Reméljük, akarjuk, hogy Magyarország, a magyar nemzet ismét  visszatérjen a demokrácia rendszerébe, akár a szocializmushoz is!
Társadalmi rendszer-definícióink:
A demokrácia – a szabad kezdeményezések és társulások rendszere.
A diktatúra – a kezdeményezések és társulások központilag vezérelt rendszere.
A szocializmus – a szabad kezdeményezések és társulások szabályozott rendszere.
Minden táradalomban érvényesül mindhárom formáció, de eltérő mértékben, arányban. Tehát: nem lehet létrehozni csak diktatúrát, vagy teljes demokráciát sem.

Amennyiben az Európai Fiatalok Szövetsége valamilyen módon bekerül az államhatalomba, terveink szerint 2022-ben,, akkor is az alábbiakat tekintjük különösen fontosnak, megvalósítandó feladatunknak:

A 10 legfontosabb teendőnk

 1. Államunk megnevezése ismét Magyar Köztársaság legyen, azután pedig Magyar Népköztársaság!
 2. Az emberi életet a a fogantatástól tekintjük élő, érző, tudatos életnek. Az orvosilag indokolatlan terhesség-megszakítások, az abortuszok, magzatgyilkosságoknak számítanak, azonnal be kell tiltanunk!
 3. A szocializmus és a kommunizmus intelligens társadalmi rendszer, melyet érdemes továbbfejlesztenünk, az eredményeit elismernünk.
 4. Nemzetünk vallását, világnézetét a XXI. századra kell kifejlesztenünk – a Dialektikus idealizmust – és megfelelően terjesztenünk. A több isten létezését tartjuk valóságosnak.
 5. Az állam és a vallás konstruktív együttműködése a gazdaság, a nemzet boldogulása érdekében különösen fontos és hasznos.
 6. A fekete média jelenségét, a halálhit gerjesztőit vissza kell szorítanunk.
 7. Feladatunk korrekt és hatékony Nemzetközi Együttműködési Rendszer kifejlesztése, megszervezése, társadalmunk egységeinek összefogása révén, az EU égisze alatt.
 8. Az elhunytak, jobblétre szenderültek gyászolása, siratása helyett a szellemükkel való jó kapcsolat kiépítése, fejlesztése sokkal humánusabb, éltetőbb. Aki sirat, mert az elhunyt ismerő szellemét nem tartja valósnak, élőnek, az elsődlegesen a saját szellemét degradálja – és ezért öregszik. Örülnünk kell annak, ha az elhunyt szelleme az angyalok közé kerülhetett!
 9. A nyugdíjrendszer helyett egy korszerűbb, humánusabb, életszerű rekreációs rendszer létrehozását kiemelten fontosnak tartjuk, hogy ne z öregedés és a halál legyen célja az embereknek, hanem az élet!
 10. A felsőoktatásban a nyolcvanas évek szocialista rendszerének visszaállítása, továbbfejlesztése az EU relációjában. Az egyetemeken a közösségi élet fejlesztése is fontos. A tankötelezettség felső korhatára 20 év legyen (Lenini elv: az ifjúság legfontosabb feladata: Tanulni, tanulni, tanulni!) Bevezetnénk a 65 év felettiek oktatását is.
 11. + 1 * A szórakozás kultúránk lényeges megújítása nagyon fontos, a jó párkapcsolatok, családi és közösségi élet érdekében. Például a Laharo-party rendszerével, Quantum-diszkókkal, stb.

Lélekkutató Intézet * Kormányzati Tanácsadó Jósda *’Európai Fiatalok Szövetsége
1701 Budapest, Pf. 303.
http://www.x-party.hu * http://www.euexpo.eu * http://www.kibernologia.hu * efiszeya@gmail.com
efisz@x-party.hu * +3670-2260641 * Szilvásy Péter alapító elnök

Budapest, 2017-07-18 * 08-08 *11-27 * 2018-03-09 * 03-10 * 05-02 * 07-23 * 10-23 * 2019-07-15 * 2021-04-08 * 2022-10-16 * 2024-01-08

*********

Európai Fiatalok Szövetsége * EU-EXPO Klub * Diákok és Vállalkozók Fóruma kezdeményezése:

Nemzetközi együttműködés az Európai Unió fejlesztése érdekében
2018. 04. 20. * 2019.07.25. * 2022-11-7 * 2024-01-08

Konzultáció vállalkozók, tudósok, művészek, szépségek, gyógyítók, diákok bevonásával.

Tisztelt Partnerünk!

Ezt a kezdeményezésünket mindannyink érdekében indítjuk. A konstruktív együttműködés a lényeg. A vallási, politikai, üzleti konkurenciaharcokat itt nem akceptáljuk.

A Konzultációnk első részében az általunk ismert és pozitívnak tartott cégeket, szervezeteket, személyeket keresünk meg levélben, azzal a céllal, hogy a témánkkal kapcsolatban kikérjük véleményüket, ötleteiket, javaslataikat, amelyek nem jelentenek üzleti titkokat.

Mi is teszünk javaslatokat, melyeket mások is tudnának alkalmazni.

Kérdéseink:

 1. Mit javasol az Európai Unió tevékenységének megújításával, fejlesztésével kapcsolatban?
 2. Mivel lehetne erősíteni a népek, nemzetek barátságát, együttműködését?
 3. Milyennek tartja az aktuális, domináns világnézetet az Európai Unióban?
 4. Ön szerint érdemes-e ezen a téren egyeztetnünk egymással?
 5. Vidéken a közélet, az emberek kapcsolata lényegesen legyengült. Hogyan lehetne feljavítani?
 6. A mai tízen-huszonévesek szocializáltsága gyenge, hogyan lehet feljavítani?
 7. Az Európai Testvér-fesztiválok Hálózatának expanziójára milyen ötlete, javaslata lenne?
 8. Meg kell újítanunk a szórakozáskultúránkat? Hogyan?