Ezen az oldalon az emberiség jó isteneinek külön is tisztelgünk.

A tradíciók ápolása, elismerése mellett új hagyományokat is teremtünk – az emberiség javára.

Az ókori Egyiptomban, Görögországban, Római birodalomban, Indiában, Amerikában, Afrikában, Kínában sok-sok isten alkotott maradandót. Archetípusok, princípiumok rendelhetők egy-egy istenhez.

Megpróbáljuk a régi szép emlékek felidézése mellett a jelenkorban való újraértelmezést is, s ennek az lesz a várható következménye, hogy a régi szép hagyományok újra aktivizálódnak, bővítetten újrateremtődnek.

EGYIPTOMI JÓ ISTENEK:

– a Napisten
Geb és Nut – a Föld és az Ég isteni párja
Ízisz, Ozirisz, Hórusz – a szent család, a mezőgazdaság, az anyaság, a harcias kiállás istenei

 

GÖRÖG JÓ ISTENEK:

 1. Zeusz a legnagyobb és leghatalmasabb isten, az olümposzi istenek karának vezetője, az időjárás, a mennydörgés és a villámok istene
 2. Héra Zeusz felesége, az istenek királynője, a menny és a csillagok, a házasság és a hűség istennője
 3. Poszeidón – aki Hadésszal – Zeusz után a legnagyobb tisztelettel övezett isten a tengerek, folyók és források, az árvizek és földrengések istensége
 4. Aphrodité a szépség és a szerelem istennője
 5. Héphaisztosz a tűz istene, a szakszerűség, a művészi kidolgozás és fegyverművesség megszemélyesítője az istenek kovácsmestere
 6. Apollón a jövendölés, a fény, a zene, a gyógyítás – a betegség és az orvoslás – valamint az íjászat istene
 7. Hermész az útmutatás, a jóslás, a vigasz és az újjászületés, az utazás, a pásztorkodás istene, a tolvajok patrónusa és az istenek hírnöke
 8. Démétér a föld termékenységének istennője, a mezőgazdaság védnöke, nagylelkűsége táplálja az embereket
 9. Artemisz a vadászat istennője, az állatok, a vadon és a fiatal lányok patrónája
 10. Pallasz Athéné a bölcsesség istennője, az erő, a kézművesség (különösen szövés, fazekasság és ácsmesterség), a belső szépség, műveltség és a harc megtestesítője
 11. Arész a háború és a vérontás istene
 12. Hesztia az otthon, a család és a szív istennője, valamint az olümposzi láng őrzője[1]

Írisz – a virágistennő
Vénusz – a szépség istennője

Fortuna – a szerencse istennője

RÓMAI ISTENEK

Afrodité

Jupiter

Mars

(folyt. köv.)
Frissítve:
2018-01-01Fortuna