Ideológiánk expanziója az EU-ban

Az Alapelveinkre épülő ideológiánk a Dialektikus idealizmus. Tervünk, hogy nemzetközileg is ismertté tegyük Alapelveinket és az ideológiánkat. Az Európai Uniónak ez már nagyon aktuális lenne, nagyon fontos, hogy a nemzetek szervezett egysége jól működjön! Ennek érdekében nemzetközi egyeztetéseket, tanácskozásokat kezdeményezünk ezen a téren. Az Évnyitó partinkon, 2018. 01. 29-én részletesen prezentáljuk kezdeményezésünk expanzióját az EU-ban. Első lépésben a külföldön élő magyarokat és az EU szakmai szervezeteit vonjuk majd be az ideológiánk kifejlesztésébe, majd pedig a tagországok illetékeseivel egyeztetünk. Alapelveink Ideológiánk

Read more

A zene és a festészet fúziója

A Szép Dal Ma versíróverseny zenére… programunk új ihlettel gazdagodott: A megverselni szándékozott zeneműveket lefestjük. Ez lényegesen megújítja a szépségipart, a művészeteket, hiszen a költészetet, a festészetet és a zeneművészetet integráljuk egy új dimenzióba vezetjük: ami hallható azt láthatóvá tesszük, ami látható azt hallhatóvá is tesszük. A kreatív mozgalmunknak, a szépség-innovációnak ez a harmadik stációja lesz. Az Évnyitó partinkon, 2018. január 28-án prezentáljuk a részleteket. A Bolero és a Menüett lesznek a fókuszban. Nyitó premier: a TesTudaT Konferencia estjén, az

Read more

Országos Edzettségi Tesztnap

Az egyik legjobb kezdeményezésünk, mely nagyon adekvátan szolgálja a Vezérelvünket – Teljes tesTudattal az örök fiatalság felé! A lényeg: évről évre legyünk egyre edzettebbek – korosztálytól függetlenül! Ôt alapgyakorlatot kell elvégezni: fekvőtámaszt, egyensúlyozást, felülést, célbadobást, futást/guggolást. A 24 éves kornak megfelelő edzettségi szint a norma, a 100 %! Az  eredmények alapján könnyen kiszámíthatjuk az Edzettségi Indexünket. Ha esetleg alcsony lenne – nembaj! A következő alkalommal legyünk edzettebbek, magasabb EI-vel! Különösen ajánljuk az ötven év felettieknek! Az első alkalommal a Csillebérci

Read more

Éljen November 7!

A Nagy Októberi Szocialista Forradalom 100. évfordulója Az emberiség fejlődésének új, jobb szakaszába lépet 1917-ben, amikor is Oroszországban kitört a forradalom, és a kommunisták vették át a hatalmat, a nemzet irányítását. Vlagyimír Iljics Lenin elnökletével a Szovjet Kommunista Párt egy olyan világot teremtett, amelyben az ember 99%-a fejlődhetett, válhatott élete pozitívvá. Sőt a társadalomnak is lett rendszerszintű jövőképe: a kommunizmus. Habár az emberiség eddig még csak a szocializmusig jutott el, és a kommunizmus hatalmas jó cél, az biztosan látszik, hogy

Read more

Közösség építése

Az elmúlt években kifejlesztettük, leteszteltük Alapelveinket, célrendszerünket, témáinkat, struktúránkat, szisztémánkat. A tesztelés és tervezés után most a hatékony szervezésen a sor. Ehhez pedig meg kell találni a háziasszonyunkat, a főtitkárunkat, a csoportvezetőket és a legfontosabb a tagságot is. A jó közösség építése ma szinte létfontosságú, mert a mostani társadalmi rendszerben nagy mértékben disszociálódott és konfliktálódott a társadalom. A pozitív erők összefogása, együtt gondolkodása és cselekvése leginkább az ideológián, a célrendszeren múlik. Ennek megfelelően az Alapelveink kidolgozása után most az ideológiánkra fókuszálunk, melynek

Read more

Különleges a Szépség Világnapjának (X. 14.) hete

Idén 14. alkalommal kerül megrendezésre a Szépség Világnapja, X. 14-én. Különleges hét ez, hiszen a Jó Istenek Hete, a Pozitív Média Hete és a Szépség-innováció Hete is ez, idén, 2017-ben, október 9-15. A lényeg: éltessük világunkat, fejlesszük önmagunkat is. A média szóljon arról, hogy szép a Világa. Az innovációban fókuszáljunk most jobban a szépségre, az egészségre, az info-kommunikációra. Az EU-EXPO rendezvényei is ezen a héten vannak. Idén már egy komplex terv-prezentációs EU-EXPO-t tartunk, október 11-15-ig. Megbeszéljük a 2018-as EU-EXPO tematikáját,és

Read more

Az Európai Bizottság elnökének évértékelője

Az Európai Bizottság elnökének évértékelője – szeptember 13. Jean-Clode Junker az EB elnöke impozáns, jó hangulatú és optimista beszédében kiemelte, hogy az Európai Uniónak a demokrácia az alapja és a nemzetek együttműködése. Természetesen meg kell védenünk magunkat az illegális és alaptalan bevándorlástól, de a humanitárius megoldásokat is alkalmaznunk kell azokkal, akik valóban menekültek. A tudást az oktatás fejlesztésével és az innováció támogatásával tudjuk erősíteni. Az EU számít Magyarországra is, és a V4-ekre is, de a nemzetközi egyezményeket mindenkinek be kell

Read more

Tanulni, tanulni, tanulni!

Az ifjúság legfontoabb feladata: tanulni, tanulni, tanulni! – Ez a nagy kommunista vezető, Lenin mondta, a Komszomol Kongresszusán. Mind a mai napig igaz, jó ez az útmutaás. Ugyanis sokan nem szeretnek tanulni, vagy tanítani, de még többen szeretnének jó dolgokat megismerni, megtanulni, megtanítani. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy az ismeretek alkalmazásának a képessége fejlődjön. 8 ezer fős felmérésünk alapján, sajnos, az a helyzet, hogy az érettségizettek (főleg lányok) 60 %-a nem képes fejben kiszámítani, mennyi a 2000 húsz százaléka. Akik meg

Read more

Vállalkozásfejlesztési Tanács ülése

2017. július 11-én került sor a Vállalkozásfejlesztési Tanács soron következő ülésére, a Nemzetgazdasági Minisztérium Pénztártermében. A Magyar Innovációs Szövetség képviseletében Farkas József, elnökségi tag vett részt az eseményen. Az ülés egyetlen napirendi pontja: A magyar KKV Stratégia OECD általi felülvizsgálata keretében a hazai KKV érdekképviseleti szervezetek véleményének megismerése. Az ülésen – a testületi tagok mellett az OECD képviselői is részt vettek – elhangzott többek között, hogy a projekt fő célja egyrészt a korábbi stratégia felülvizsgálata és egy új átfogó stratégia

Read more

Nemzeti ünnepünk és a nemzetköziség

A Nemzeti Ünnepünk (államalapítás, Alkotmány, Új kenyér) jó alkalom arra is, hogy rálássunk arra: a nemzetközi együttműködésnek, az élet minden területén, hatalmas nagy a jelentősége. Ahogyan azt a dicsőséges szocializmusban, a nyolcvanas években sikerült elérni a KGST-ben, volt nemzetközi munkamegosztás. AZ egyik ország jó volt az ipari termelésben, a másik a tervezésben, a harmadik a mezőgazdaságban. Mindenki csinálja azt, amihez ért és amire szüksége van a társadalomnak. Ezen az elven alapul az a koncepciónk, hogy az EU-EXPO kapcsán összeszervezzük az

Read more
1 2 3 4 5 15