Tisztelt egyházi vezetők!

Régóta figyelemmel kísérem a mai egyházi, vallási kultúrát, köztük a katolikus egyházét, a Hit gyülekezetét is.

A hozzáférhető tanok, írások elemzése alapján jelzem Önöknek az alábbiakat:

 1. Ha egy vallás csak egyetlen istenben hisz, akinek a nemét is meghatározza (pl. Úr, Atya, Allah, Xenu stb.), de nem ismeri el egyenrangú női párját – istennőt, akkor ez a vallás, kvázi sátáni szekta, amelyik az emberek megtévesztésér, becsapására, kizsákmányolására törekszik. Természetesen a felelős kreátorok a bűnösök ebben.
 2. Ha egy vallás nem ismeri el a reinkarnáció jelenségét, amit mára már egzakt módon is tudunk bizonyítani, akkor ez eugyancsak sátáni mentalitásra vall, mert a reinkarnáció jelenségét csak a gyilkosoknak, a cinkosaiknak áll érdekében letagadni, a reinkarnáció ismereteit, tanulmányozását blokkolni.
 3. A szellemekkel való kommunikáció (különösen az angyalokkal!) minden értelmes embernek érdeke. A papoknak, papnőknek munkaköri kötelességük lenne a szellemekkel való kommunikálás is. Amennyiben ezt egy vallás blokkolja, akkor megint csak a sátáni aljasokat szolgálja ki. Logikus, hogy a gyilkosoknak, a cinkosaiknak nem áll érdekében, hogy az áldozatuk szelleme megnyilvánuljon, kommunikáljon a hozzátartozóikkal.
 4. Ha egy vallás papsága papi nőtlenséget fogad, de nem vizsgálják, hogy a papnak a duálpárja is itt él a Földön, akkor tulajdonképpen ellopják a pap párját, és lassan buzivá fejlesztik, hiszen a párkapcsolati energiáját gyakran egy másik férfihoz, vagy az Úrhoz, allokálja.
 5. A katolikus egyház vezérjelképe a Feszület, a corpus ábrázolása a kereszten. Ezt eredetileg a római keresztényüldözők kreálták, alkalmazták, hogy megfélemlítsék Krisztus híveit. Ha a zsidók áttérnének a horogkeresztre, az sem lenne ilyen durva, mint a feszület használata.
 6. A feszület valójában szadizmus, szenvedést ábrázol, tehát inkább a szadistáknak, a mazochistáknak szól.
 7. Az alaptalan Alaptörvényben deklarált „isten” valójában egy aljas személy utasítására reálódott, a hamis istenkép a monoteista vallásokban is így alakult ki, sokat árt a nemzetünknek!
 8. Ugyanakkor van egy pozitív hatása is a Feszületnek: elrettenti, blokkolja azokat, akik hazug módon játsszák Krisztus szerepét.
 9. A Biblia az ókorban íródott. Ha nagyon erősen, sokan sulykolva olvasgatják, akkor a tudatukat az ókori világba viszi a Biblia olvasása, és megrekednek az ókori, rabszolgatartó társadalom szintjén. A mostani kultúránkra nagyon jellemző a primitív mentalitás.
 10. Az erotikát is blokkolja a klérus, annak ellenére, hogy minden értelmes, egészséges embert nagyon érdekel a romantika, az erotika é a szex. Persze a cölibátusság ennek útjába kell álljon.
 11. Összefoglalva: ezek a jelenségek a fő kiváltó okai annak, hogy azok a személyek, akik nagyon hívők, de a logikus gondolkodást blokkolniuk kell, ezek az emberek fantáziaszegények, nem szórakoznak, nem táncolnak, gyenge a humorérzékük, nehezen tudnak normálisan kommunikálni, a problémamegoldó képességük gyenge, a kreativitásuk, fantáziájuk nagyon alacsony szintű és sablonos. A nők elcsúnyulnak, a férfiak individualizálódnak (hiszen az Úr isten is egyedül van, nincsen neki valódi párja…)

Mindezek alapján javaslom, hogy mielőbb üljenek össze a monoteista vallások, egyházak vezetői, és érdemben fejlesszék tovább a vallásukat, hitvilágukat, a XXI. század emberének, társadalmának megfelelően. A legfontosabb még: a magzatgyilkosságok (abortuszok) azonnali betiltása!

Érdemes tanulmányozniuk az Alapelveinket és a Dialektikus idealizmust, vagy, ha tudják értelmesen feldolgozni a felvetett problémákat, akkor személyesen is megtárgyalhatnánk, mit kellene tenniük.

Tisztelettel:

Szilvásy Péter igazgató, témagazda, alapító

Lélekkutató Intézet * Kormányzati Tanácsadó Jósda * Európai Fiatalok Szövetsége *

1701 Bp. Pf. 303. *www.x-party.hu * ktj@x-party.hu * ö670-2260641

Budapest, 2018. 03. 25. * A Jó Istenek Hete – 15. – Innováció *