Érdemes elolvasni ezeket a hivatkozásokat is: http://lptr.metacortex.hu/szcientologia/dewolf-interview.pdf
http://www.xenu.net/archive/leaflet/xenuhu.htm - tartalmazza L. Ron Hubbard kézírását, melybõl a cezarománia egyértelmûen kiolvasható!
http://www.antiszcientologia.hu/
http://www.fizika.sze.hu/~horvatha/Hagiosz/tevtan/node24.html
Tévedések, hazugságok és manipulációk L. Ron Hubbard: Dianetika c. könyvében A szcientológia szekta betiltásánák oka és részletes magyarázata

Tévedés:

1. A reaktív elme modellje.

1/1.  Mind a definíció, mind a feltételezett reaktív elme mûködésének leírása sok tévedést hordoz. Az elménk ugyanis a megélt eseményeink emlékképeibõl is áll. Az eseményeink folyamatosan kapcsolatban lehetnek a jelen cselekvéseinkkel, történéseinkkel. Ilyenkor reaktíválódhatnak a korábbi események az emlékezetünkben. A kérdés az, hogy vajon azok sikeresek, vagy veszteségesek voltak. A jó emlékek és a rosszak is tudnak reaktíválódni. Mind a kettõnek helye van elménkben.
A reaktív elme megnevezés és kezelés azért is helytelen, mert a reaktív szóhoz nagy negatív érzést, tulajdonságot társít LRH, és ezért a reaktív szó is pejoratívnak hat, holott nem az.
1/2. A reaktív elmétõl történõ megszabadulás, amint azt a dianetikai auditálási eljárás ígéri, egy átverés. Vége- hossza sincsen a rekatíválható emlékeknek. Megítélés kérdése, hogy helyes, sikeres, vagy nyereséges volt. A scientológia kissé önkényes, olykor destruktív értékrendjébe biztosan nem fér bele olyan sikeres tevékenység, amely a szekta ellen irányult. Következésképpen, akinek ilyen eseménye volt, az a scientológia szerint auditálandó, mert aberrált személy.
1/3. A reaktív elme ködös definíciója elég jó aap ahhoz, hogy az emberek egy részét ledegradálhassák, PC (píszí-nek, azaz preclear-nek) nevezhessék, aki még félig állat reaktív elmével bír, és ezért gyarló. Nem úgy mint a clear, a tiszta, akinek nincsen saját reaktív elméje. Ez különben azt jelentené, hogy már nincsen saját emléke. Mind kiauditálták, ellopták tõle. Már nem önmaga. Kicsit hasonlít a fajelméletekhez, a hitleri árja szemlélethez, hogy a clearré kell tenni valakit, sokszor egy országot is (nagy felbuzdulásképpen sajnos pont hazánkat jelülték ki erre, de szerencsére nem jártak sikerrel.)
A rossz események auditálása során felbukkanó „nyereség” nem más, mint az illetõ (akit auditálnak) végre kijön a múltbéli események mókuskerekébõl.
1/4. Ez azonban nem a reaktív elmére utal, hanem a kreativitásra, amellyel sikerült megoldani olyan eseménynek az emlékét, amelyet akkor pechesen abszolvált.Valójában a reaktív elme az, ami létezik az elménkben. Ez olyan, mint az ember és az árnyéka. Az ember a valóság, mint a kreativitása, és az árnyéka pedig a reaktív elme, ami szertefoszlik fény hatására. Az illúziót és a valóságot cserélte fel Ron Hubbard, ezért tévedett, amikor a reaktív elmét definiálta.

2. Az analitikus elme szuperjónak van kinevezve.

2/1. Miért? Az analízis miért lenne felette a reaktívációnak? A rekatív elme, mint azt LRH meghatározta, csak azonosságokban tud gondolkodni. Ez kissé pongyola megfogalmazása annak, hogy képesek vagyunk hasonlóságokat észrevenni, analógiákat felismerni. Ez differenciált gondolkodásra vall. 2/2. Még akkor is, ha a reaktív elme mûködésének alapja, ami rossznak van kikáltva. Nem rossz, sokszor hasznos! Az analizálás pedig nem mindig jó, de olykor igen. A különbségtétel inkább a bal agyféltekénk jellemzõje. Az analógiák megtalálása pedig jobb agyféltekés. Mindkettõre szükségünk van. Például verset sem tudnánk szavalni a két gondolkodás nélkül!

A manipuláció:

 
1./ Ne ugorj át egyetlen szót sem, amit nem ismersz, amit nem értesz meg!” – rögtön a könyv elején, azután pedig sokszor olvasható ez a figyelmeztetés. Mindenfélével ijesztgeti az író a kedves olvasót, akinek elõbb-utóbb szinte félelme lesz minden idegen, érthetetlen szótól. Nyilván nem igaz ez az figyelmeztetés. Nem csak értjük a leírt szavakat, hanem érezzük is a gondolatiságát, hatását. 2./ Sõt, lehet, hogy minden szót értünk egy mondatban, de az egész mondat mégsem áll össze. Azt át lehet ugrani? Sõt, bekezdéseket, mûveket is nem érthetünk.

A trükk az utasításban: egy poszthipnotikus szuggesztió!
3./ Miután kellõen sokszor elolvassa a könyv jámbor, mit sem sejtõ olvasója a fenti parancsot, rögzül benne. Elõvesz egy másik könyvet (pl. egyetemista tankönyvet), ami legalább egy, számára elsõre érthetetlen szót tartalmaz. És pikk-pakkra beugrik neki a figyelmeztetés, hogy ne ugorja át. Jó tanácsnak tûnik, ezért elhitte. De, lassacskán felszínre tör benne (mint Budán a szennyvíz) a Dianetika könyv is. Bizony: ezzel az ügyes trükkel hoznak létre egy indukált mentális hidat az olvasmány, a Dianetika és a scientológia között.  4./ Rafinált, ugye? A Dinaetika kicsomagolja magát, és elkezd hatni. Az illetõ, aki mondjuk egy szakirodalmat olvasott, már alig bír ráfigyelni, mert valami nyomasztja az elméjét. A dianetika! Ha nagy lendülettel kezdett bele a tankönyvébe, az az energia átkötõdhet egyrészt a dianetikára is, ami ílymódon, mint egy vámpír, szívja az illetõ figyelmét, energiáját. Ez a mechanizmus ebben a manipulációban, és ennek alapján lehet azt mondanunk, hogy a Dianetika könyv egy pszívírust kódol, amely ekképpen terjed (de van még egy még szemetebb trükkje!)

A hazugság:1./ Az élet célja: túlélni!” – ezt szajkózza a Dianetika c. könyv, viszonylag sokszor. Párszor kicsit enyhíti, és csak az ember célját határozza meg így. Azután mindenkiét és mindenét. A nagy felismerés, ami miatt már Charls Darwin is tüdõbajt kapott, hogy az élet célját a túlélésben határozta meg. Sõt: a dianetika és a scientológia végsõ célja: a végtelen túlélés. Ez majdnem annyira abszurd, mint a holtak feltámadásának ígérete (mint tudjuk a holtak sem halnak meg – ezért könnyû a feltámadást beígérni.) 2./ A „túlélni” parancs ugyanis implikál egy kérdést: mit? Mit kell túlélni?

Hát az elnyomót. Vagyis a végtelen túlélési cél végteleníti az elnyomót is! Ez a trükk tehát az elnyomóknak, a gyilkosoknak, a cezarománoknak, aljas sátánistáknak lehet csak a filozófiája, mert ezzel az õ létjoguk burkoltan, meg van határozva. Erre a túlélni-következtetésre úgy jutott a bölcs LRH, hogy nagyon sok embert auditált, és emlékeztetett a rosszul sikerült eseményeire.
3./ Na, azokat tényleg igyekezett mindenki túlélni!
Viszont számtalan pozitív, sikeres emléke is van mindannyiunknak, ezekben mi volt a cél? És, ha megnézzük ezt a kérdést is, akkor valami olyasmire jutunk, hogy az életünk célja „jól élni”! Ennek van egy szuperlatíusza is, amit korábban deklaráltam. A két szemlélet lényegesen különbözik egymástól. Bár a vezérelv, mintha közös lenne, de a szereplõk, a kapcsolatok, az események iránya eltér, lényeges pontokban különbözik.
Nagy Tamás, aki egy (félre)fordítója volt a Dianetikának, arra a kérdésemre, hogy mit jelent angolul, a Dianetics c. könyveben a túlélni, úgy válaszolt: "over live!"
4./ Nos, az over live-ot lehet másképpen is fordítani: "felülmúlóan, jobban élni" - és ennek így már sokkal jobb lenne az akusztikája, viszont így már nem dianetikának, nem szcientológiának hívnánk, hanem Agykontrollnak, jógának, TesTudaT-nak - a kedves és a normális olvasóknak inkább ezeket ajánljuk!
Világos, hogy L. Ron Hubbard nem lehet olyan személy, akit atyaistenként lehetne tisztelni, vagy az élet minden zegét-zugát ismerõjének. Biztosan sokat köszönhetett feleségének is, Mary-Sue-nak, aki vélhetõen az alapjait tudta megadni a scientológia emberibb irányzatának.
 


Tény, hogy mára a Dianetika c. könyv, elég sok helyen, joggal a kritikák, ellenvélemények kereszttüzében áll. A www.xenu.com honlapon sok egyéb adalék is olvasható.
A szcientológia és a dianetika belsõ ellentmondásai feloldhatatlannak látszanak, amire egy igazi, tisztességes megoldás az volt, hogy


a Dianetika c. könyv terjesztését be kellett tiltanunk.
Biztosra vehetõ, hogy ez elõbb-utóbb bekövetkezik, hiszen a terjesztõk is belátják majd, hogy a súlyos ellentmondások, tévedések, manipulációk tárházát felvonultató vastag könyvnek komoly embereknek nem illik árusítani, és nem is etikus.

A Dianetika egy auditing-nak nevezett módszert is terjeszt.

Ennek a veszélye nagyobb, mint a könyvé! Az auditálás primitív módszere abból áll, hogy a delikvenset transzindukcióval kezelve (transz állapotba hozzák egy ügyes trükkel) visszairányítják a múltjába, hamis és rossz vezényszavakat alkalmaznak (pl. „térj vissza az elejére” – egy blõd és veszélyes utasítás!), majd a fájdalmas eseményeket többször is átismételtetik vele. Az illetõ elmondja, újraéli az akkori eseményeket. Sír, jajong, ha kell. És ez a szenvedés kisugározhat azokra, akikkel kapcsolatban volt, abban az eseményben. Ha gyilkolt, akkor az áldozata valahol stresszelõdik, és nem is tudja miért. Nagyon veszélyes és meggondolatlan módszernek tartjuk a dianetikai auditálást, ezért ennek a módszernek az alkalmazása és a szervezett keretek közötti oktatása (pl. a scientológia központokban) ugyancsak betiltottuk már 2002-ben.

Manapság korregresszióban szenved a társadalmunk.


A dinaetikának és a szcientológiának az lett a szomorú következménye, hogy száz-kétszáz évvel mentünk vissza a történelmünkben. Ezért van az a jelenség, hogy a feudális attitûdök, a császársági, monarchikus törekvések felerõsödtek. Az ellenségeskedés, a belsõ széthúzás is nagyrészt a szcientológia és a dianetika káros mellékhatása. A pártok torzsalkodását a "divide et impera" elv alapján nagymértékben a szcientológia egyház gerjeszti. A bal és a jobb oldal ilyen mértékû összeugrasztása és lefárasztása ennek a sátáni szektának a sunyi manipulációja, az uralom megszerzése érdekében. A dianetika bajforrásnak tekinthetõ, mivel a rosszul és dilettáns módon vezetett auditálásokka a közösségeket és a társadalmat rombolják.
A dianetika, és különösen a scientológia az ún. okkult síkon tevékenykedik, fekete mágiát is alkalmaz.
Mindenkinek érdemes tudni, hogy az okkult síkon elkövetett bûnök háromyszorosan szállnak vissza az elkövetõkre.
Elõször akkor, amikor felismerik ...


Tanulságos történet:

2002. novemberében levélben tájékoztattam a scientológusokat arról, hogy a Dianetika c. könyvet és a dianetikai auditálást ártalmasnak tartjuk és betiltjuk. Ezek után karácsony másnapján kegyeskedtek felhívni (Varga Szilárd), hogy mennék-e be hozzájuk. Közöltem, csak az ünnepek után. Legközelebb január elsején este hívtak, megint orvul, a családi ünnepséget ismét megzavarva.

Végül is pár nap múltán elmentem a Klauzál u. 29-be, ahol egy lepukkadt irodában volt a "különleges ügyosztályuk".
Egy szerzõdést akartak velem aláiratni, melyben kötelezném magam arra, hogy nem nyomtatom ki, illetve nem terjesztem a Dianetika c. könyvet, amelyet L. Ron Hubbard írt meg annak idején, 1950-ben, egy hónap alatt (pedig még nem is volt szövegszerkesztõ). Õk pedig nagylelkûen arra vállalnak kötelezettséget, hogy ha mégis megteszem, és kinyomtatom, meg szatócsboltokban árusítanám a Dianetika c. fércmûvet, akkor õk maximum 5 millió forintra perelnének be. A nagylelkû ajánlatukat a jogászuk írta, bár elõször azt hittem, hogy egy Karinthy vígjátékot próbálunk. Végül közöltem velük, hogy "sátáni szekta vagytok!" Õk (egy Mónika nevû auditor) kikérte magának, hogy õk nem szekta. Pedig az, a Sátán egyik szektája, de tény, hogy a legveszélyesebb - volt valamikor.

Jó tanácsok:
Ha csak lehet, elkerülni a Dianetika könyv kézbevételét is!

Nem belemenni az auditálásba.

Ha belement, akkor nem folytatni, hanem más módszerekkel kitisztítani az auditálást és azután, amit auditáltak.

Redukálni minden affinitást és aktivitást a szcientolóia és a szcientológusok irányába.

Ami jó adianetikában és a szcientológiában, azt feltuningolni, feljavítani és használni érdemes.

Szerencsére kifejlesztettünk jobb és hatékonyabb módszert, továbbá a scientológiai ártalmak kivédésére is vannak jó eszközeink, módszereink. Azért lényegesen fejlõdünk!
Ki lehet Xenu?
Két eset lehetséges: egy fantom lény, akihez sok mindent társítanak a szcientológusok, vagy pedig valóságos lény. Ez még talány. Az alábbi tanulányból
http://lptr.metacortex.hu/szcientologia/dewolf-interview.pdf
sokat kikövetkeztethetünk. Talán Xenu egy õrült lény lehet? Vagy LRH abortuszszertartásainak áldozata, vagy sugallója? Amit a lordról írnak, az teljességgel képtelenség, ha ugyanis valakit kitagadnak arról a szintrõl, ahonnan Xenut is, annak a képességei nagyon leesnek, és nem tudná megtenni azt, amiket ír róla LRH. De scifihorrornak megfelel a story.


Véleményed érdekel!
Írj e-mailt!

A tanulmányt készítette: Szilvásy Péter, a Lélekkutató Intézet igazgatója 
 

Budapest, 2007. március 5.  * 2009. 01. 02. * 2009. 02. 13. * 2009. 09. 26.
* 2011. 01. 17. * 2012. 03. 27.