Elkezdődött a 2018 – 2019-es tanév

Ahogyan az Lenin is megmondta, az ifjúság legfontosabb feladata: tanulni, tanulni, tanulni! – ennek megfelelően hatalmas előkészületek és várakozás után elkezdődött a 201862019-es tanév az iskolákban, a gimnáziumokban, az egyetemeken. A leglényegesebbnek azt tartjuk, hogy a mai korban, világban hasznos ismereteket oktassák, és a megtanultak alkalmazni tudását is fejlesszék az oktatás során. Másik, különösen fontos, hogy a jó közösségek is kialakuljanak, fejlődjenek, erősödjenek. Például az egyetem végzősei között maradjon meg az összetartás, barátság, mint ahogyan ez megvolt a dicsőséges szocializmusban.

Read more

EFISZ – hírek, érdekességek – 2018. július-augusztus

Lényegesen tovább kell fejlődnünk! Az elmúlt évek tapasztalati bebizonyították, hogy nagyon szükség lenne egy nagy, nemzetközi közösségre, szervezetre, amelyben a tagok, a partnerek konstruktívan együtt tudnak működni. Véleményünk, hogy társadalmi fragmentumok léteznek, de ezek többsége opponálja, konfrontálja a többi társaságot. Lásd a politikai szféra, a vallások és a verseny szféra mentalitását, világát. Nekünk tehát az Alapelveinkre alapozottan egy jól működő, valóban európai, valóban ifjúsági szemléletű szövetséget kell alkotnunk. A tervezés után most jöhet a megvalósítás! Az innováció, a közösségi élet,

Read more

Tematikus Hetek

Az Alkotás hete: 2018. 07. 23-29. Terveink szerint alkossunk különlegességeket – prezentációt, festményt, zenét, verset, divatot! Az Európai Fiatalok Szövetsége és a Kormányzati Tanácsadó Jósda új, innovatív kezdeményezése a “Tematikus Hetek”. Ennek lényege, hogy néhány fontos szempont, információk alapján egy adott héthez funkcionalitást is rendelünk. Az EU-EXPO tematikáját is alapul vesszük, de az asztrológiát, a grafojóslást, a névnapokat, a rendezvényeket is figyelemmel kísérjük. A Jó Istenek Hete – immár 18. alkalommal szerveztük meg – inspirálta az újítást, a “Tematikus Hetek”

Read more

Legfontosabb a tagságunk szervezése

Az elmúlt években sok témát, programot kezdeményeztünk, szerveztünk. Az Alapelveinket kidolgoztuk, stabil, megfelelő lett. Mindezekre alapozva intenzíven elkezdjük szervezni, növelni az Európai Fiatalok Szövetsége tagságát. Az Aktivista klubjainkat hálózattá szervezzük, vidéken és más, európai országokban is alapítunk klubokat. Az EU-EXPO projektnek hatalmas motiváló hatása van, ez a legfontosabb témáink egyike. A szervezéshez fontos a megfelelő személyzet, a vezetőség, aminek továbbfejlesztése az első lépés a tagságunk bővítése érdekében. Szervezett közösséget akarunk – vannak céljaink, terveink, most a megvalósításon lesz a hangsúly.

Read more

A Jó Istenek Hete – nagyon hasznos!

2016 novemberében kezdtük el, és akkor még nem is sejtettük, mennyire hasznos és jó kezdeményezés A Jó Istenek Hete – témánk, mozgalmunk. A mostani – 2018. május 7-13. – immár a 17. alkalommal kerül megszervezésre. Ezután következik a 2018. június 4-10. Expanziónkat is megalapozzuk ekkor. A különösen hasznosság abból fakadt, hogy lényegesen bővítettük a világnézetünket, vallásunkat, élet-filozófiánkat. A jó isteneket és az angyalokat ősidők óta tiszteli, szereti az emberiség. Bár a monoteizmus kis mértékben ezt megpróbálta korlátozni, de az emberiség

Read more

Szórakozáskultúránk megújítása

Pár évvel ezelőtt egy szociológiai felmérését végeztünk, melyből kiderült, hogy a 30 éven felülieknek csak kb. 7%-a jár rendszeresen zenés-táncos szórakozó helyekre. Igazából kevés jó hely van ma, vidéken nagyon sok városban diszkó sincsen. Pedig a tánc az emberiség egyik legintelligensebb találmány, a Tarot kártya misztériumában a 21. lap “A Tánc”, a férfi és a nő találkozója. Ezért kötelességünknek érezzük, hogy a fiatalságunkhoz méltóan megújítsuk a szórakozás-kultúránkat, megőrizve a hagyományokat is. A Quantum-diszkók rendszerére nagyon nagy igény lenne, ezért a

Read more

Az országgyűlési választások konklúziója

Magyarországi parlamenti választások vihara lecsengett, és a konfliktusok, a pártok mentalitása egyértelműen azt jelezte, hogy most már mindenképpen meg kell alkossuk a XXI. század világnézetét, vallását, a “Dialektikus idealizmust” – nekünk, európai fiataloknak ez a legfontosabb üzenet a magyar választásokkal kapcsolatban. *** A Kormányzati Tanácsadó Jósda vizsgálatot indított azzal kapcsolatban, hogy felderítsük, milyen fekete mágiát alkalmaztak annak érdekében, hogy a Fidesz nyerje a választásokat. 2018. április 15-én az M1-en olyan hírek hangzottak el, amelyek megerősítették a feltételezésünket: valóban alkalmaztak aljas

Read more

Éljen Április 4!

Hazánk felszabadulásának ünnepe: 1945-ben ezen a napon űztük ki a hitleristákat hazánkból, a szovjet Vőrösgadsereg támogatásával, segítségével. Ezután még le kellett győzni a sztálini és a rákosi személyi kultuszt, de 1961-re leraktuk a szocializmus alapjai. Kádár János vezetésével egy jó korszak, a dicsőséges szocializmus építésén dolgoztunk, nagy nemzeti és nemzetközi összefogással. A szocializmusban nagyon sokat tudott fejlődni a nemzetünk – a hetvenes, nyolcvanas években már nagyon jol éretük magunkat. Érdemes büszkén emlékeznünk a régi szép időkre, a szovjet és a

Read more

TesTudaT Konferencia

Hosszas előkészítés után 2018. március 25-én megszerveztük a TesTudaT Konferenciánkat, melyben sok közéleti kérdéssel fogllkoztunk. Erősen fókuszáltunk a világnézetünk alapjaira, a Dialektikus idealizmus fejlesztésére is. De lényegesnek tartjuk, hogy a monoteista vallások disszonanciáira, manipulációira is figyeljünk, kezdeményezzük ezek kijavítását. Az Olimpia Indulójának megkomponálása nagyon érdekes feladat, amit megoldunk a Szépség Világnapjáig, október 14-ig. A jó alvás, a szép álmodás terén sokat kell fejlődnünk új módszerek és a tradíciók alkalmazásával. Nagyon sikeresnek, jónak, hasznosnak bizonyult a Jó Istenek Hete mozgalmunk, immár

Read more
1 2 3 15