Évértékelés

A 2018-as év eléggé változatos volt. Kicsit nehezen indult, és az országgyűlési választások kavalkádja is erősen cizellálta programjaink szervezését.

A második félévben a programjaink és a céljaink már megindították a kapcsolataink bővítését, az Aktivista klubok hasznossága, fontossága bebizonyosodott.

A partnereink rendezvényeivel való kombináció bizonyult eredményesnek.

Ez év két legfontosabb programja, a Szépség Világnapja és az EU-EXPO a terveinknek megfelelően teljesült. Inkább a kisebb és határozottabb lépések bizonyultak jónak.

Az is nyilvánvalóvá vált, hogy nagyon jók az Alapelveink, és a továbbiakban a tesztelés után az expandálás, a terjesztés lesz a fontos.

Megalapoztuk tehát a következő mozgalmi évünket, és a nemzetköziség felé haladunk.

Fő támogatónk a Magyar Köztársaság Kormánya.

Budapest, 2018. december 29.