakran újjászületik rokoni, ismerősi körben.
 • 3.9.) Egyik fő célunk az angyali szférával való jó kapcsolat kialakítása és fejlesztése.A Mennyország ideálisan szervezett társadalmi rendszer.
 • 3.10.) Az anyag a tudatunktól függetlenül és kölcsönhatásban létező objektív valóság. Tehát van tudatunk, ami nem anyag.
 • 3.11. A zenét-táncot, a kézírást, az internetet, a pénzrendszert az emberiség legintelligensebb találmányainak tartjuk, melyek hasznos eszközei az emberi élet javításának, fejlesztésének, az ideális párkapcsolatok kialakításában és  megtartásában.
 • 3.12. A tervszerű emberi munka célja a termelőerők (ember, közösségek) bővített újrateremtése, fejlesztése.
 • 3.13. Hisszük, hogy léteznek az emberiséghez hasonló, vagy intelligensebb, másvilági civilizációk, melyekkel a kapcsolatfelvétel mindkét fél számára hasznos lehet.
 • 4.) Az EFISZ működése a demokratikus centralizmus elvén alapul,
  így az EFISZ a szabad kezdeményezések és társulások központilag szabályozott rendszere is, X-party szisztémában.
 • 4.1.) A Vezetőség és a Tagság egyenrangú, dialektikus és evolutív egységet képez.
 • 4.2.) Mindenki tegye azt, amihez ért, amihez kedve és lehetősége van, és amire a közösségnek, a társadalomnak is szüksége van, hasznára válik!
 • 4.3.) A megtermelt javakból az elvégzett munka alapján, illetve a szükségletek alapján részesül az ember, a közösség.
 • 5.) Az EFISZ tagja az az Európában született
  személy lehet, aki legalább 16 éves, legfeljebb 64 éves, és elfogadja az Alapelveinket.
 • 5.1.) A fiatal kor felső határát tudatosan terjesztjük ki 64 évesre, mert hisszük, tudjuk, hogy az ember egészségesen, fiatalosan megélheti legalább a 64. életévét. A kor nagymértékben a tudati programozás függvénye is.
 • 5.2) Az EFISZ tagjai lehetnek olyan szervezetek is, amelyek elfogadják az Alapelveinket.
 • 6.) Az EFISZ szervezeti felépítése:
 • 6.1.) A központi vezetést az Elnökség látja el.
 • 6.2.) A Szervező Bizottságot az Elnökség hozza létre a tagságból, aktivistákból, szimpatizánsokból.
 • 6.3.) Az Aktivista Klubok jelentik az EFISZ mozgalmi életének legfontosabb platformját. Az Aktivista Klubokon megjelennek a tagok, az aktivisták, a szimpatizánsok.
 • 6.4.) Az Akciócsoportokban egy adott témára, programra fókuszálnak a csoport tagjai, a sikeres megvalósítás érdekében.
 • 6.5.) A Funkciócsoportok tevékenysége általában folyamatos, egy meghatározott funkció – pl. PR, informatika, szponzorszervezés, stb. – elvégzésére szakosodnak.
 • 7.) Az EFISZ Központja
  az Alapelveinknek megfelelő éves akcióprogramot és hároméves tervet készít, amelyek megvalósítása érdekében a Szövetség nemzetközi kapcsolatrendszert működtet és gazdasági, vállalkozói tevékenységet is folytat.
 • 7.1.) A terveinket folyamatosan értékeljük, revideáljuk és fejlesztjük a tapasztalataink, a tények, az ismereteink és a céljaink alapján.
 • 7.2.) Az EFISZ központi honlapja a www.x-party.hu oldalán található.

Kiegészítések:

1.) Az Alapelveink mindegyik pontja megalapozott, de egyik sem dogmatikus, intelligens vélemények hatására tudunk változtatni.

2.) Az Európai Fiatalok Szövetsége indulójának zenéjét megkomponáltuk, a szövegét a 2018. december 12-ig megalkotjuk.

3.) Alapelveinkben, ideológiánkban az ősi vallások, a Wicca, a természet és a valós világ felé forduló vallások, igaz-kereszténység, filozófiák, világnézetek, az ezotéria, az okkultizmus, a kommunizmus helyes, jó tételeit is akceptáljuk, felhasználjuk.

4.) A Magyar Népköztársaság Alkotmányát (1949-es illetve 1972-es, 1989-es) rendkívül intelligens össz-nemzeti alkotásnak tartjuk, és ezt tekintjük valódi Alkotmánynak..

5.) Alapelveink és ideológiánk fejlesztése: interaktív, implicit, iteratív és evolutív metodikájú.

6.) Az Európai Fiatalok Szövetség, az Aktivista Klubhálózat nemzetközi kiterjesztését 2018-ban intenzíven megszervezzük.

7.) Az Európai Fiatalok Szövetségének megalapítása a Lélekkutató Intézet és az Yrisz Klub kezdeményezésére 2010. december 3-án, a Szépségkirálynők Hétvégéjén, majd pedig 2011. március 25.-én a VI. TesTudaT Konferencián X-party-1 szisztémában történt.
Az iteratív szisztémájú I. Kongresszusunkat 2013. 03. 25-én tartottuk meg, amelyen elfogadtuk az Alapelveinket.

8.) Az Alapelveinket és a 3 éves tervünket a II. Kongresszusunkon, a TesTudaT Konferencián (március 25.), valamint a Kommunizmus Konferencia – “Nemzetközi Összefogás az Életért” – fejlesztettük, 2017. November 7-én, majd pedig 2018. március 25-én.

Start, korrekciók:
2012. október 28.
2013. 02. 12. 17. * 07. 24. * 11. 01. * 12.17. (4.7.)
2014-04-14 * 05-11, 13. * 10-03. * 11-11 * 04-05
2016-01-09 * 02-03 * 06-21 * 07-05 * 11-15
2017-03-25 * 06-21 * 07-09 * 07-17 * 08-28 * 11-27 * 12-07 * 12-21 * 12-30
2018-01-14 °* 02-25 * 07-02

******

Európai Fiatalok Szövetsége * X-party Központ * Lélekkutató Intézet * Európai Sajtószövetség * Kormányzati Tanácsadó Jósda * Diákok és Vállalkozók Fóruma * Yrisz Klub * EU-EXPO * Kibernológusok Társasága

******

Legfontosabb témáink:

Az Európai Fiatalok Szövetsége által kezdeményezett illetve társulásos témái:

 1. Európai Sajtószövetség
 2. EU-EXPÓ
 3. Európai Testvér-fesztiválok Hálózata
 4. Európai Rekreációs Központok
 5. Európai Élmény – Alkotó Táborok
 6. A Szépség Világnapja
 7. Partner és Média-party
 8. A Szépségkirálynők Hétvégéje
 9. Országos Edzettségi Tesztnap
 10. Ország-világjáró Gasztró Iroda Busz
 11. Laharo-party és Quantum-diszkók

 

 

Comments are closed.