Reméljük, akarjuk, hogy Magyarország, a magyar nemzet ismét  visszatérjen a demokrácia rendszerébe, akár a szocializmushoz is!
Társadalmi rendszer-definícióink:
A demokrácia – a szabad kezdeményezések és társulások rendszere.
A diktatúra – a kezdeményezések és társulások központilag vezérelt rendszere.
A szocializmus – a szabad kezdeményezések és társulások szabályozott rendszere.
Minden táradalomban érvényesül mindhárom formáció, de eltérő mértékben, arányban. Tehát: nem lehet létrehozni csak diktatúrát, vagy teljes demokráciát sem.

Amennyiben az Európai Fiatalok Szövetsége valamilyen módon bekerül az államhatalomba, terveink szerint 2022-ben,, akkor is az alábbiakat tekintjük különösen fontosnak, megvalósítandó feladatunknak:

A 10 legfontosabb teendőnk 2021-ben

 1. Államunk megnevezése ismét Magyar Köztársaság legyen, azután pedig Magyar Népköztársaság!
 2. Az emberi életet a a fogantatástól tekintjük élő, érző, tudatos életnek. Az orvosilag indokolatlan terhesség-megszakítások, az abortuszok, magzatgyilkosságoknak számítanak, azonnal be kell tiltanunk!
 3. A szocializmus és a kommunizmus intelligens társadalmi rendszer, melyet érdemes továbbfejlesztenünk, az eredményeit elismernünk.
 4. Nemzetünk vallását, világnézetét a XXI. századra kell kifejlesztenünk – a Dialektikus idealizmust – és megfelelően terjesztenünk. A több isten létezését tartjuk valóságosnak.
 5. Az állam és a vallás konstruktív együttműködése a gazdaság, a nemzet boldogulása érdekében különösen fontos és hasznos.
 6. A fekete média jelenségét, a halálhit gerjesztőit vissza kell szorítanunk.
 7. Feladatunk korrekt és hatékony Nemzetközi Együttműködési Rendszer kifejlesztése, megszervezése, társadalmunk egységeinek összefogása révén, az EU égisze alatt.
 8. A nyugdíjrendszer helyett egy korszerűbb, humánusabb, életszerű rekreációs rendszer létrehozását kiemelten fontosnak tartjuk, hogy ne z öregedés és a halál legyen célja az embereknek, hanem az élet!
 9. A felsőoktatásban a nyolcvanas évek szocialista rendszerének visszaállítása, továbbfejlesztése az EU relációjában. Az egyetemeken a közösségi élet fejlesztése is fontos. A tankötelezettség felső korhatára 20 év legyen (Lenini elv: az ifjúság legfontosabb feladata: Tanulni, tanulni, tanulni!) Bevezetnénk a 65 év felettiek oktatását is.
 10. A szórakozás kultúránk lényeges megújítása nagyon fontos, a jó párkapcsolatok, családi és közösségi élet érdekében. Például a Laharo-party rendszerével, Quantum-diszkókkal, stb.

Lélekkutató Intézet * Kormányzati Tanácsadó Jósda *’Európai Fiatalok Szövetsége
1701 Budapest, Pf. 303.
http://www.x-party.hu * http://www.euexpo.eu * http://www.kibernologia.hu * efiszeya@gmail.com
efisz@x-party.hu * +3670-2260641 * Szilvásy Péter alapító elnök

Budapest, 2017-07-18 * 08-08 *11-27 * 2018-03-09 * 03-10 * 05-02 * 07-23 * 10-23 * 2019-07-15 * 2021-04-08

*********

Európai Fiatalok Szövetsége * EU-EXPO Klub * Diákok és Vállalkozók Fóruma kezdeményezése:

Nemzetközi együttműködés az Európai Unió fejlesztése érdekében – 2018. 04. 20. * 2019.07.25.

Konzultáció vállalkozók, tudósok, művészek, szépségek, gyógyítók, diákok bevonásával.

Tisztelt Partnerünk!

Ezt a kezdeményezésünket mindannyink érdekében indítjuk. A konstruktív együttműködés a lényeg. A vallási, politikai, üzleti konkurenciaharcokat itt nem akceptáljuk.

A Konzultációnk első részében az általunk ismert és pozitívnak tartott cégeket, szervezeteket, személyeket keresünk meg levélben, azzal a céllal, hogy a témánkkal kapcsolatban kikérjük véleményüket, ötleteiket, javaslataikat, amelyek nem jelentenek üzleti titkokat.

Mi is teszünk javaslatokat, melyeket mások is tudnának alkalmazni.

Kérdéseink:

 1. Mit javasol az Európai Unió tevékenységének megújításával, fejlesztésével kapcsolatban?
 2. Mivel lehetne erősíteni a népek, nemzetek barátságát, együttműködését?
 3. Milyennek tartja az aktuális, domináns világnézetet az Európai Unióban?
 4. Ön szerint érdemes-e ezen a téren egyeztetnünk egymással?
 5. Vidéken a közélet, az emberek kapcsolata lényegesen legyengült. Hogyan lehetne feljavítani?
 6. A mai tízen-huszonévesek szocializáltsága gyenge, hogyan lehet feljavítani?
 7. Az Európai Testvér-fesztiválok Hálózatának expanziójára milyen ötlete, javaslata lenne?
 8. Meg kell újítanunk a szórakozáskultúránkat? Hogyan?