Kapcsolat a Központtal - e-mail, telefon.


Az X-party meghatározása:
Konstruktívan együttműködő, témaorientált informális csoport, közösség.
Vezérelvünk: Teljes tesTudattal, közösségben az örök fiatalság felé!
A vállalkozások, a vállalkozói szféra új dimenzióját teremtettük meg 1999-ben. A szabad kezdeményezések és társulások világát éljük. Egy intelligens társadalomban a kazdeményezések és a társulások szabályozott módon történnek, az emberiség, a nemzet érdekében.
Társadalmunkban egyaránt szükség van a jó, a megvalósítható kezdeményezésekre (rendezvények, szervezések, termékek) és az együttműködő partnerekre!
Összehangoltabban, konstruktívan, téma-orientáltan, koordináltan sokkal hatékonyabbak vagyunk!
Országos expanziónkat 2022 I. félévében indítjuk. Hatalmas, jó fejlődést indukálunk.
Egy téma alapinformációi: A Téma neve + Témagazda + Téma céljai + tartalma, jellege + stílusa + célközönsége + Elvégzendő feladatok + Téma partnerei és partnerigénye + Megvalósítás időpontja + Téma eszköz és pénzigénye + Téma partnersége, kapcsolatai + Téma fenntarthatósága + Téma fejleszthetősége + Elérhetőségek
Az X-party-rendszer témagazdái:

Yrisz Klub, Diákok és Vállalkozók Fóruma, Európai Fiatalok Szövetsége, Lélekkutató Intézet - alapító: Szilvásy Péter   alapító * múzsa: Tusor Rita (2006).

Az X-party lényeges komponense, modulja a fókuszcsoport- tanácskozás, melyen a téma részleteit szervezetten, kreativitást növelő csoportmódszerekkel dolgozzuk ki.
A kreativitást növelő csoportmódszeek alkalmazásával lehetővé vált ugyanannak a témának (vállalkozásnak) a sokkal gyorsabb, jobb, hatékonyabb megvalósítása, mint egyébként.
X-party
témák fajtái


A kilenc szint közül az első négy publikus

X-party-1 (1999-óta) 
a Központ témáit tartalmazza (honlapunkon megtalálható kb. 50 téma)

X-party-2 (2004-óta) 
a partnereink, klubtagjaink témái. Nagyon sok van, szerencsére.

Az X-party-3 (2014-óta)
során kilépünk a megszokott és ismert körünkből, és új kapcsolatokat építünk, pl. rendezvényekhez társulunk.

X-party4 - 4 (2018-óta)
rendezvényeken, vagy kűlsősök által javasolt témák, melyek megvalósításában szervezői szerepet vállalunk

Média-party az X-party-4 szisztémáról

Az X-partyban egy konkrét témát valósítunk meg egy közösségben, melyben minden tag egyaránt fontos és hasznos, mindenki azt csinálja, amihez van kedve, hozzáértése, és amire szükség is van.
Egy X-party team felépítése: Témagazda, aki kinevezheti a témavezetőt
kell legalább egy asszisztens és a
témának megfelelő funkciónáriusok:
szervező, PR (reklám, propaganda, közönségkapcsolat), info-kommunikáció,értékesítő, szükség szerint más is.
A témagazda:
Az ötlet gazdája, aki legtöbb joggal, felleősséggel, kötelezettséggel és lehetőséggel rendelkezik.
Az első lépések megtétele után a csapatszervezés, a feladatok meghatározása és a témavezetés a feladata.

A témagazda hatrozza meg a csatlakozás feltételeit, teheti részvételi-díjassá, illetve díjazhatja a résztvevőket, közreműködőket is.
A téma megvalósulása alapján dönthet a témagazda és a team, hogy alakít-e valamilyen más, formális szervezetet, mint pl. gazdasági társaság, egyesület, vallás, párt stb.
X-team:
Az X-party Központ vezetősége illetve partnerei munkáját néhány fős intelligens, kreatív hosztesz-asszisztencia támogatja.
Feladata a központi témák megvalósításában hatékony közreműködés.
A Lélekkutató Intézet és az Yrisz Klub 1999-ben kezdett el egy olyan irányvonal kifejlesztésével foglalkozni, amelynek a korábbi vállalkozási, társulási formációk előnyeinek megtartása, a hibák kiküszöbölése és a 21. század emberének, társadalmának megfelelő szisztéma létrehozása és rendszerbe állítása volt az elsődleges célja.

A fejlesztésünk eredményét 2000-ben X-party szisztémának neveztük el.
Az X-party legfontosabb kritériuma:
a
konstruktív együttműködés.
A közösségi munka önmagában is élmény, hát még az alkotás, a szervezés folyamata és a sikeres megvalósítás! A vállalkozói szféra ilyen irányú továbbfejlesztését 1999-ben kezdtük el, és már 2003-ban sikeresen alkalmaztuk is - az első Szépség Világnapjával debütált a rendszer.
Az X-party szisztémája a vezérelvünknek megfelelően tetszólegesen fejleszthető, korrigálható, módostható, ún. evolutív rendszer. Ideológiáját a Lélekkutató Intézet dolgozza ki a Dialektikus idealizmus néven.
Az Európai Fiatalok Szövetségének Alapelvei jelentik a működésünk, szerveződésünk, felépítésünk alap elveit, módszereit. 


X-tréning: Az X-team tagjai, partnerei részre 2001-ben kifejlesztett különleges személyiségfejlesztő és
kreatív tréning.
Fontos részei a parapszichológiai képességek tesztelése, fejlesztése, a
kreatív technikák ismerete és alkalmazása, egy vállalkozás megtervezése, hatékony jóslási módszerek begyakorlása.
Argumentumok:
Grafológia, Tarot, Párkapcsolat, Csapatépítés, Vállalkozás indítása
Mellnövelés, Látásjavítás, Vállalkozásfejlesztés
X-desygn:
művészi tervezés, csoportos kreációval.
Xyrének:
boszorkányos, transzcendentális női ének-zene-tánckar.
A legfontosabb X-party1 témáink, saját kezdeményezéseink:
A Szépség Világnapja - X. 14.
Országos Edzettségi Tesztnap
TesTudaT Konferencia
Írisz bál
Laharo party
Miss Írisz választás
Emese bál - július 5.
Mézes-élet Fesztivál
Kormányzati Tanácsadó Jósda
Európai Sajtószövetség
EU-Expo
Kibernológia
Talentum Teszt Centrum
Európai Fiatalok Szövetsége

Diákok és Vállalkozók Fóruma
Európai Testvérgesztiválok Hálózata
Alkossunk közösen!
A Pálinka Testvéreinek Találkozója
Quantum-diszkó

Európai Rekreációs Táborok


.......2012. 04. 09............2015. 03. 12. . 08. 29 ........2016. 09. 25......10. 24.....2017. 04. 02. ....2018. 05. 25. * 2021-03-14