A szépségversenyek adta lehetőségek

Manapság sok jó szépségverseny van, különösen Magyarországon (hiszen a magyar lányok a legszebbek 🙂

A szépségversenyek kapcsolatrendszere a legnagyobb és a lehetőségek is jól bővíthetók. Például a nagyobb rendezvényekre meg lehet hívni külföldi társszervezeteket, szépségeket, partnereket is. Van egy alap, egy jó, hangulatos rendezvény, ami jó apropó arra, hogy osztrák, szlovák, erdélyi, német, lengyel, stb. partnereket is meghívjunk. Persze előtte városnézéssel, és utána egy kis fogadással.

Az Európai Fiatalok Szövetségének expanzióját az EU-EXPO, A Szépség Világnapja, a Testvér-fesztiválok Hálózata és az Európai Rekreációs Élménytáborok jelentik 2019-ben.

Az Évnyitó partinkon, január 19-én erről részletesebben is fogunk tárgyalni.

Budapest, 2018-10-28

Vannak jó céljaink, terveink, programjaink

Sok éven át alkottuk meg a céljainknak, Alapelveinknek megfelelő programjait, terveit. Validáltuk, fejlesztettük a rendezvényeinket, témáinkat.

A 2018-as EU-EXPO megnyitóján is prezentáljuk az Európai Fiatalok Szövetsége nagy célrendszerét, melyet egy XXI. századi ideológia, vallás, filozófia, világnézet is megalapozott.

A Szépség Világnapján, X. 14-én, a Hungexpón már egy komplex tanulmányt is forgalomba hozunk. Ebben a húsz kiemelten fontos témánkat prezentáljuk.

A lényeg: van jó világnézetünk, ennek megfelelő célrendszer, ezt jól megvalósító terv és programrendszer.

Most következik a csapatépítés második fázisa, melyben az aktivisták és a tagok szervezése a legfontosabb. Továbbá nagy hangsúlyt helyezünk az értékesítésre is. A pénzbevétel nagyon fontos lesz, hiszen a műsorok, a kellékek, a helyszínek jeelntős anyagiakat fognak igényelni – ezt biztosítanunk kell.

A főtitkárunk – egy szépséges lány – megválasztását praktikusan a Szépségkirálynők Hétvégéjén celebráljuk.

Kifejlesztettük misztériumunkat, a Proaktív meditációt, mellyel a pozitív jövőképünket alakítjuk ki és valósítjuk meg.

Az Európai Uniós expanziónkat 2019 januárjában indítjuk. Az Évnyitó partinkat is ennek megfelelően szervezzük.

Szeretettel várjuk a csatlakozni vágó szimpatizánsokat, aktivistákat az Európai Fiatalok Szövetségébe!
E-mail címünk: efisz@x-party.hu

EFISZ Elnökség

Budapest, 2018. X. 9. * A Jó Istenek Hete

Irány egy jobb társadalmi rendszer!

Ha összehasonlítjuk, hogyan éltünk a nyolcvanas évek szocializmusában, és hogyan most, akkor azt mondhatjuk, hogy két nagyságrenddel volt jobb az élet Magyarországon a dicsőséges szocializmus idején, Kádár János vezetésével. Volt rendszerszintű jövőképünk, célrendszerünk. Volt nemzeti együttműködés, összefogás és intelligensebb szervezés. Voltak jó közösségek, és alig volt széthúzás, ellenségeskedés. Manapság inkább disszociál a társadalom. Definiált célok sincsenek.

Konklúzió: ki kell fejlesztenünk egy jó társadalmi rendszert, amelynek van jó ideológiája és gazdasági tevékenysége is hatékony.

Ez most az egyik legfontosabb feladatunk. Az Alapelveinket leteszteltük, jónak minősíthető. A Dialektikus idealizmus ideológiánk is kezd komplettálódni.

A gazdasági szférában az X-party szisztéma nagyon praktikusnak bizonyult. Az EU-EXPO komplex rendszere ugyancsak nagyon hasznossá fog válni.

A köztársaság bővített újrateremtése lesz most kiemelten fontos, megalapozottan mondhatjuk, hogy e téren, 2019-től kiemelten fontos szerepünk lesz.

Az Európai Fiatalok Szövetségében a szervezetünk építése, tevékenysége van fókuszban. A gazdaságban az értékesítésre, a hatékony PR-ra kell jobban összpontosítanunk.

A Szépség Világnapját 2019-ben valóban világnappá fogjuk fejleszteni.

A további részleteket megbeszéljük a rendezvényeinken.

Budapest, 218. X. 1.

Elkezdődött a 2018 – 2019-es tanév

Ahogyan az Lenin is megmondta, az ifjúság legfontosabb feladata: tanulni, tanulni, tanulni! – ennek megfelelően hatalmas előkészületek és várakozás után elkezdődött a 201862019-es tanév az iskolákban, a gimnáziumokban, az egyetemeken. A leglényegesebbnek azt tartjuk, hogy a mai korban, világban hasznos ismereteket oktassák, és a megtanultak alkalmazni tudását is fejlesszék az oktatás során. Másik, különösen fontos, hogy a jó közösségek is kialakuljanak, fejlődjenek, erősödjenek. Például az egyetem végzősei között maradjon meg az összetartás, barátság, mint ahogyan ez megvolt a dicsőséges szocializmusban. És persze a testedzés, a művészeti készségek fejlesztése és a szórakozás is nagyon fontos – diáknak, szülőknek, gyerekeknek, felnőtteknek egyaránt. Az Európai Fiatalok Szövetsége, a Diákok és Vállalkozók Fóruma az expó-innovációban ezeket is figyelembe veszi. Továbbra is valljuk a Makarenkó-i elvet, mely szerint az emberi élet célja, értelme: “Közösségben, közösségért, közösség által.”

EFISZ – hírek, érdekességek – 2018. július-augusztus

Lényegesen tovább kell fejlődnünk!
Az elmúlt évek tapasztalati bebizonyították, hogy nagyon szükség lenne egy nagy, nemzetközi közösségre, szervezetre, amelyben a tagok, a partnerek konstruktívan együtt tudnak működni. Véleményünk, hogy társadalmi fragmentumok léteznek, de ezek többsége opponálja, konfrontálja a többi társaságot. Lásd a politikai szféra, a vallások és a verseny szféra mentalitását, világát. Nekünk tehát az Alapelveinkre alapozottan egy jól működő, valóban európai, valóban ifjúsági szemléletű szövetséget kell alkotnunk. A tervezés után most jöhet a megvalósítás! Az innováció, a közösségi élet, a jó szórakozás, a testkultúra, a romantika – ezek lesznek a fő témáink 2019-ben.

Létrehozzuk stúdiónkat
Stúdióban alakítjuk ki az Európai Fiatalok Szövetsége központját. Az ünnepélyes megnyitót a Before-partin, IX. 12-én tartjuk. Ennek a Stúdiónknak több funkciója lesz: szervező bizottsági tanácskozások, design alkotások, találkozók, megbeszélések. Az Y-party Központ, az Európai Sajtószövetség, az EU-EXPO és az Európai Fiatalok Szövetsége is e stúdióban folytatja majd a tevékenységét. (Augusztus 18.)

EU Konzultációt indítunk
A vallás, a politika, a gazdaság és az élményvilág megújítására, fejlesztésére van szükségünk. Már kiléptünk az országhatárokon, és a nemzetközi együttműködésnek van mostantól jelentősége, szerepe. Az EFISZ Konferenciánkon, 2018. november 7-én ezekről is fogunk komolyan tanácskozni. (július 28.)

A szórakozáskultúránkat nagyon meg kell újítsuk!
Döbbenetes jelenségre lettünk figyelmesek: a mai huszonéveseknek igazából nincsen párkapcsolat építő, fejlesztő tánckultúrája. Pedig a hetvenes, nyolcvanas években, a dicsőséges szocializmusban, még voltak jó diszkók, egyetemeken, kultúrházakban, rendezvényeken. Ma az ún. “tüctüc” zenékre vonaglik az egybegyűlt tömeg, Ezek a zenék inkább transz zenék, a hallgatóit, a monotonitásukkal egy alfa állapotba tudják vinni, és érdektelen a másik ember. A jó párkapcsolat egyik legfontosabb indikátora, hogy tudnak-e jót és jól együtt táncolni a párok, a férfi és a nő. A nemi identitástudatot is erősíti a jó páros tánc, amihez jó zenére lenne szükség.
Konklúzió: a Quantum-diszkók rendszerét nagyon gyorsan, jól ki kell fejlesztenünk! (2018-07-22)

Kiemelt témáinkra, programjainkra fókuszáltan szervezzük a Szövetséget

Nagyon fontos fázisában érkezett az Európai Fiatalok Szövetsége. Egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy nagyon jó a tartalom, az Alapelveink, a célrendszerünk. Mostantól már a tervezés fölé emelkedett a szervezet és a kapcsolataink építése, bővítése. Szeptemberben, a Before-partinkra már kialakítunk egy bázishelyet, ahol rendszeresen összeülhet a vezetőség. Az EU-s kapcsolatainkat a DNS marketinggel szervezzük, nagyon kell, hogy egy szép, jó EU-t erősítsünk mi is. A médiánk iski lett fejlesztve, mostantól expandáljuk a Partner- és Média-party, a “Világlátó” Falilap és Tabló, a rendezvény-hálózatunk komplexumát is. (Július 21.)

Megünnepeljük a Nagy Francia Polgári Forradalom évfordulóját

Az emberiség egyik legnagyobb fejlődése a feudalizmusból a polgárosodásba, a demokráciába való lépés volt. Ennek egyik mérföldköve az 1789. július 14-én kirobban forradalom Párizsban. A diktátorokat eltaposta a nép, és egy barátságosabb, együttműködőbb rendszert hoztak létre, kikiáltva a Francia Köztársaságot.
Megünnepli a világ ezt az eseményt minden évben. A Gyurcsány Kormány idején még 2-3 napos ünnepség keretében, manapság egy délutánra, estére korlátozódott ez Budapesten. Ez a jelenség is utal a poszt-feudalista restaurációra, mellyel a fidesz-kdnp próbálkozik, természetesen sikertelenek lesznek.
A Nagy Francia Forradalom megünneplésével a magyarság élteti a demokráciát is, a nemzetek összefogásának fontosságát is. Az Európai Fiatalok Szövetsége nagy ünnepséget szervez 2019-ben a francia Kulturális Központtal, a 230. évforduló tiszteletére. Idén egy Aktivista Klub és EU-EXPO Klub, valamint Partner és Média-party szervezésével járulunk francia barátaink rendezvényének sikeréhez. Találkozunk 2018. július 14-én, 18 órától a Francia Intézetben.

Ezen a nyáron rekreálódunk, szórakozunk és tervezünk

Az elmúlt évtizedek eredményeit, akcióit összegyűjtjük, reaktiváljuk témáinkat és jó kapcsolatainkat is. És a mai lehetőségekhez, igényekhez megfelelően továbbfejlesztjük.
Az Aktivista klubjainkban Megbeszéljük, szervezzük a lényegeseket. Kreatív sportmódszereket is alkalmazunk.
Július első harmadában egy új, kreatív, kedves és szép főtitkárnőnk is lesz!

Tematikus Hetek

Az Alkotás hete: 2018. 07. 23-29.
Terveink szerint alkossunk különlegességeket – prezentációt, festményt, zenét, verset, divatot!

Az Európai Fiatalok Szövetsége és a Kormányzati Tanácsadó Jósda új, innovatív kezdeményezése a “Tematikus Hetek”. Ennek lényege, hogy néhány fontos szempont, információk alapján egy adott héthez funkcionalitást is rendelünk. Az EU-EXPO tematikáját is alapul vesszük, de az asztrológiát, a grafojóslást, a névnapokat, a rendezvényeket is figyelemmel kísérjük.

A Jó Istenek Hete – immár 18. alkalommal szerveztük meg – inspirálta az újítást, a “Tematikus Hetek” koncepcióját.

A Testkultúra, az Innováció, a Művészet, a Szépség, a Szórakozás, a Gazdaság, a Természet – ezek kerülnek elsődlegesen a fókuszpontunkba.

Start: 2018. július 2. – július 8. * Tematikánk a Testkultúra.

Legfontosabb a tagságunk szervezése

Az elmúlt években sok témát, programot kezdeményeztünk, szerveztünk. Az Alapelveinket kidolgoztuk, stabil, megfelelő lett.

Mindezekre alapozva intenzíven elkezdjük szervezni, növelni az Európai Fiatalok Szövetsége tagságát.

Az Aktivista klubjainkat hálózattá szervezzük, vidéken és más, európai országokban is alapítunk klubokat.

Az EU-EXPO projektnek hatalmas motiváló hatása van, ez a legfontosabb témáink egyike.

A szervezéshez fontos a megfelelő személyzet, a vezetőség, aminek továbbfejlesztése az első lépés a tagságunk bővítése érdekében.

Szervezett közösséget akarunk – vannak céljaink, terveink, most a megvalósításon lesz a hangsúly.

Az X-party1 szisztéma jónak bizonyult, e szerint haladunk tovább.

Az ismeretek szerzése, az alkotások, a kapcsolatépítések, a közösségi élet, a sikerélmények jelentik számunkra a fejlődést.

Vezérelvünk továbbra is: “Teljes tesTudattal az örök fiatalság felé!”

Szilvásy Péter, alapító

Budapest, 2018-06-14

Nemzetközi Gyermeknap

Május utolsó vasárnapján tartjuk a Nemzetközi Gyermeknapot. Ezzel is kiemelten fontosnak tartjuk, hogy a gyermekek jól, egészségesen, tudatosan, vidáman élhessenek. Ők a jövőnk fáklyavivői!

Az Európai Fiatalok Szövetsége 2019-ben nagyszabású rendezvénnyel fog kedveskedni a gyerekeknek.

A Jó Istenek Hete – nagyon hasznos!

2016 novemberében kezdtük el, és akkor még nem is sejtettük, mennyire hasznos és jó kezdeményezés A Jó Istenek Hete – témánk, mozgalmunk. A mostani – 2018. május 7-13. – immár a 17. alkalommal kerül megszervezésre. Ezután következik a 2018. június 4-10. Expanziónkat is megalapozzuk ekkor.

A különösen hasznosság abból fakadt, hogy lényegesen bővítettük a világnézetünket, vallásunkat, élet-filozófiánkat. A jó isteneket és az angyalokat ősidők óta tiszteli, szereti az emberiség. Bár a monoteizmus kis mértékben ezt megpróbálta korlátozni, de az emberiség nagyobb része inkább több istenben hisz és bízik. A jó istenek sokat tettek a világért, az emberiségért, ezért illik istennek tisztelni őket. Egyiptomból, Görögországból, az ókori Rómából, az indiánok világából, a távol-keleti kultúrából jól ismertek a jó istenek.

Fontos felfigyelni arra is, hogy lényegesen bővebb, szebb és eredményesebb életet élnek azokban a kultúrákban, melyek több istent ismernek el. Az emberek nem öregszenek annyira, nem csúnyulnak el, nem lesznek dagadtak a nők, mert az énképük és a párkapcsolatuk sokkal jobb.

A XXI. század emberének most nagy feladata, hogy a régi értékeinket megújítsuk, felfejlesszük, aktualizáljuk. A Jó Istenek Hete erre különösen alkalmas. Rendezvényeken tudunk egymással konzultálni, vitatkozni. z ideológiánkat, a Dialektikus idealizmust egyre jobbá tesszük. Az Alapelveink, a Vezérelvünk – Teljes tesTudattal az örök fiatalság felé! – stabilan jónak bizonyult.

Mostantól fókuszálunk a misztériumainkra is, a szervezetünk fejlesztésére, az EU-s kapcsolatainkra, a szakértőink kiképzésére és a szórakozás-kultúránk fejlesztésére.

A dogmatikus katolikus dominancia előtt, a honfoglalás korában még tiszteltük a Napistent és a Holdistennőt. A dicsőséges szocializmusban, a 80-as években is inkább a tágabb világkép felé törekedtünk, a szocializáltság erősítésével.

Nagy tanácskozást tartunk 2018. május 13-án az Európa ünnepén, a Szabadság téren, majd pedig június 9-i fórumunkon.

AZ EU-EXPÓ Klubunkon a Dialektikus ideológiánk, az EU-s kapcsolatain, a Diákok és Vállalkozók Fóruma,a Miss Írisz választás és a FilmyxIQum, meg a Laharo-party lesznek a napirendünkön.

Az Országos Edzettségi Tesztnap tavaszi programját is május 13-án tartjuk.

Európai Fiatalok Szövetsége * Magyar Köztársaság Kormánya * Lélekkutató Intézet * efisz@x-party.hu

Budapest, 2018. 05. 07.

A Pünkösdi misztérium egyik lényeges része a több isten világának létezésében vetett hitünk és az angyalokkal való kapcsolataink fejlesztése.
Budapest, 2018. 05. 21. – Pünkösd hétfő

Szórakozáskultúránk megújítása

Pár évvel ezelőtt egy szociológiai felmérését végeztünk, melyből kiderült, hogy a 30 éven felülieknek csak kb. 7%-a jár rendszeresen zenés-táncos szórakozó helyekre. Igazából kevés jó hely van ma, vidéken nagyon sok városban diszkó sincsen.

Pedig a tánc az emberiség egyik legintelligensebb találmány, a Tarot kártya misztériumában a 21. lap “A Tánc”, a férfi és a nő találkozója.

Ezért kötelességünknek érezzük, hogy a fiatalságunkhoz méltóan megújítsuk a szórakozás-kultúránkat, megőrizve a hagyományokat is. A Quantum-diszkók rendszerére nagyon nagy igény lenne, ezért a 2018 májusi, jubileumi Laharo-partinkon mini verzióban már kipróbáljuk. Az expanziónkat októberre tervezzük, az EU-EXPÓ tematikájában.

A szépségversenyek megújítása, a táncolás új stílusa, a zenei hangzás, a humor, a játék, a gasztronómia, az alkotás, a jó közösség – ezekre mind fókuszálunk a Quantum-diszkókban.

A kifejlesztésben számítunk a partnereinkre, hívjuk a szépségeket, a szervezőket is.

A lényeg: hasznosan és kellemesen éljünk! A Vezérelvünk: Teljes tesTudattal az örök fiatalság felé!

Az EFISz Aktivista Klubjaiban kiemelten fókuszálunk a Quantum-diszkó megkomponálására. Következik: április 22. és május 1.

Budapest, 2018. 04. 18.