Európai Fiatalok Szövetsége * Kormányzati Tanácsadó Jósda * Lélekkutató Intézet

Tanulmány
Politikai, közéleti háttér-információk,
az orbáni mentalitással és más súlyos, társadalmunkat érintő, foglalkoztató jelenségekkel kapcsolatban

Vitaanyag – 2/Alfa verzió – 2017. április 18.

www.x-party.hu * ktj@x-party.hu

Tisztelettel várjuk értelmes, konstruktív javaslatait, véleményeit, melyeket kérjük az e-mil címünkre írja meg! Amennyiben mindennel egyetért, akkor nem kell válaszolnia!

 Tartalom:

 1. Orbán Viktor csupán a Fidesz mostani elnöke
 2. Orbán Viktor kézírásának grafológiai elemzése
 3. Aljasság az antikommunizmusa
 4. Hamis-isten az Alaptörvényben
 5. A nemzetünk legsúlyosabb problémája: az abortusz
 6. A “Csak a Fidesz!” kampányszlogen kárkihatásai
 7. A fekete média
 8. Orbán Viktor második háborús bűne
 9. Orbán Viktor paranoiásan EU ellenes
 10. A migránsválságot az őrült iszlamisták gerjesztik
 11. Orbán Viktor esküszegései
 12. A Népszabadság és a Csiki sör esete
 13. Hova degradált a NER?
 14. Orbán Viktor kiszolgálója a sátánistáknak
 15. A monoteizmus disszonanciái
 16. Az elvándorlás
 17. A nyugdíjrendszer a halálhitet gerjeszti
 18. Javaslataink a megoldásra

Részletek:

1. Orbán Viktor csupán a Fidesz mostani elnöke!

 1. Az Országgyűlés 2014-ben megválasztotta a miniszterelnököt, aki Orbán Viktor lett.
 2. A hivatalba való beiktatásakor az egész ország vezetésére, fejlesztésére esküdött fel.
 3. 2015. december 13-án egyedüli jelöltként indult a Fidesz elnöki posztjáért, és meg is választotta a Fidesz az elnökének.
 4. A Fidesz-párt érdekeinek szolgálatára tett fogadalmat.
 5. A nemzet érdekeinek csak egy kis részhalmazát képezi a Fidesz párt érdekei.
 6. Orbán Viktor mentalitásával, döntéseivel, reakcióival, viselkedésével szignifikánsan a Fidesz érdekeire fókuszál, és csak másodlagosan próbál össz-nemzeti vezetői pozíciójának megfelelni.
 7. A Fideszt erősen opponálja az MSZP, a Jobbik, a DK és a többi párt (kivéve a KDNP), tehát amikor Orbán Viktor dönt, akkor inkább a saját pártjára van tekintettel.

Következésképpen:
Irracionalitás és önkényeskedés, hogy Orbán Viktor egyszerre egy pártnak és a kormánynak is elnöke. A két funkció valójában nem összeegyeztethető egymással.

 

Mi az előnye annak, ha Orbán Viktort a Fidesz jelenlegi elnökének tituláljuk?
A köztudatban megroppan, majd megszűnik Orbán Viktor tekintélye, hatalma, és nem tudja visszavezetni a társadalmunkat a feudalizmusba, amivel már régóta próbálkozgat.

2. Orbán Viktor kézírásának grafológiai elemzése

 1. A kézírás nagyon jól leképezi az író személy jellemét, stílusát, viselkedését, egészségét, viszonyulásait, kvalitását is.
 2. Orbán Viktor kézírásának részletes grafológiai elemzését már 2001-ben megírtuk és átadtuk a Fidesz székházában. A mostani jellemzésben a társadalmunkat nagymértékben érintő jellemhibákat soroljuk fel. Személyes dolgokba nem bonyolódunk.
 3. Orbán Viktor négy legsúlyosabb jellemtorzulása:
 4. A szadizmusra való hajlama nagyfokú. Szignifikáns jelei vannak ennek. Még a születés előttről datálódik. Nehezen tud rajta uralkodni. A szadista annak örül, ha a másik ember, társaság szenved. Orbán Viktor szadizmusára több bizonyíték van. Jelentős nagy fesztiválok, rendezvények visszaestek az elmúlt 7 év során. A közmédia hírműsorai tele vannak szennyhírekkel.
 5. Orbán Vidkor cezaromániás is. Ez azt jelenti, hogy mindenképpen ő akar dönteni, az ő szava az érvényes, más nem uralkodhat felette (lásd: Brüsszeltől retteg). Magas, negatív dominanciája nem tűr meg maga körül csak olyanokat, akik behódolnak neki.
 6. Egocentrikus. Csak ő a fontos. Illetve a pártja: „Csak a Fidesz!” Kevésbé szívélyes, barátságos másokkal, akik nem őt tartják a legtöbbre. Az önzése blokkolja őt abban, hogy felismerje mások értékeit, elismerje mások eredményeit, azokét, akik nem az ő pártján állnak.
 7. Telepatikusan vezérlik. Ez a legveszélyesebb! Akik őt hatalomra juttatták (néhány nagyon veszélyes alak) azok telepátiával vezérlik , hatalmi tébolyukkal övezve. Ennek a következménye, hogy nem mer kiállni egyenes, élő vitára ellenzéki politikusokkal, mert a mentorai félnek attól, hogy megint úgy jár, mint a Gyurcsány ferenccel történt vitájában, 2006-ban. Ekkor ugyanis sikerült lekapcsolnunk Orbán Viktort a vezetőiről.

Konklúzió:
Orbán Viktor egy nagy vállalkozás középszintű vezetőjének sem lenne alkalmas. 

3. Aljasság az antikommunizmus!

 1. Történelmi tény, hogy még nem is volt kommunizmus sem Magyarországon, sem máshol.
 2. A kommunizmus alapelvei tiltják az önkényeskedést is.
 3. Egyszerűen bebizonyítható, hogy a kommunizmus az eddig ismert legnagyszerűbb társadalmi rendszer.
 4. A szocializmus alapjainak lerakását csak 1961-ben deklarálta a magyar Szocialista Munkáspárt a VIII Kongresszusán. A fejlett szocialista társadalom építésébe a nyolcvanas évek közepén kezdtünk bele. Azután lett volna a kommunizmus.
 5. Orbán Viktor és bandája önkényesen deklarálták, hogy volt kommunizmus. Valójában az ötvenes évek sztálini diktatúrával cserélték fel – önkényesen.
 6. Aljas gazemberek azok, akik kreálták a “kommunizmus áldozatainak emléknapját”, hiszen, ha nem volt kommunizmus, akkor áldozatai sem lehettek. A sztálini személyi kultusznak viszont sok ártatlan áldozata volt. De Sztálin már megdöglött.
 7. Az orbán viktori antikommunizmusnak egy nagyon aljas manipuláció, népbutítás a célja: megbecstelenítették, lejáratták a hetvenes-nyolcvanas évek dicsősége szocializmusát, a nemzetünk nagyszerű fejlődését és a jövőképünket, a kommunizmust megpróbálták besarazni.
 8. A kommunista eszméknél és rendszernél jobbat nem tudtak létrehozni, pedig volt rá 28 évük.
 9. A mai társadalmi rendszerünket meghatározni sem egyszerű és a jövőképünk, célrendszerünk sincsen most, Orbán Viktor a nihilbe vezetné az országunkat.

Konklúzió:
Tiszteljük a kommunizmus eszméjét, hőseit és jelképét, a Vörös Csillagot! Orbán Viktor és társaságának a leglényegesebb manipulációjának ereje, hatalma megtörik.

4. Hamisisten az Alaptörvényben

 1. A Fidesz-Kdnp kabinet számára vörös posztóként lebegett a szocializmus nagyszerű alkotása, az Alkotmány.
 2. A paranoiásokra jellemző módon, logikátlanul kreáltak egy ún. „Alaptörvényt”.
 3. Az Alaptörvény első mondata diktatórikus mentalitást tükröz:
 4. „Isten áldd meg a magyart!”
 5. Ez felszólítás, utasítás, nem kérés, hanem parancs – ha már törvényről van szó.
 6. Ebben a mondatban egyértelműen egy istenhez fordulnak a szerzők. Két isten, isteni pár, több isten – ezek nincsenek a szerzők szerint, mert ha lennének, akkor vajon melyik istenhez fordulnak?
 7. Az Alaptörvény hátterét magyarázókat elemeztük, és arra következtettünk, hogy valójában egy személyt nevezett ki istennek az Alaptörvényt kreáló szűk létszámú csoport. Az illető személy valójában egy alulképzett, de rettenetes manipulációra is hajlamos alak.
 8. Orbán Viktor és társasága ennek a hamis istennek próbálnak megfelelni.
 9. Az alaptörvényt tiszteletben tartók ugyancsak beprogramozzák magukba, hogy egy nonáme alakot kell istennek tartaniuk.
 10. Azonban ez az illető valójában nem is magyar, és nagyon utálja magyarokat, és okkal fél a bosszúnktól. Sajnos, marionett-bábuként irányítja Orbán Viktort is.

5. A nemzetünk legsúlyosabb problémája: az abortusz

 1. Egzaktul bebizonyítható, hogy már a magzat is élő, érző, tudatos emberi lény, akinek a szelleme gyakran a szülők valamelyikének elhunyt, kedves rokonának a szelleme, és egy új, szebb, jobb élet reményében szeretne újraszületni.
 2. Az abortusz hazugságokra alapozott, nyereségvágyból, különös kegyetlenséggel elkövetett gyilkosság.
 3. Az embernek ember ellen való gyilkos megnyilvánulásának gyökere.
 4. A szociális válsághelyzetre való hivatkozás következményei, hogy az emberi élet a gazdasági, egzisztenciális érdekek alá helyeződik, valamint az elvándorlás oda, ahol jobbak az anyagi lehetőségek.
 5. Az abortuszt végrehajtó orvos megszegi etikai esküjét is, amikor magzatot gyilkol!
 6. A Magyar Orvosi Kamara elnöksége is cinkosnak tekinthető, mivel az abortuszokat megengedi.
 7. Legalább négy emberre hat ki károsan egyetlen abortusz, amit túlél a magzat szelleme is.
 8. 3 millió olyan magyar ember él, akiknek szelleme egy abortuszt túlélve született újjá.
 9. 2 millió nőnek volt már abortusza, és kb. 1.5 millió férfinak.
 10. Egyetlen nap alatt a hazánkban elkövetett kb. száz abortusz kárkihatása 2 milliárd forintra tehető. 2016-ban kb. 40 ezer abortuszt követtek el.
 11. Orbán Viktor nagykorú személy, a Fidesz jelenlegi elnöke, aki de jure miniszterelnök, pontosan tudja, hogy az abortusz kegyetlen gyilkosság. Mégis megtűri!
 12. február 7-én a Parlamentben a felszólalásakor meg sem említette, hogy a hétvégén ezzel foglalkozott a fidesz-kdnp koalíció.
 13. Orbán Viktor nemzetellenes bűnei közül ez a legsúlyosabb!
 14. Kiknek, miért áll érdekében, hogy abortáljanak az emberek?
 15. Az abortusz archetípus-forrásainak, a diktátoroknak (köztük Orbán Viktornak is) érdekében áll, hogy kövessenek el abortuszokat, mert azzal nő a cinkos táboruk, és a megfélemlítésen alapuló hatalmuk.
 16. Elvándorlásnak, rákos megbetegedéseknek, társadalmi konfliktusoknak alapja az abortusz!

6. A “Csak a Fidesz!” kampányszlogen kárkihatásai

 1. A 2014-ben alkalmazott kampányszlogen kreálói nemzetellenes bűnt követtek el, mert a kollektív tudatot manipulálták, rombolták.
 2. A “Csak a fidesz!” szlogen a kollektív tudatot károsította, beépült a társadalmunk tudatalattijába.
 3. A nemzetünkben felerősödött az a jelenség, hogy a pitlák fideszesek csak a fideszesekkel működnek együtt.
 4. A „versenyszférában” is már egy fontos szempont, hogy „csak a fideszes” jöhet számításba. Sok példa van már erre a nagyon csúnya jelenségre.
 5. Bármilyen jó dolgot is kezdeményezzenek mások, az érdektelen a pitlák fideszeseknek.
 6. A hatalom centralizálását próbálnák elérni.

Konklúzió:
A Fidesznek releváns célrendszere, vezetési irányzata nincsen, hiszen a „Folytatjuk!” és a „Csak a Fidesz!” nem tartalmaznak értelmes iránymutatást. Ám a diktatórikusság domináns jellemzőjük.

Feladat:
Ki kell deríteni, hogy konkrétan kik találták ki ezt a szlogent!
Hatályon kívül kell helyezni a vállalkozók világában, az üzleti életben, ahol a korrektség, a szaktudás, a hatékonyság fontosabb paraméter.

7. A fekete média jelensége

 1. A szenny, fekete média nem, vagy csak korlátozottan publikál pozitív híreket.
 2. A szennyhírek, tragédiák, gyilkosságok telepatikusan okoznak súlyos károkat a kollektív tudatban, de visszahatnak az elkövetőkre is!
 3. Kiknek áll ez érdekében a fekete média?
  A fekete média gyökere az abortusz. Az embernek egy másik ember elrettentésének legszörnyűbb kommunikációja ez.
 4. Az Orbán Viktort hatalomra segítő manipulátoroknak egyik fontos fegyvere a fekete média.
 5. A megfélemlítés eszköze.
 6. A fekete média jelensége károsan hat a kollektív tudatra és az egyéni egészségre is. Napi kárkihatása kb. 1 milliárd forint.
 7. A miniszterelnök mentalitását nagymértékben leképezik a köztévé híradói.
 8. Alapos vizsgálatunk eredménye: a köztévé hírműsoraiban a szennyhírek, a fekete, a szenny hírek aránya kb. 60 %. Ennek kárkihatása napi 2 milliárd forintra becsülhető, hiszen a szív, az idegrendszer, az együttműködési aktivitások is torzulnak, gyengülnek.
 9. A posztfeudalista diktátor Orbán Viktor szadista karakterét is jól mutatja a fekete média dominanciája a köztévében.
 10. Az Orbán Viktor mögött megbúvó sátáni bandát is kiszolgálja a szennymédia.

Érdemes tudni a média szakembereinek:
„Ha közölsz egy jó hírt: visszakapod! Ha rossz hírt közölsz: azt is visszakapod!”

8. Orbán Viktor második háborús bűne és a posztfeudalizmusa

 1. 2006. augusztus 20-án, a budapesti ünnepségen, a Duna-parton összegyűlt másfél milliós tömeget telepatikusa manipulálták – abortusz, királyság, hamis istenségkép szuggerálásával.
 2. Harci, pszichotronikai eszközt is alkalmazott a nyolcfős sátáni banda.
 3. A harmadik világháború ezzel kezdődött.
 4. Az emberiség elleni legnagyobb bűnöket követték el.
 5. A tömegmanipuláció az okkult síkon elkövetett bűnök közé tartozik, és háromszorosan száll vissza az elkövetők fejére.
 6. A pszichotronikai támadást egy sátáni banda követte el.
 7. Az akcióról tudott Orbán Viktor és Szijjártó Péter is, a júniusi megbeszélésükön döntöttek arról is, hogy szeptember 17-én, megfizetett koldusokból összeterelt sokasággal, aljas támadást indítanak a TV székházánál, és a Parlamentnél a Kormány ellen.
 8. Az attakot lelepleztük, már 2006. augusztus 21-én, és nagy nyilvánosságra került a leleplezés 2007 májusában.
 9. A banda néhány tagja már elmenekült, vagy megölte a főnökség.
 10. A posztfeudalizmus kreálási szándékokat sok minden bizonyítja, többek között az is, hogy Orbán Viktor fel szeretne költözni a Várba, aminek pedig nagyon rossz a közlekedési infrastruktúrája, és inkább turista centrumnak alkalmas.
 11. Orbán Viktor szeretne király lenni. Koppány vezér reinkarnációjaként (korábban a testvérgyilkos Széth bandájának volt a tagja), aki betegesen fél attól, hogy nem lehet uralkodó, és megint négyfelé szaggatják.
 12. Demokráciához illő megnevezése országunknak, nemzetünknek: Magyar Köztársaság. Ez jelez közösséget. A 2010-es redukció „Magyarország”-ra már csak helységet.
 13. Nyilvánvaló a mesterkedés a háttérben: második lépésben Magyar Királyságot próbálnának csinálni a bűnelkövetők.
 14. Nem adtunk engedélyt Orbán Viktornak és társainak a feudalista, királysági rendszer rekreálására, erre nem adunk nekik lehetőséget!
 15. A Parlamentben lévő koronát is többször a fejére próbálta már – még az a szerencsénk, hogy az nem az eredeti Szent Korona, csak annak a hiteles másodlata.
 16. Orbán Viktor spamja istenséget próbál játszani – nagyon hiteltelenül.
 17. A királysági rendszer rekreálása megbukott, már nem lehet megismételni – az egyébként dicsőség korszakokat.
 18. A feudalista rendszerbe való visszatérés a nihilbe vezetné a követőket, nemzetünket!

9. Orbán Viktor paranoiás EU ellenessége

 1. Annak ellenére, hogy az EU-ból sok milliárd eurós forrás érkezik hazánkba, Orbán Viktor mégis agresszívan lép fel Brüsszellel szemben.
 2. Egy ország fővárosát megbecsteleníti az „Üzenjük Brüsszelnek” és az „Állítsuk meg Brüsszelt!” kampányokkal.
 3. A háttérből Orbánt irányító erőknek az EU vörös posztónak számít, mert részint a szocialista Szovjetunióra emlékezteti őket, részint gátolja az EU a diktatórikus hatalmi kísérletezgetést, amivel Orbán Viktor próbálkozik.
 4. Rendkívül veszélyes az, hogy most még intenzívebben Brüsszel ellen próbálja hangolni a nemzetünket, és ezzel egy ellenreakciót provokál ki az EU többi államai is Brüsszel részéről.
 5. Orbán Viktor szadizmusa, cezaromániája és üldöztetési mániája jól megmutatkozik a Brüsszellel folytatott kommunikációjából.
 6. „Állítsuk meg Brüsszelt!” – és a „nemzeti konzultációs” levelek valójában aljas fekete mágia, mert azok, akik elolvassák, és gondolkodnak rajta, azoknak az álmába be tudnak lépni a manipulátorok, és programozzák őket, ha nem képesek kontrollálni az álmodásukat. Ez okkult síkon elkövetett fekete mágia, bűn! Orbán Viktor ebben is bűnös.

Megoldás:
Barátságos együttműködés erősítése Brüsszellel s az EU-val.
A „nemzeti konzultációs” leveleket nem szabad komolyan venni!

10. A migránsválságot az őrült iszlamisták gerjesztik

 1. Az iszlámot még az 500-as években Mohamed „próféta” kreálta, aki nagyon gyakran volt részeg és esztelenül ellene volt a krisztusi tanításoknak.
 2. A Korán tiltja a többisten-hitet, sőt kifejezetten lecsalja az istennői princípiumot – ez egyértelműen önkényesség, alkalmazása pedig diktatúrához vezet. Orbán Viktor ezzel a mentalitással rokonszenvez.
 3. Ha valaki megnézi az interneten, hogyan reagált Orbán Viktor a migránsválságra, egyet mindenképpen észrevehet:
 4. Orbán Viktor nem ítélte el, nem szidta a migránsválságot aljas módon generáló őrült iszlamista diktátorokat. Ilyen hallgatást csak egy cinkos tehet!
 5. Viszont annál többet balhézott Orbán Viktor azokkal, akik elszenvedői az önkényeskedő diktátoroknak a menekültekkel, és ugyancsak szidta Brüsszelt.
 6. Brüsszel nem oka a migránsválságnak, de az Orbáni kommunikáció azt sugallja, hogy Brüsszel tehet mindenről.
 7. Orbán Viktor a sajátjait, a diktátorokat nem meri szidni, mert fél attól, hogy kiközösítik.
 8. A migránsválságot igazából azok az őrült, aljas gazemberek kreálják, akik világuralmat szeretnének, mert a bűneikre már nincsen mentség, nem lesz sem kegyelem, sem irgalom a részükre.

11. Orbán Viktor esküszegései

 1. Az alábbi esküket, fogadalmakat szegte meg:
  1. Kisdobosok 6 pontja
  2. Úttörők 12 pontja: megszegte az 1. 6. 8. és 12. pontot
  3. KISZ fogadalom
  4. Honvédeskü
  5. Országgyűlési képviselői eskü
  6. Miniszterelnöki eskü: 2010-ben még megesküdött az Alkotmány megőrzésére, betartására, de létrehozott egy gyengébb minőségű Alaptörvényt, melyben az Alkotmányt negligálják.
 2. Érdemes megnézni, miket tartalmaztak azok az eskük, illetve fogadalomtételek, melyeket megszegett viselkedésével, szavaival, döntéseivel Orbán Viktor.
 3. Mindezek után hivatalosan, visszamenőleg töröltük Orbán Viktort az Úttörő Szövetség és a KISZ tagjai sorából, valamint a Magyar Köztársaság tiszteletre méltó vezetőinek társaságából.

Megállapíthatjuk, hogy Orbán Viktornak, a Fidesz jelenlegi elnökének nagyon alacsony a szavahihetősége.

12. A Népszabadság és a Csiki sör ügye

 1. Orbán Viktor intenzíven kikelt a bőréből is a romániai Csiki sör védelme érdekében, és még korábban pl. a Telekom és Ákos üzleti viszonyának megromlása kapcsán is.
 2. Pedig egyikhez sem volt funkcionálisan semmi köze.
 3. A Vörös Csillag vörös posztóként szerepel Orbánék szemében, ez is paranoiára, üldözési mániára enged következtetni.
 4. A Népszabadság a magyar nemzet tradicionális, közkedvelt napilapja volt.
 5. Igaz, a szocializmusban indult.
 6. A Népszabadság megszűnése ügyében sokáig hallgatott, majd kijelentette, hogy céges ügyekbe nem szól bele.
 7. Ez a mentalitás is sunyiságnak nevezhető, méltatlan egy kormányfőhöz (nem is tekintjük annak!)

13.Hova degradált a NER?

 1. A nemzeti Együttműködés Rendszere alapjában véve jó ötlet.
 2. Egy különleges szociológiai felmérésünknek azonban döbbenetes lett az eredménye!
 3. Kiderült, hogy az emberekben szorongást, félelmet kelt a NER gondolata.
 4. Valószínűsítjük, hogy akik kitalálták, azok valójában nagyon ellenzik a magyarságot, gonoszak, gyilkosok.
 5. Ezt részletesen ki kell nyomoznunk!
 6. A Nemzeti Együttműködés Rendszerének ellentmond az is, hogy a miniszterelnök egyben a Fidesz elnöke is, és a Fidesz erősen opponálja az ellenzéket, továbbá a „Csak a Fidesz!” választási szlogen a nemzeti együttműködés helyett egy kisebb csoport, a Fidesz érdekeit próbálja erőltetni.
 7. Ha a nemzeti együttműködés rendesen működne, akkor korrektül meg lehetett volna oldani az internetadó, az Olimpia, a CEU ügyeket is.
 8. 2016-ra szignifikánsan disszociált, individualizált, egocentrikussá és konfliktusossá vált a társadalmunk, a divergálás egyre inkább tapasztalható.

Mindezek alapján, az Orbáni megosztó, cezaromániás politizálás miatt már 2014-ben megtiltottuk a Fidesz-KDNP kabinetnek, hogy használják a „Nemzeti Együttműködés Kormánya” titulust.

14. Orbán Viktor kiszolgálója a sátánistáknak

 1. Azoknak, aki a háttérben irányítják a fidesz-kdnp kabinetet.
 2. Ez a banda volt az melyik 2006-ban már erősen jelezte szándékait az aljas gonoszságaikkal.
 3. A banda vezetői utálják a magyarokat, sőt az embereket is, csupán három fő.
 4. Orbán Viktor ennek a bandának akar megfelelni, és csak utána a nemzetnek.
 5. Azok, akik meg akarnak felelni Orbán Viktornak, mert ő a miniszterelnök, áttételesen meg akarnak felelni azoknak is, akiknek Orbán Viktor meg akar felelni, a sátánistáknak (egyszerű tranzitív reláció).
 6. Ennek az a következménye, hogy az emberekben tudattalan ellenszenv generálódik a másik emberrel szemben. Nincsen valós alapja.
 7. Mégis lényegesen legyengültek a közösségek, az emberek kapcsolatai egymással.
 8. A tendencia romlani látszik akkor, amikor Orbán Viktor és társai idióta módon hecckampányokat indítanak, pl. Brüsszel ellen. Az emberek egymssal szembeni bizalmát is rombolják ezzel.
 9. Oszd meg őket és uralkodja – elvét nagyban csiholja Orbán Viktor nagykorú személy, a Fidesz jelenlegi elnöke.

Az antikommunizmusa, a cezaromániája, a szadizmusa, a sátánistákkal való kollaborálása, az abortuszok pártolása miatt 2015. március 17-i hivatalosan is kitiltottuk Orbán Viktort, a Fidesz jelenlegi elnökét, minden rendezvényünkről.

15. A monoteizmus disszonanciái

 1. A monoteista vallások kreálói önkényesen elcsalják az istennői princípiumot.
 2. Ezzel felborítják a két nem egyensúlyát, eltorzítják a férfi és a nő harmonikus viszonyát.
 3. A cölibátust fogadó klérus hiteltelen a jó párkapcsolatok és a jó családok kialakításában, fenntartására.
 4. Az iszlámvallásban centralizálódik a monoteista vallások hiteltelensége.
 5. Az önkényuralom, a diktatúra mentális alapját képezi a torz monoteizmus.
 6. A Kdnp vezetőinek sok megnyilvánulásából lehet arra következtetni, hogy az Orbáni diktatúrát ál-ideológiával, az emberek beetetésével próbálják kiszolgálni.
 7. Olykor még a keresztény elvekre is megpróbálnak hivatkozni – hiteltelenül.

Ha igaz az, hogy a Jó Isten látta, hogy nem jó az embernek (Ádámnak) egyedül, és ezért klónozta belőle Évát, akkor logikus, hogy a Jóistennek sem jó egyedül, tehát kell, hogy legyen egy Istennő is, aki a párja.
Sőt, inkább az igaz, hogy több isten létezik!
De ez már egy új, jobb vallás része.

16. Az elvándorlás háttere

 1. Az elmúlt 5-6 évben százezrek mentek, menekültek külföldre, elhagyva hazánkat, otthagyják családjukat, közösségüket.
 2. A jobb megélhetésre hivatkozva mentek.
 3. Sokuknál viszont nem a gazdasági érdek volt az elsődleges, mert a családi környezet, a helyi primitív viszonyok és leginkább a társadalomban betöltött lehetőségek hiánya miatt mentek el.
 4. A felméréseink szerint a mai huszonéveseknek már nincsen meg a szocializáltsága, egocentrikusság dominál, és a közösségi életben való szereptévesztés is súlyos problémákat okoz, nem látják tisztán a helyüket, szerepüket a mostani társadalomban.
 5. Az elvándorlás egyben tiltakozás is az ellen a rendszer és társadalmi viszonyok, közéleti disszonanciák ellen, amit az Orbán Viktor vezette Fidesz-Kdnp kabinet kreált 2010 óta.
 6. Érdemes tudni, hogy aki elköltözik külföldre, az nagy ambícióval, kreativitással, vállalkozó szellemmel is rendelkezik, különben nem lenne képes egy új egzisztenciát megteremteni.
 7. A jelenlegi társadalmi rendszer, a „Csak a Fidesz!” mentalitás dominanciája nem képes felismerni és korrektül megoldani az elvándorlás igazi problémáit.

17. A nyugdíjrendszer a halálhitet gerjeszti

 1. A nyugdíjrendszer filozófiája szerint az aktív, munkaképes állampolgár, illetve munkáltatója, a munkabér megfelelő hányadát befizeti a nyugdíjalapba.
 2. A nyugdíjkorhatár után, mivel az illető már munkaképtelen lett, és megöregedett, nyugdíjba vonul.
 3. Egyik napról a másikra elveszíti a közösségét, a barátokat, redukálódik élettere.
 4. Ezután egyre „öregszik”, majd „meghal”.
 5. A mostani abnormális rendszer abban érdekelt, hogy minél kevesebb ideig éjen a nyugdíjas, hogy ne kelljen sokat költeni rá.
 6. A halált, mint jövőképet, már huszonéves korában beprogramozza az ember, ha fizeti a nyugdíjjárulékát.
 7. Ugyanakkor szeretne élni, sőt jól élni.
 8. De ki van szolgáltatva az rendszer mentalitásának, elnyomó hatalmának.

Vélemények, javaslatok:

18. Mi tehát a megoldás?

Javaslataink:

 1. Államunk megnevezésekor használjuk bátran a „Magyar Köztársaság”-ot, a „Magyarország” helyett!
 2. Tiltsuk be az abortuszokat, mert az a legkegyetlenebb gyilkosság!
  Az abortuszok megszüntetése nagyobb pozitív hatással lenne az emberiség életében, mit a rabszolga-felszabadítás!
 3. Szorítsuk vissza a fekete média jelenségét!
 4. Orbán Viktort csak a Fidesz jelenlegi elnökének tekintsük, tituláljuk!
 5. Erősítsük a nemzetek egységét, az EU-t!
 6. Térjünk vissza a Magyar Népköztársaság Alkotmányához, mert az sokkal intelligensebb alkotás!
 7. Legyünk büszkék a szocialista múltunkra!
 8. Nyugodtan, de méltósággal és tisztelettel használjuk a Vörös Csillagot!
 9. A nyugdíjrendszer helyett alkossunk például rekreációs alapokat, központokat.
 10. Hozzunk létre egy alternatív kormányt, a Magyar Köztársaság Kormányaként.
 11. Egy tisztességes, intelligens társadalmi rendszerre van szükségünk!
 12. Ennek magalkotása valódi össznépi együttműködést, nemzeti konzultációkat igényel.
 13. Az Országgyűlés munkájának, módszereinek, tanácskozásainak intelligens fejlesztése.
 14. Meg kell alkotnunk a XXI. század ismereteire, tradícióira és jövőképére alapozott ideológiánkat, a „Dialektikus idealizmust”!

Közvélemény-kutatást tartunk 2017 áprilisában
az Európai Fiatalok Szövetsége, a Lélekkutató Intézet és a Kormányzati Tanácsadó Jósda égisze alatt. Kreativitást növelő csoportmódszerek alkalmazásával Konferenciát szervezünk májusban.

Vezérelvünk:
Teljes tesTudattal az örök fiatalság felé!

Összeállította:
Szilvásy Péter okl. grafológus, vegyészmérnök – alapító, témagazda

Kormányzati Tanácsadó Jósda * Lélekkutató Intézet * Európai Fiatalok Szövetsége
1701 Budapest, Pf. 303. * www.x-party.hu  * +3630-5056837 * efisz@x-party.hu

Budapest, 2017. április 19.

Megjegyzés:
Ez a Tanulmány egyelőre szűkebb kör számára hozzáférhető. Kérjük, még ne publikálja!
A visszajelzések feldolgozása után fogjuk nagyobb nyilvánosság elé tárni.

Kapják:
Címlistánk alapján politikusok, vállalkozók, szervezetvezetők, tudósok, oktatók, sajtósok, körülbelül ötvenen.