Tematikus Hetek

Az Alkotás hete: 2018. 07. 23-29.
Terveink szerint alkossunk különlegességeket – prezentációt, festményt, zenét, verset, divatot!

Az Európai Fiatalok Szövetsége és a Kormányzati Tanácsadó Jósda új, innovatív kezdeményezése a “Tematikus Hetek”. Ennek lényege, hogy néhány fontos szempont, információk alapján egy adott héthez funkcionalitást is rendelünk. Az EU-EXPO tematikáját is alapul vesszük, de az asztrológiát, a grafojóslást, a névnapokat, a rendezvényeket is figyelemmel kísérjük.

A Jó Istenek Hete – immár 18. alkalommal szerveztük meg – inspirálta az újítást, a “Tematikus Hetek” koncepcióját.

A Testkultúra, az Innováció, a Művészet, a Szépség, a Szórakozás, a Gazdaság, a Természet – ezek kerülnek elsődlegesen a fókuszpontunkba.

Start: 2018. július 2. – július 8. * Tematikánk a Testkultúra.

Legfontosabb a tagságunk szervezése

Az elmúlt években sok témát, programot kezdeményeztünk, szerveztünk. Az Alapelveinket kidolgoztuk, stabil, megfelelő lett.

Mindezekre alapozva intenzíven elkezdjük szervezni, növelni az Európai Fiatalok Szövetsége tagságát.

Az Aktivista klubjainkat hálózattá szervezzük, vidéken és más, európai országokban is alapítunk klubokat.

Az EU-EXPO projektnek hatalmas motiváló hatása van, ez a legfontosabb témáink egyike.

A szervezéshez fontos a megfelelő személyzet, a vezetőség, aminek továbbfejlesztése az első lépés a tagságunk bővítése érdekében.

Szervezett közösséget akarunk – vannak céljaink, terveink, most a megvalósításon lesz a hangsúly.

Az X-party1 szisztéma jónak bizonyult, e szerint haladunk tovább.

Az ismeretek szerzése, az alkotások, a kapcsolatépítések, a közösségi élet, a sikerélmények jelentik számunkra a fejlődést.

Vezérelvünk továbbra is: “Teljes tesTudattal az örök fiatalság felé!”

Szilvásy Péter, alapító

Budapest, 2018-06-14

Nemzetközi Gyermeknap

Május utolsó vasárnapján tartjuk a Nemzetközi Gyermeknapot. Ezzel is kiemelten fontosnak tartjuk, hogy a gyermekek jól, egészségesen, tudatosan, vidáman élhessenek. Ők a jövőnk fáklyavivői!

Az Európai Fiatalok Szövetsége 2019-ben nagyszabású rendezvénnyel fog kedveskedni a gyerekeknek.

A Jó Istenek Hete – nagyon hasznos!

2016 novemberében kezdtük el, és akkor még nem is sejtettük, mennyire hasznos és jó kezdeményezés A Jó Istenek Hete – témánk, mozgalmunk. A mostani – 2018. május 7-13. – immár a 17. alkalommal kerül megszervezésre. Ezután következik a 2018. június 4-10. Expanziónkat is megalapozzuk ekkor.

A különösen hasznosság abból fakadt, hogy lényegesen bővítettük a világnézetünket, vallásunkat, élet-filozófiánkat. A jó isteneket és az angyalokat ősidők óta tiszteli, szereti az emberiség. Bár a monoteizmus kis mértékben ezt megpróbálta korlátozni, de az emberiség nagyobb része inkább több istenben hisz és bízik. A jó istenek sokat tettek a világért, az emberiségért, ezért illik istennek tisztelni őket. Egyiptomból, Görögországból, az ókori Rómából, az indiánok világából, a távol-keleti kultúrából jól ismertek a jó istenek.

Fontos felfigyelni arra is, hogy lényegesen bővebb, szebb és eredményesebb életet élnek azokban a kultúrákban, melyek több istent ismernek el. Az emberek nem öregszenek annyira, nem csúnyulnak el, nem lesznek dagadtak a nők, mert az énképük és a párkapcsolatuk sokkal jobb.

A XXI. század emberének most nagy feladata, hogy a régi értékeinket megújítsuk, felfejlesszük, aktualizáljuk. A Jó Istenek Hete erre különösen alkalmas. Rendezvényeken tudunk egymással konzultálni, vitatkozni. z ideológiánkat, a Dialektikus idealizmust egyre jobbá tesszük. Az Alapelveink, a Vezérelvünk – Teljes tesTudattal az örök fiatalság felé! – stabilan jónak bizonyult.

Mostantól fókuszálunk a misztériumainkra is, a szervezetünk fejlesztésére, az EU-s kapcsolatainkra, a szakértőink kiképzésére és a szórakozás-kultúránk fejlesztésére.

A dogmatikus katolikus dominancia előtt, a honfoglalás korában még tiszteltük a Napistent és a Holdistennőt. A dicsőséges szocializmusban, a 80-as években is inkább a tágabb világkép felé törekedtünk, a szocializáltság erősítésével.

Nagy tanácskozást tartunk 2018. május 13-án az Európa ünnepén, a Szabadság téren, majd pedig június 9-i fórumunkon.

AZ EU-EXPÓ Klubunkon a Dialektikus ideológiánk, az EU-s kapcsolatain, a Diákok és Vállalkozók Fóruma,a Miss Írisz választás és a FilmyxIQum, meg a Laharo-party lesznek a napirendünkön.

Az Országos Edzettségi Tesztnap tavaszi programját is május 13-án tartjuk.

Európai Fiatalok Szövetsége * Magyar Köztársaság Kormánya * Lélekkutató Intézet * efisz@x-party.hu

Budapest, 2018. 05. 07.

A Pünkösdi misztérium egyik lényeges része a több isten világának létezésében vetett hitünk és az angyalokkal való kapcsolataink fejlesztése.
Budapest, 2018. 05. 21. – Pünkösd hétfő

Szórakozáskultúránk megújítása

Pár évvel ezelőtt egy szociológiai felmérését végeztünk, melyből kiderült, hogy a 30 éven felülieknek csak kb. 7%-a jár rendszeresen zenés-táncos szórakozó helyekre. Igazából kevés jó hely van ma, vidéken nagyon sok városban diszkó sincsen.

Pedig a tánc az emberiség egyik legintelligensebb találmány, a Tarot kártya misztériumában a 21. lap “A Tánc”, a férfi és a nő találkozója.

Ezért kötelességünknek érezzük, hogy a fiatalságunkhoz méltóan megújítsuk a szórakozás-kultúránkat, megőrizve a hagyományokat is. A Quantum-diszkók rendszerére nagyon nagy igény lenne, ezért a 2018 májusi, jubileumi Laharo-partinkon mini verzióban már kipróbáljuk. Az expanziónkat októberre tervezzük, az EU-EXPÓ tematikájában.

A szépségversenyek megújítása, a táncolás új stílusa, a zenei hangzás, a humor, a játék, a gasztronómia, az alkotás, a jó közösség – ezekre mind fókuszálunk a Quantum-diszkókban.

A kifejlesztésben számítunk a partnereinkre, hívjuk a szépségeket, a szervezőket is.

A lényeg: hasznosan és kellemesen éljünk! A Vezérelvünk: Teljes tesTudattal az örök fiatalság felé!

Az EFISz Aktivista Klubjaiban kiemelten fókuszálunk a Quantum-diszkó megkomponálására. Következik: április 22. és május 1.

Budapest, 2018. 04. 18.

Az országgyűlési választások konklúziója

Magyarországi parlamenti választások vihara lecsengett, és a konfliktusok, a pártok mentalitása egyértelműen azt jelezte, hogy most már mindenképpen meg kell alkossuk a XXI. század világnézetét, vallását, a “Dialektikus idealizmust” – nekünk, európai fiataloknak ez a legfontosabb üzenet a magyar választásokkal kapcsolatban.

***

A Kormányzati Tanácsadó Jósda vizsgálatot indított azzal kapcsolatban, hogy felderítsük, milyen fekete mágiát alkalmaztak annak érdekében, hogy a Fidesz nyerje a választásokat. 2018. április 15-én az M1-en olyan hírek hangzottak el, amelyek megerősítették a feltételezésünket: valóban alkalmaztak aljas fekete mágiát, méghozzá azok a sátánisták, akik elkövették 2006. augusztus 20-án a telepatikus tömegmanipulációkat, és vezérlik Orbán Viktor nagykorú személyt, a Fidesz jelenlegi elnökét is. A leleplező tájékoztatónkat május 5-én prezentáljuk. (Bp., 2018-04-16)

***

Jelenleg sem a kormánypártoknak, sem az ellenzéknek nincsen jó vallása, világnézete, amely szerint gondolkodik és hoz döntéseket.

Ezért fontosnak tartjuk interaktív és iteratív módon megalkotni a jelenkor világnézetét, pl. a vallások – politikusok konszenzus konferenciájával, a diákok és a vállalkozók bevonásával. Az első lépéseket már megtettük, kidolgoztuk az Alapelveinket és a Dialektikus idealizmus első verzióját.

A következő lépésben tájékoztatjuk a pártok vezetőségét, az egyházak papjait, és egy szervező bizottsági megbeszélésre hívjuk képviselőiket 2018. április 22-re, a Föld Napján.

A választásokat megnyert pártok, pl. Fidesz, KDNP és az ellenzéki pártok szakértőire számítunk a továbbiakban is.

A részleteket, a Dialektikus idealizmust a honlapunkon folyamatosan publikáljuk.

Természetesen keresünk pozitív mentalitású papnőket, misztériumokhoz prezentőröket is.

***

Kiemelten fontos feladatunk az EU-s kapcsolataink fejlesztése. Ennek alapjául szolgál egyrészt a Szövetségünk, és a fő témáink: EU-EXPO, Európai Testvér-fesztiválok Hálózata, Európai Rekreációs Táborok, Quantum-diszkók rendszere.

Éljen Április 4!

Hazánk felszabadulásának ünnepe: 1945-ben ezen a napon űztük ki a hitleristákat hazánkból, a szovjet Vőrösgadsereg támogatásával, segítségével.

Ezután még le kellett győzni a sztálini és a rákosi személyi kultuszt, de 1961-re leraktuk a szocializmus alapjai.

Kádár János vezetésével egy jó korszak, a dicsőséges szocializmus építésén dolgoztunk, nagy nemzeti és nemzetközi összefogással. A szocializmusban nagyon sokat tudott fejlődni a nemzetünk – a hetvenes, nyolcvanas években már nagyon jol éretük magunkat.

Érdemes büszkén emlékeznünk a régi szép időkre, a szovjet és a magyar hőseinkre – örök dicsőség nékik!

TesTudaT Konferencia

Hosszas előkészítés után 2018. március 25-én megszerveztük a TesTudaT Konferenciánkat, melyben sok közéleti kérdéssel fogllkoztunk.

Erősen fókuszáltunk a világnézetünk alapjaira, a Dialektikus idealizmus fejlesztésére is. De lényegesnek tartjuk, hogy a monoteista vallások disszonanciáira, manipulációira is figyeljünk, kezdeményezzük ezek kijavítását.

Az Olimpia Indulójának megkomponálása nagyon érdekes feladat, amit megoldunk a Szépség Világnapjáig, október 14-ig.

A jó alvás, a szép álmodás terén sokat kell fejlődnünk új módszerek és a tradíciók alkalmazásával.

Nagyon sikeresnek, jónak, hasznosnak bizonyult a Jó Istenek Hete mozgalmunk, immár 15 alkalommal került megszervezésre, 2018. 03. 19-25-ig.

Folytatjuk, a közösségépítésre és az értékesítésre kell jobban ügyelnünk.

“Álmodik a Lélek, szép testére gondol. Mikor felébred, megvalósul!” – 2006. YK

Szilvásy Péter

Budapest, 2018. 03. 25.

Tavasz, KISZ ünnep, proaktivitás

A Jó Istenek Hetében – március 19-25. – kezdődik a csillagászati tavasz, és ünnepeljük a Magyar Kommunista Ifjúsági Szövetség megalakulásának 61. évfordulóját is.

Az ideológiánk, a Dialektikus idealizmus megalkotása továbbra is napirenden van.

Egy különleges megközelítést fogunk alkalmazni, programjainkban, termékeinkben: Tradíció-futuró szemléletet, azaz: a múltból a jövőbe, a jövőből a jelenbe!

A TesTudaT Konferenciánkon erre is figyelünk. A kommunizmus és a Mennyország szoros kapcsolatban van egymással, ezért az angyalokkal való kommunikációt különösen fontosnak tartjuk.

Az ezotéria, a spiritualizmus új dimenzióit fedezzük fel – együtt.

Budapest,2018. 03. 21.

Jó közösségi életre van szükség

Ahogyan azt már Makarenkó, a szovjet kommunista vezető is megfogalmazta: “Az emberi élet célja, értelme: közösségben, közösségért, közösség által!”

A Magyar Kommunista Ifjúsági Szövetség 1957. március 21-én bontott zászlót, alakult meg, és a pozitív jövő felé fordította nemzetünket. A közösségi élet, a szocializáltság a nyolcvanas években, fejlett szocializmusban már nagyon jó szintet ért el. Az emberek mertek kezdeményezni és társulni. Sajnos ez a napjainkban már nagy mértékben degradálódott, ezért  itt az idő, hogy ismét magához térjen a magyar nemzet össz-európai szinten is. Ezért a kezdeményezéseink, melyek összhangban vannak az Alapelveinkkel, nagy mértékben közösségbarátok, a fejlődést szolgálják.

Természetesen egy igazán jól működő Aktivista Klubhálózatra is szükségünk van, kellenek az aktivisták, a szervezők, a háziasszonyok. E téren a tavaszi felvirágzásra, megújulásra, fellendülésre nagyon számítunk. A Jó Istenek Hete – 15. rész az innovációról is szól. Ezért a közösség-orientált közönségszervezésre, partnerszervezésre külön funkciócsoportot hozunk létre.

A TesTudaT Konferenciánkon és a további klubjainkon megbeszéljük, megszervezzük a részleteket.

A mai nap ünnepnap, a KISZ megalakulásának ünnepe. Ajánljuk egy szép kommunista dal, KISZ induló lejátszását!

Ismeret+Alkotás+Egészség+Kapcsolat+Közösség+Élmény =Fejlődés! * Vezérelvünk: Teljes tesTudattal az örök fiatalság felé!