Lélekkutató Intézet
1701 Budapest, Pf. 303. - y@x-party.hu - 30-4935804 - Szilvásy Péter, igazgató

       

 

A Lélekkutató Intézet 1991-ben kezdte el működését. Kísérleteket, fejlesztéseket végzünk a szellemi és a testi állapotunk javítása érdekében. Tiszteletben tartjuk az ősi hagyományokat, a tradíciókat, újakat alkotunk, a ma társadalmának, emberének javára.

Meggyőződésünk, hogy van ideális világ, amely a hitünk, álmunk szerint létezik és megvalósítható.

Tényként kezeljük, hogy az emberi élet a fogantatással kezdődik, és már ekkor is van tudata, érzelemvilága, céljai és álmai. Következésképpen az orvosilag indokolatlan abortusz valójában előre megtervezett, szándékos halálra kínzásnak számít, még akkor is, ha a  magzat tudata túléli az abortusz poklát (gyakran újraszületik, vagy angyallá válik)

Minden embernek,  az Atya istennek (a magyarok istenének) eleve elrendelten van ún. kozmikus duálpárja. Így létezik az Anya istennő is.

Az ember szelleme, lényege, az EGO-ja képes újraszületni, hogy megvalósítsa, elérje nemes céljait. Az emberiség, és benne az ember célja, hogy az ideális világ egyre inkább megvalósuljon.,az egyén, a duálpárja és a társadalom, az univerzummal harmóniában élhessen.

Következésképpen egyrészt tennünk is kell ezért, másrészt interaktív kapcsolatban vagyunk az ideális világgal,
amely közeledik hozzánk, ha mi is lépünk felé. Ez a folyamat iteratív, fejődő, és állandó újragondolást, 
célkitűzést, tervszerűséget és cselekvést igényel.

A fiatalság - öregség - halál valójában reverzibilis, tudati folyamat mind az egyénben, mind a társadalomban, tehát létezik a fiatalság - öregség - fiatalság folyamat is.

A halál az élők számára a nem létező valóság.

A Naprendszerünkben lévő Fekete Lyuk a halálhitgenerátorok miatt alakult ki.

A létezés örök, ez a valóság.

Az emberi, társadalmi relációk tiszteletben tartásával és fejlesztésével sokat tehetünk azért, hogy az élet csodáját megéljük. Az Élet végtelenségében Isten, a duális istenkép és több isten, az angyalok és földönkívüliek létezése is valóság.

Véleményünk szerint 2010-től kezdődően nagy paradigmaváltás kezdődik el, amely alapvetően érinti, megújítja, feljavítja az emberséget.

Budapest, 2009. április 12., 12 óra

Imádkozzunk azokért a magzatoknak, akiket ezen a héten oktalanul és igazságtalanul meggyilkolnak, abortálnak. Drukkoljunk nekik, hogy sikeresen túléljék a kínzást, a szenvedést, és ne menjen el a hitük az élettől, az emberektől.
Ezen a héten a kb. 850 magzatgilkosság becsülhetően 20 milliárd forintjába kerül a nemzetnek! Ne hallgassatok a kétszeres magzatgyilkos Nelly Ha
ritonovára (N13) ésd az aljas patkány Vélin Marinra, akik azt szuggerálják, hogy az abortusz az nem ártalmas. Tönkremegy bele a két szülő, a magzat és a párja is, ha nem tudják, hogy a magzat élő, érző emberi lény.

Last changed: 2011-01-27, 18:47:09 - 2011-10-19-23.40 2011-11-24 2011-12-21