I. Kongresszus 2013. 03. 25 Kapcsolat a Központtal - e-mail, telefon.
Az I. Konmgresszus legfontosabb eredményei
Az Aktivista klubok indítása "Világlátó" Konferencia Alapelveink elfogadása Rekreációs Központok és Táborok

A Szervező Bizottság és az aktivisták tanácskozása: 2013. április 15.
Az Európai Fiatalok Szövetségének
Alapelvei
1.) Az Európai Fiatalok Szövetségének (EFISZ, Szövetség) vezérelve:
Teljes testudattal az örök fiatalság felé!
2.) A Vezérelvünk alapján konstruktívan együttműködünk az Szövetségen belül és a partnereinkkel.
3.) A Szövetség őrzi, védi és fejleszti az európai népek, nemzetek tradícióit, barátságát és együttműködését, és új hagyományokat teremt.
A kézírást, az internetet és a pénzrendszert az emberiség legintelligensebb eszközeinek tartjuk.
4.) Világnézetünk szerint az élet a valóság, a halál csak fikció. 
4.1 - A szeretet, az egészség és a szerelem egyenrangúságát és dinamikus egyensúlyát fontosnak tartjuk.
4.2 - Ahogyan az emberben a sejt, akképpen az emberiségben, a társadalomban az ember - elv alapján magasabb intelligenciának tartjuk a nemzetek, így az Európai Unió egységét.
4.3 - A világképünk alapjait képezik a duálpárok, az egymást ideálisan kiegészítő férfi és női kapcsolatok.
4.4 - A felsőbb szinteken örök létezőknek tartjuk: a Napisten és a Holdistennő alkotta isteni párt.
4.5 - Az emberi életet annak fogantatásától kezdve számítjuk emberinek, érzőnek és tudattal rendelkezőnek.
4.6 - A halál a nemlétezés tévhitéből fakadó rémkép, melynek legyőzése után a szellem újjászületik, vagy az angyali dimenziókban, vagy más világokban él tovább.
5.) A Szövetség tagja az az Európában született személy lehet, aki legalább 14 éves, legfeljebb 64 éves, és elfogadja az Alapelveinket. 
5.1 - A fiatal kor felső határát szándékosan kitoljuk 64 évesre, mert hisszük, hogy az ember egészségesen, fiatalosan megélheti a 64. évét is.
6.) A Szövetség működése, felépítése, szervezése a demokratikus centralizmuselvén alapul,.
A Szövetség a szabad kezdeményezések és társulások központilag szabályozott rendszere.
7.) A Szövetség egységei: az elnökség (Központ), az alapszervezetek, az Aktivista klubok, az akció- és a funkciócsoportok alkotják, melyekben a rendes tagok, a támogatók, az aktivisták és a szimpatizánsok tevékenykednek.
8.) Az EFISZ Központja és alegységei a Vezérelvnek megfelelő éves akcióprogramot és hároméves tervet készítenek, melyek megvalósítása érdekében a Szövetség nemzetközi kapcsolatrendszert működtet és gazdasági tevékenységet is folytat.
9.) Az EFISZ alapítása az Yrisz Klub vezetősége 2010. december 4-én, a Szépségkirálynők Hétvégéjén kezdeményezte, és 2011. március 25.-én a VI. TesTudaT Konferencián X-party1 szisztémában történt a megvalósítása. 
10.) Az iteratív szisztémájú I. Kongresszusunkat 2012. 08. 04-én, az Olimpia Szépe választáson kezdtük el és 2013. 03. 25-én komplettáltuk, amelyen döntöttünk többek között az Alapelveinkről, a működésünk személyi, formai és tartalmi részleteiről is.
Alapelveinket az EFISZ Központja szélesebb körben publikálta 2012. 05. 27-től. 

efisz-klub-alap-komponensek-a1

Az Európai Fiatalok Szövetsége Alapelvei
érvényes: 2014. 05. 14-től

efisz-embl-523

0.) Az Európai Fiatalok Szövetségének (EFISZ) vezérelve: Teljes tesTudattal az örök fiatalság felé!

1.) A Vezérelvünk alapján konstruktívan együttműködünk az Szövetségen belül és a partnereinkkel. Valljuk a Makarenkói elvet, mely szerint az emberi élet célja, értelme: közösségben, közösségért, közösség által.

2.) A Szövetség őrzi, védi és fejleszti az európai népek, nemzetek tradícióit, barátságát és együttműködését.

3.) Világnézetünk szerint az élet a valóság.
3.1. A szeretet, az egészség és a szerelem egyenrangúságát és dinamikus egyensúlyát fontosnak tartjuk.
3.2. Ahogyan az emberben a sejt, akképpen az emberiségben, a társadalomban az ember!
3.3. Magasabb intelligenciának tartjuk a nemzeteket, így az Európai Unió egységét is.
3.4. A világnézetünk alapjait képezik a duálpárok, az egymást ideálisan kiegészítő férfi és női kapcsolatok. A felsőbb szinteken örök létezőknek tartjuk: a Napisten és a Holdistennő alkotta isteni párt.
3.5. Az emberi életet annak fogantatásától kezdve számítjuk emberinek, tehát érzőnek és tudattal rendelkezőnek.
3.6. A halál, a nem létezés valójában tévhit. A rossz hatású kényszerképzetek legyőzése után a szellem újjászületik, vagy az angyali dimenziókban, vagy más világokban él tovább.
3.7. Az anyag a tudatunkkal kölcsönhatásban létező objektív valóság. 3.8. A kézírást, az internetet, a pénzrendszert az emberiség legintelligensebb találmányainak tartjuk, melyek hasznos eszközök az emberi élet javításának, fejlesztésének.

4.) Az EFISZ tagja az az Európában született személy lehet, aki legalább 14 éves, legfeljebb 64 éves, és elfogadja az Alapelveinket.
4.1. A fiatal kor felső határát tudatosan tesszük 64 évesre, mert hisszük, hogy az ember egészségesen, fiatalosan megélheti legalább a 64. életévét.

5.) Az EFISZ működése a demokratikus centralizmus elvén alapul, így az EFISZ a szabad kezdeményezések és társulások központilag szabályozott rendszere is, X-party szisztémában. A Központ és a Tagság egyenrangú és interaktív egységet képez.

6.) Az EFISZ alapegységeit az elnökség (Központ), a Szervező Bizottság, az alapszervezetek, az akció- és a funkciócsoportok alkotják, melyekben a rendes tagok, a támogatók, az aktivisták és a szimpatizánsok tevékenykednek.
6.1. Közösségi életünk lényeges platformja az Aktivista klub, melyet hálózatszerűen építünk országosan és nemzetközileg is.
6.2. Az emberi munka célja a termelőerők (ember, közösségek) bővített újrateremtése, fejlesztése.
6.3. Mindenki tegye azt amihez ért, amihez kedve és lehetősége is van, és amire szüksége is van a társadalomnak.
6.4. A megtermelt javakból az elvégzett munka alapján, illetve a szükségletek alapján részesül az ember, a közösség.

7.) Az EFISZ Központja és alegységei az Alapelveinknek megfelelő éves akcióprogramot és hároméves tervet készítenek, melyek megvalósítása érdekében a Szövetség nemzetközi kapcsolatrendszert működtet és gazdasági, vállalkozói tevékenységet is folytat.

Az EFISZ alapítása az Yrisz Klub kezdeményezésére 2010. december 3-án, a Szépségkirálynők Hétvégéjén, majd pedig 2011. március 25.-én a VI. TesTudaT Konferencián X-party1 szisztémában történt. Az iteratív szisztémájú I. Kongresszusunkat  2013. 03. 25-én tartottuk meg, amelyen elfogadtuk az Alapelveinket.

Budapest, 2012. október 28. * 2013. 02. 12. 17. * 07. 24. * 11. 01. * 12.17. (4.7.) * 2014-04-14 * 05-11, 13.
Általános tájékoztató az  
Európai Fiatalok Szövetségének I. Kongresszusáról
Az Európai Fiatalok Szövetsége a szabad kezdeményezések és társulások szabályozott, intelligens rendszerét építi.

Egyaránt szükség van a jó, a megvalósítható ötletekre - rendezvények, szervezések, termékek stb. - és a jó közösségekre.

A Szervező Bizottság 2013 február 25-i témái:
1. A Kongresszust szervező akciócsoport tevékenysége
2. A legfontosabb feladatok meghatározása
3. A PR munkaterv elkészítése
4. A következő tanácskozás előkészítése
További programjaink:
Országos Edzettségi Tesztnap
Diákok és Vállalkozók Fóruma
Talentum Teszt Centrum
Emese bál - július 5.

Laharo party
Európai Sajtószövetség - +Médiaparty
Kormányzati Tanácsadó Jósda - Konferencia
A Szépség Világnapja - október 14.
Archívum
I. Kongresszus 2013. 03. 25
Fontosabb feladatok:
Az EFISZ SZB tanácskozásai
A megfelelő helyszín kiválasztása
Az aktivisták mozgósítása
Protokollok elkészítése
Partnerek szervezése
Infó-kommunikáció
Az előadók felkérése
Az esti party előkészítése
műsor, szépségversenyzők
Az európai kapcsolataink fejlesztése
Napirendi pontok:
10:00 - Ünnepélyes megnyitó
Alapítói köszöntő, ismertető
Az Alapelveink megvitatása
Az EFISZ céljainak megbeszélése
13:00 - Ebéd
Akcióterv készítése
A tagság szervezése
A funkciócsoportok
Az akciócsoportok
Az alapszervezetek
19:00 - Vacsora
Laharo party 03. 23.
2012. 04. 04.
Publikálva: 2012. 04. 08. 11:45Budapest, 2012. október 28. / 2013-02-02