Szervezetünk

Az EFISZ felépítése, szervezetei:

Az Európai Fiatalok Szövetségének tagja az az Európában született, 16 és 64 év közötti ember lehet, aki elfogadja az Európai Fiatalok Szövetsége Alapelveit, és tevékenysége is összhangban van az Alapelveinkkel.

Vezetőség:
Alapító – elnök: Szilvásy Péter
Főtitkár: Tusor Rita
Főpapnő: Kiss Heléna Júlia
Szervező titkár: Csábi Anita
PR titkár: Földes Attila
Partnerkapcsolati titkár: Szabó László
Diák-kapcsolati titkár: Zombory Gábor
EU-s kapcsolatokért felelős titkár:
Gazdasági titkár:
Kultúros: Némethy Brigitta
Technikus, informatikus: Zombory Gábor

Funkciócsoportok
Folyamatos feladatokat látnak el, specializáltak, és a Központ (Elnökség) alá vannak rendelve.

– Koordináció – szervezés-tagszervezés
– Reklám-propaganda-agitáció
– Infó-kommunikáció
– Sajtó, média
– Egészség-rekreáció
– Vállalkozás-gazdaság-partnerszervezés
– Sport-szórakozás
– Tudomány-művészet-ezotéria
– Nemzetközi és EU-s kapcsolatok
– Szponzorszervező Szupercsapat

Akciócsoportok
Tevékenységükben rendezvényekre, célfeladatok ellátására összpontosítanak, általában időszakos tevékenységgel.
– Kongresszus-szervezés
– Aktivista Klubok szervezése
– Fesztiválok-konferenciák-vásárok
– Partik
– Versenyek-sport-szépség

Az Aktivista klubok:
A közösségi életre, munkára, szórakozásra jönnek létre, területi és munkahelyi szervezéssel.
Az Aktivista Kluboknak vannak céljai, programjai, és a megjelentek egymással is megismerkednek, kapcsolataikat fejlesztik. A Klubokon részt vesznek az Európai Fiatalok Szövetsége tagjai, aktivistái, szimpatizánsai, partnerei, a meghívott vendégek.
A szervezőség:
– Titkár
– Szervező-koordinátor
– Kapcsolattartó
Taggyűlések, választások, akcióprogramok, küldöttgyűlések jelentik a sz Aktivista Klubok tartalmát.

Aktivisták
Azok a szimpatizánsok, akik tagok szeretnének lenni, és aktívan kiveszik a részüket az EFISZ munkájában.

Szimpatizánsok
Azok a személyek, akiknek tetszik az EFISZ, és lehetséges, hogy aktívan bekapcsolódnak az EFISZ programjaiba.

Aktualizálva:
2016-03-28 * 06-12 * 11-14 *** 2017-05-28 *** 2018-01-10