IPAR 4.0 iparstratégia

IPAR 4.0 iparstratégia

2017. július 24-én, a Nemzetgazdasági Minisztérium és az Ipar 4.0 Nemzeti Technológiai Platform együttműködésével elindította az Ipar 4.0 stratégiáról és intézkedési programjáról szóló előterjesztés előzetes, informális konzultációs folyamatát. Az egyeztetésre az NGM felsővezetői közül többek között Lepsényi István, államtitkár és Marczinkó Zoltán, helyettes államtitkár kérte fel Szövetségünket. A Magyar Innovációs Szövetség képviseletében a rövid – három napos felkészülési idő ellenére – hét fős szakértői csapat jelent meg az államtitkári tárgyalóban. Dr. Pakucs János, a MISZ tiszteletbeli elnöke vezetésével, Monszpart Zsolt és Frischmann Gábor, a MISZ alelnökei, valamint több tagozatvezető és aktív tag: Dr. Charaf Hassan, tanszékvezető a BME részéről, Hild Imre, a Startup tagozat elnöke, továbbá Dr. Marczis Balázs, a R. Bosch Kft fejlesztési igazgatója és Jakab Roland, az Ericsson vezérigazgató-helyettese.

Az ülésen az NGM részéről elhangzott, hogy az informális egyeztetés célja a kormány-előterjesztés előkészítésének felgyorsítása, a vélemények minél hatékonyabb becsatornázása.

A MISZ résztvevői szerint a stratégia professzionális munka eredménye, ugyanakkor helyenként túl részletes, terjedelmes, egyes részeinél igen bonyolultan és gyakran nagyon általánosan fogalmaz, így lényege, üzenetei nehezen érthetők. Fontos kérdésként vetette fel több hozzászóló az Ipar 4.0 speciális vállalatközi (nagyvállalatok és KKV-k, start-up-ok speciális kapcsolata), K+F+I és oktatás-vállalati kapcsolatrendszerét. Hangsúlyos téma volt az oktatás kérdése, egyetemek – ipar kapcsolata, mennyiségi és minőségi szempontból egyaránt. Felvetették a MISZ résztvevők az egyes programok, kezdeményezések közötti átfedések kérdését, mind tartalmi harmonizálás, mind a rendelkezésre álló humán-erőforrás korlátozottsága, mind a finanszírozási források összehangolt és optimális hasznosítása szempontjából. Szokásunkhoz híven ismét felvetettük a valódi hatáselemzések szükségességének kérdését.

Az egyórás megbeszélés végén Lepsényi István megköszönte a véleményeket és javaslatokat, legnagyobb részüket beépítendőnek értékelte. A konzultációk után elkészítik az anyag következő verzióját, amely a kormány elé kerül.

Forrás: Magyar Innovációs Szövetség – Hírlevél * Budapest, 2017-08-29

Hatalmas lehetőségek!

A Nemzeti Ünnepünkön, amely az államalapítás, az Új Kenyér és az Alkotmány ünnepe, érdemes az ifjúságra, a diákságra még jobban fókuszálni, annak érdekében, hogy akik tovább viszik a fáklyát, tudják, hogy merre érdemes haladniuk.

Magyarország a lehetőségek hazája – de csak az EU-val közösen!

A diákságnak a kreativitása, pozitív lelkesedése, az együttműködő készsége kincset ér a hazának. Sok-sok nagy és kisebb vállalkozás van, ahol a diákoknak fontos szerepük lenne. A mi részünkről az EU-EXPO az, amit jó szívvel, ésszel tudunk ajánlani azoknak a diákoknak, akik szeretnék megtalálni helyüket, szerepüket a társadalomban.

2017. szeptember 12-i Before-partinkon a Diákok és Vállalkozók Fórumát is megtartjuk, és az EU-EXPO szervezését intenzív stádiumba tesszük. Különösen fontos az EU-s kapcsolataink alakítása, és ebben kiemelt szerepe lenne a diákságnak.

Hogyan, miként? A Fórumunkon erről tanácskozunk.