Nagy feladatokat vállalunk

2014-ben a Diákok és Vállalkozók Fórumának rendszeresítése mellett fontos feladatunk lesz, hogy a Partnerszervező Szupercsapatot is létrehozzuk, amelynek a kiemelten fontos feladata lesz, hogy pénzforrásainkat, bevételeinket lényegesen megnövelje, a partnerkapcsolatainkat fejlessze, koordinálja, menedzselje.

A Szervező Bizottság kreatív csoportmódszereket fog alkalmazni a magas színvonalú munka, a sikeresség, a nyereségesség érdekében.

Természetesen továbbra is várjuk, hívjuk és szervezzük a rátermett aktivistákat, diákokat, vállalkozókat.

A DVF új dimenziót, perspektívákat jelent mindkét szférának, a diákságnak és a vállalkozóknak.

miveyak-02-28